Onrechtmatige daad

Gevaarzetting

Gevaarzetting is het creëren van een situatie waarin er een kans op schade bestaat. Bij gevaarzetting is de kans op schade en letsel groter dan een normaal handelend persoon verwacht en hoeft te verwachten.

Gevaarzetting is een vorm van aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad. De persoon die een gevaarlijke situatie veroorzaakt, betaalt de schade die hierdoor ontstaat.

Gevaarzetting onrechtmatige daad

Het Nederlands recht bestaat naast wetten ook uit jurisprudentie. Dit zijn uitspraken van rechters. Rechters werken in uitspraken regels en beoordelingskaders uit. De regels omtrent gevaarzetting komen uit het Kelderluik arrest. Dit arrest gaat over letsel opgelopen door een val in een openstaand kelderluik in een café. Het oordeel was dat de bezorger die het luik had opengezet een gevaarlijke situatie creëerde. Er was sprake van gevaarzetting. Met eenvoudige maatregelen, het afzetten van het klederluik, had dit risico weggenomen kunnen worden. De leverancier die het luik openzette, betaalde daarom de letselschade die de klant van het café opliep toen hij in het kelderluik viel.

Het Jetblast arrest bevat belangrijke regels over waarschuwen bij gevaarzetting. De zaak ziet op een gevaarlijke situatie op een vliegveld. De vraag is wanneer er voldoende is gewaarschuwd voor een gevaarlijke situatie. Een waarschuwing voor een gevaarlijke situatie is voldoende als het gevaar duidelijk is op grond van de waarschuwing. Daarnaast moet de waarschuwing effect hebben. Op grond van de waarschuwing moeten mensen daadwerkelijk hun gedrag aanpassen.

gevaarzetting, gevaarzetting onrechtmatige daad, aansprakelijkheid gevaarzetting

Voorbeelden gevaarzetting

Enkele voorbeelden van gevallen waarin er sprake is van gevaarzetting zijn bijvoorbeeld:

 • Een openstaand kelderluik of putdeksel;
 • Een gladde vloer waarbij kans bestaat op uitglijden (bijvoorbeeld een natte vloer na het schoonmaken of een supermarkt waar vloeistoffen of etenswaren een gevaar op uitglijden veroorzaken);
 • Glas op de (dans)vloer van een café, discotheek etc.;
 • Een voorwerp op de grond dat zorgt voor struikelgevaar (bijvoorbeeld een tuinslang, kabel, doos of ander obstakel);
 • Onopgeruimde sneeuw of andere gladheid (bijvoorbeeld als iemand zijn auto wast terwijl het vriest, waardoor ijs ontstaat).

Criteria gevaarzetting

Of iemand schade betaalt wegens gevaarzetting beoordelen we aan de hand van de volgende criteria:

 • Hoe groot is de kans dat iemand onvoldoende oplettend en voorzichtig is?;
 • Hoe groot is de kans dat er daadwerkelijk een ongeluk gebeurt door de gevaarlijke situatie?;
 • Wat is de ernst van de te verwachten gevolgen als het gevaar zich verwezenlijkt?;
 • Met welke maatregelen kan het gevaar worden weggenomen? Wat zijn de kosten van deze maatregelen? Hoe bezwaarlijk is het nemen van de veiligheidsmaatregelen?

Gevaarzetting werkgever

De werkgever heeft een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat de werkplaats van werknemers veilig moet zijn. Als een werknemer verwondingen oploopt, is de werkgever in beginsel aansprakelijk. De werkgever is niet aansprakelijk als zij kan bewijzen dat alle maatregelen zijn genomen om de schade te voorkomen. Bij een arbeidsongeval komt gevaarzetting daarom meestal niet aan de orde. De werkgever kan mogelijk wel de veroorzaker van de schade van zijn werknemer aansprakelijk stellen op grond van gevaarzetting.

Gratis hulp bij uw schadeclaim

Neem contact op om uw schade kosteloos te laten afhandelen. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief