Aansprakelijkheid klimhal – Val van klimmuur

Aansprakelijkheid klimhal – Val van klimmuur: Een deelneemster aan een cursus sportklimmen valt en raakt gewond. De rechtbank Noord Holland beoordeelt de aansprakelijkheid van de klimhal voor de letselschade van de gevallen cursist.

De klimcursus ziet op het zogenaamde toprope klimmen. Hierbij zit de klimmer vast aan een touw. De cursus sportklimmen bestaat uit 4 lessen van twee uur. Tijdens de derde les valt een deelneemster van 12 meer naar beneden. De vrouw breekt haar benen en voeten en moet lang herstellen. De klimhaleigenaar wijst de aansprakelijkheid af. De rechtbank Noord-Holland beoordeelt de aansprakelijkheid aan de hand van de kelderluikcriteria/gevaarzetting.

Onrechtmatigheid klimhal – Val van klimmuur

De gevallen klimmer verwijt de klimhaleigenaar onrechtmatig gehandeld te hebben danwel wanprestatie te hebben gepleegd. De verwijten aan de exploitant van de klimhal zijn:

 • De deelnemers aan de cursus waren niet bekend met de risico’s van ‘toprope klimmen’ en he gevaar van een overhang;
 • Het was te druk in de klimhal, waardoor er onvoldoende toezicht was;
 • De hoofdinstructeur hield geen toezicht tijdens het klimmen, maar was bezig met het opruimen van materialen;
 • De vorderingen van de deelnemers aan de cursus werden niet (digitaal) vastgelegd/bijgehouden;
 • Het aanbieden van een klimcusus zonder aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten of deelnemers te adviseren een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Aansprakelijkheid klimhal, Val van klimmuur

Uitsluiting aansprakelijkheid in algemene voorwaarden klimhal

De klimmuur beroept zich op haar algemene voorwaarden. Hierin zou namelijk staan dat alle aansprakelijkheid is uitgesloten. De rechtbank oordeelt dat deze niet van toepassing zijn. Op het inschrijfformulier is niet (expliciet) opgenomen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en de voorwaarden zijn ook niet ter hand gesteld:

‘Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt niet uitdrukkelijk bedongen in het inschrijvingsformulier. Anders dan Klimmuur Haarlem veronderstelt, is een impliciete verwijzing naar de algemene voorwaarden via de huisregels op posters/borden in de klimhal niet voldoende om aan te nemen dat de algemene voorwaarden zijn overeengekomen. Die voorwaarden heeft [P] immers niet uitdrukkelijk aanvaard als onderdeel van de overeenkomst.’

Beoordeling aansprakelijkheid klimhal

De rechter oordeelt dat sportklimmen op zich geen risico volle activiteit is. Daarbij gaat de rechter uit van de door de klimhal aangevoerde cijfers:

‘De beoordeling van de gestelde aansprakelijkheid van Klimmuur Haarlem wordt niet anders doordat het gaat om een sport die het risico van vallen met zich brengt. Dat een activiteit op hoogte plaatsvindt, hoeft niet te betekenen dat deze gevaarlijk is. Klimmuur Haarlem heeft onderbouwd dat in een recent onderzochte periode van 4,5 jaar 60 letselmeldingen waren bij een bezoekersaantal van 713.517. Dat is 0,009%. Afgezet tegen andere sporten is dit bijzonder weinig, zoals blijkt uit openbare gegevens over dit onderwerp.3 Van die 60 gevallen ging het veelal om licht tot matig ernstig letsel. Slechts in één geval moest het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.’

De rechter wijst de argumenten van de gevallen klimmer van de hand. De klimhal had geen andere veiligheidsmaatregelen hoeven te nemen of meer voorlichting hoeven te geven. Een verzekering afsluiten was voor de klimhal niet mogelijk. De klimhal hoefde deelnemers ook niet te adviseren zelf een verzekering af te sluiten.

Bespreek uw schadevergoeding

Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in om terug gebeld te worden.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Rechtbank Noord-Holland 4 januari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:171

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief