Vaststellen aansprakelijkheid onbekende automobilist

Vaststellen aansprakelijkheid onbekende automobilist: Een scooterrijder valt door een doorgereden bestuurder. Kan de aansprakelijkheid van een onbekende bestuurder worden vastgesteld? In deze procedure beoordeelt de rechtbank Den Haag of er voldoende bewijs is om vast te stellen dat de scooterrijder viel door een motorvoertuig.

De tegenpartij in deze procedure is het Waarborgfonds Motorverkeer. Het waarborgfonds betaalt een schadevergoeding als een onverzekerde of onbekende bestuurder van een motorrijtuig schade veroorzaakt. Voor een vergoeding moet de betrokkenheid van een motorvoertuig worden aangetoond. Bovendien moet de aansprakelijkheid van de onbekende bestuurder vaststaan.

Deze uitspraak laat zien aan welke eisen het bewijs voor een vordering op het Waarborgfonds moet voldoen en hoe we dit bewijs in samenhang beoordelen.

Vaststellen aansprakelijkheid onbekende automobilist
Een getuige verklaart een zwarte auto te hebben gezien. Deze verklaring is in samenhang met de consequente verklaringen van het slachtoffer voldoende bewijs voor het vaststellen van de aansprakelijkhheid.

Scooterrijder valt door doorrijdende auto

Een scooterrijder valt door een auto. De automobilist rijdt door. De scooterrijder vraagt het Waarborgfonds zijn letselschade te vergoeden. Het Waarborgfonds neemt het standpunt in dat niet is gebleken dat een motorvoertuig bij het ongeval was betrokken. De rechter in Den Haag wijst de vordering toe. Uit de verklaringen van het slachtoffer en een getuige blijkt volgens de rechter voldoende dat de scooterrijder viel door een verkeersfout van een bestuurder van een motorrijtuig.

Bewijs betrokkenheid auto bij verkeersongeval

Het slachtoffer legt verschillende verklaringen af. De op verschillende momenten gegeven verklaringen en het ingevulde SAF komen overeen waardoor de rechter de verklaringen geloofwaardig vindt.

Een getuige verklaart dat een auto te hebben gezien bij de aanrijding. De getuige heeft de aanrijding niet gezien, maar bevestigd wel dat er een auto ter plaatse was. De rechter vindt daarom dat vaststaat dat er een (zwarte) auto bij het ongeval betrokken was.

Nu vaststaat dat er een motorvoertuig bij de aanrijding was betrokken, beoordeelt de rechter of de bestuurder ook aansprakelijk is. Uit de verklaringen blijkt volgens de rechter dat de zwarte auto de scooter voorrang moest verlenen. Dit stelt de rechter vast aan de hand van de verkeerssituatie.

De rechter stelt de aansprakelijkheid van de automobilist en de vergoedingsplicht van het Waarborgfonds vast op grond van dit bewijs.

Artikel 25 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Artikel 25 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bepaalt wanneer er aanspraak bestaat op een vergoeding van het waarborgfonds. Een vergoeding is onder andere mogelijk in gevallen als deze waarin de betrokkenheid van een motorvoertuig vast staat en de (onbekende) bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is.

Belang uitspraak

De uitspraak toont aan dat het voor slachtoffers belangrijk is bewijs te verzamelen na een aanrijding met een onbekende bestuurder.

Claimt u een schadevergoeding? Neem dan geen genoegen met een afwijzing. Een verklaring van het slachtoffer zelf is, in samenhang met ondersteunend bewijs, voldoende om in dit geval de aansprakelijkheid vast te stellen.

Contact


Bron rechtspraak.nl: Rechtbank Den Haag 22 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13946

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief