Alcohol, jongeren en deelscooters

Alcohol, jongeren en scooters (snor- en bromfietsen) vergroten de kans op een ongeval. Alcohol, jongeren en deelscooters zijn dan ook een zeer slechte combinatie. Dronken jongeren op een deelscooter veroorzaken veel ellende.

Het gebruik van een deelscooter is voor veel dronken jongeren blijkbaar nauwelijks te weerstaan. Jongeren lijken zich niet te realiseren welke risico’s er verbonden zijn aan het besturen van een deelscooter na het gebruik van drank of drugs.

Onder andere de politie en Team Alert vragen aandacht voor dit probleem. Verkeersrechtadvocaten zien de zorgelijke trend terug in het aantal jongeren waarvan het rijbewijs is afgenomen na een ritje op een deelscooter. 

lcohol jongeren deelscooters, dronken jongeren op deelscooters, deelscooter onder invloed, jeugd op deelscooterongeval

Waarom zijn dronken jongeren op een deelscooter een probleem?

De kans op een ongeval met een brom- of snorfiets is relatief groot. Ook jonge (onervaren) bestuurders zijn vaker bij een ongeval betrokken. Jongeren op een deelscooter lopen daarom al een verhoogd risico op letsel in het verkeer.  Alcohol gebruik maakt de kans op ongevallen nog groter.

Daarnaast is scooter rijden onder invloed strafbaar. Rijden onder invloed betekent bovendien vaak zelf een deel van de schade betalen.

Ben ik verzekerd als ik dronken op een deelscooter rij?

Deelscooters zijn standaard WA-verzekerd. Verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid betekent dat de verzekering de schade betaalt die de bestuurder veroorzaakt. Maar de verzekeraar kan deze schade op de verzekerde verhalen als de verzekering geen dekking biedt. Bijvoorbeeld bij alcoholgebruik.    

Daarnaast is er de eigen schade en de schade aan de deelscooter. De (wettelijk verplichte) zorgverzekering dekt (een groot deel van) de medische kosten. Maar dit is slechts een klein deel van de totale letselschade. Ook de schade aan de deelscooter komt na een ongeval waarschijnlijk voor rekening van de dronken bestuurder.  

Letselschade passagier deelscooter

Meerijden met een dronken bestuurder is reden om eigen schuld aan te nemen. Dit betekent dat een deel van de schade van de passagier niet wordt vergoed. Achterop een deelscooter stappen bij een bestuurder die heeft gedronken, betekent daarom dat je na een ongeluk waarschijnlijk slechts een gedeeltelijke schadevergoeding krijgt.  

Deelscooter rijden zonder rijbewijs

Uit onderzoek blijkt bovendien dat jongeren ook deelscooters gebruiken zonder rijbewijs. De bestuurder maakt bijvoorbeeld gebruik van het account van een ander om de deelscooter te gebruiken. Iemand laten rijden zonder rijbewijs is strafbaar. 

Aansprakelijkheid bij laten gebruiken deelscooter account

De persoon die inlogt en een ander gebruik laat maken van zijn profiel, neemt ook een risico. Zeker als de account eigenaar aanwezig is en weet dat de bestuurder gedronken heeft, is (mede)aansprakelijkheid van de persoon die een deelscooter beschikbaar stelt aannemelijk.  

De eigenaar van de deelscooter en de gebruiker gaan een overeenkomst aan. Het is zeer aannemelijk dat de accounteigenaar ook ten opzichte van de deelscooter eigenaar aansprakelijk is voor schade aan de deelscooter.  

Schadevergoeding ongeval deelscooter

Een deelscooter is een motorvoertuig, daarom geldt er geen wettelijke bescherming voor de bestuurder. Deze wettelijke bescherming geldt voor voetgangers en fietsers die minimaal de helft van hun schade vergoed krijgen. Natuurlijk is de bestuurder van een deelscooter wel kwetsbaar en ontstaat er vaak ernsig letsel bij aanrijdingen en valpartijen. Onder invloed een deelscooter besturen betekent daarom een groot financieel risico nemen.


Bron: Team Alert

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief