Auto vat vlam tijdens proefrit

Auto vat vlam tijdens proefrit: De eigenaar van een getunede auto is aansprakelijk voor de letselschade die onstaat als de auto tijdens een proefrit vlam vat.

De bezitter van een zaak is meestal aansprakelijk als de zaak schade veroorzaakt. In deze procedure beoordeelt de rechter de aansprakelijkheid van de eigenaar van een getunede auto die in brand vliegt tijdens een proefrit.

Autobrand tijdens proefrit

De eigenaar en de potentiële koper maken samen een proefrit in de auto, een Tiger Six Sports Cosworth. Als de motor warm is neemt de potentiële koper plaats achter het stuur. Op een gegeven moment slaat de motor af. Als de bestuurder de motor weer start, vat de auto vlam. De eigenaar en bestuurder stappen snel uit, maar de bestuurder loopt wel brandwonden op.

De eigenaar van de auto wijst de aansprakelijkheid voor de letselschade af. De rechtbank vindt dat de bezitter van de getunede auto aansprakelijk is. Tegen de uitspraak wordt beroep ingesteld. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt de aansprakelijkheid van de eigenaar van de (opgevoerde) sportauto.

Auto vat vlam tijdens proefrit

Artikel 6:173 BW aansprakelijkheid roerende zaak

De rechter toetst aan artikel 6:173 BW. Dit artikel bepaalt dat de bezitter van een (roerende) zaak aansprakelijk is als de zaak schade veroorzaakt, omdat de zaak niet voldoet aan de eisen die we daaraan mogen stellen:

Artikel 6:173 BW Lid 1: De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend.

Onderzoek naar oorzaak brand

De verzekeraar laat de oorzaak van de brand onderzoeken. De onderzoekers beoordelen of de auto zelf of de manier waarop de auto werd bestuurd de brand veroorzaakte. De auto is inmiddels vernietigd, zodat onderzoek aan de auto niet mogelijk is. De onderzoekers kunnen op grond van hetgeen bekend is over de auto wel conclusies stellen:

‘Dat in combinatie met een licht geconstrueerde kitcar maakt van het geheel een racewagen waar geen “driveability” meer van verwacht mag worden.’

Het onderzoek concludeert dat de oorzaak van de brand niet kan worden vastgesteld. De onderzoekers benadrukken dat een fout bij het besturen van een dergelijke auto snel tot schade leidt:

‘Dat kunnen wij niet (meer) beoordelen. Wij zijn niet aanwezig geweest bij de proefrit en de restanten zijn niet meer beschikbaar voor onderzoek. Wel kunnen wij aangeven dat de ervaring en vaardigheid om een dergelijke auto te bedienen veel invloed heeft op de techniek. Een fout zal bij deze auto veel eerder tot problemen/schade leiden dan bij een normale auto.’

Het gerechtshof concludeert dat de auto gebrekkig is. Van een auto mag worden verwacht dat deze bij normaal gebruik niet in brand vliegt:

‘Het hof concludeert dat de auto een gebrek vertoonde ten aanzien van het brandstofsysteem. Het feit dat de auto nog recent APK gekeurd was en door de RDW was toegelaten tot de openbare weg staat aan deze conclusie en daarmee aan de aansprakelijkheid op grond van artikel 6:173 BW niet in de weg. Van een auto, zoals de onderhavige, die met een rijbewijs B mag worden bestuurd op de openbare weg, mag men redelijkerwijze verwachten dat de manier van rijden niet leidt tot een benzinebrand in de auto.’

Gebrekkige getunede auto

In het aansprakelijkheidsrecht spelen verwachtingen altijd een rol. De rechter oordeelt dat de auto gebrekkig is. In de uitspraak wordt geen rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van een getunede auto. Omdat de auto ook gebruikt kan en mag worden op de openbare weg beoordeelt de rechter de gebrekkigheid op grond van de eigenschappen van een normale auto en niet de eigenschappen van een raceauto.

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op om uw schadevergoeding te bespreken met een letselschade advocaat. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron rechtspraak.nl: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1211

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief