Arbeidsongeval door niet gebruiken huishoudtrap

Arbeidsongeval door niet gebruiken huishoudtrap: Even snel iets doen zonder een voorgeschreven hulpmiddel leidt regelmatig tot arbeidsongevallen. In een recente uitspraak beoordeelt de rechtbank Rotterdam een werknemer ongeval van een werknemer die op een metalen stootrand gaat staan in plaats van een huishoudtrap.

De werkgever kan aansprakelijk zijn als een werknemer de veiligheidsvoorschriften niet naleeft en geen huishoudtrap gebruikt. In dit geval oordeelt de rechter echter dat de werkgever zijn zorgplicht nakwam. De werkgever had de werknemer voorgelicht over de veiligheid, de werknemer was ervaren en had beter moeten weten. De werkgever is daarom niet aansprakelijk voor de letselschade.

Arbeidsongeval door niet gebruiken huishoudtrap

Val bij vullen Tork Dispenser

Een werknemer vult een Tork Dispenser (papier rol) bij. De Tork Dispenser bevindt zich op 1,8 a 2 meter hoogte. De relatief kleine werknemer maakt regelmatig gebruik van een huishoudtrap bij het werk, maar kiest er in dit geval voor om op een metalen stootrand te gaan staan. De rechter schetst het beoordelingskader:

‘Op grond van artikel 7:658 lid 2 BW is de werkgever ten opzichte van de werknemer aansprakelijk voor de schade die deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan de in artikel 7:658 lid 1 BW genoemde zorgplicht heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.’

Zorgplicht gebruik huishoudtrap

Bij aanvang van het dienstverband kreeg de werknemer de algemene huisregel, de veiligheidsregels binnen het object (het distributiecentrum) en persoonsgebonden veiligheidsregels. De veiligheidsregels staan daarnaast op de webportal van het bedrijf. Het slachtoffer verklaart bij de rechter te weten dat de veiligheidsregels op het webportal staan. De rechter neemt daarom aan dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregels. In de veiligheidsregels van het bedrijf staat:

“Klim niet op dingen die daar niet voor bestemd zijn, zoals stoelen, krukken, tafels, maar gebruik een trap.”

Ervaring en gezond verstand

De rechter gaat niet in op het toezicht op de naleving van de veiligheidsregels. Ook de werkdruk en de praktijk binnen het bedrijf komen niet ter sprake. Het slachtoffer is schoonmaker in een distributie centrum. De vraag is of de papieren werkelijkheid overeenkomt met de situatie op de werkvloer. De rechter benoemt de ervaring van de werknemer en het gezond verstand. De werkgever mocht daarom verwachten dat de werknemer dit risico niet zou nemen:

‘Gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden – in het bijzonder de jarenlange werkervaring van [eiser01] op deze specifieke locatie – mocht Gom verwachten dat [eiser01] zelf de nodige oplettendheid en voorzichtigheid zou betrachten bij het bijvullen van de tork op ongeveer twee meter hoogte en op basis van gezond verstand de keuze zou maken om de huishoudtrap te gebruiken in plaats van de niet voor dat doel bestemde metalen stootrand.’

De werknemer is relatief klein (1,6 m). Een andere vraag die daardoor opkomt, is of de werkgever geen persoonlijke hulpmiddelen beschikbaar had moeten verstrekken. De afstand van de werkplek tot de huishoudtrap is ongeveer 15 meter. Afhankelijk van het aantal werkzaamheden op een hoogte tussen de 1,8 en 2 meter kan dit veel extra tilwerk betekenen.

Was gebruik huishoudtrap veilig?

De gevallen werknemer zegt dat het plaatsen van een huishoudrap op de plek van het ongeval gevaarlijk is. Ter plaatse rijden veel heftrucks. De rechter gaat hier niet in mee. Op grond van de bestudering van de situatie vindt de rechter het niet aannemelijk dat een heftruck de bocht dusdanig neemt dat het gebruik van een huishoudtrap ter plaatse gevaarlijk is.
De werknemer reed zelf op een schrobmachine. De rechter vindt dat de werknemer de schrobmachine eventueel voor de huishoudtrap had kunnen plaatsen.

Een arbeidsongeval bespreken

Bespreek uw schadevergoeding met een specialist. Rechtshulp van een letselschade advocaat is bovendien meestal gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron rechtspraak.nl: Rechtbank Rotterdam 27 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:611

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief