Kelderluik arrest

Het kelderluik arrest – De Hoge Raad geeft in het kelderluik arrest uit 1965 algemene regels om vast te stellen wanneer er bij gevaarzetting sprake is van een onrechtmatige daad. Als gevaarzetting (het creëren of laten voortbestaan van een gevaarlijke situatie) onrechtmatig is, moet de schade die ontstaat, vergoed worden.

Het kelderluik arrest is een voor de rechtspraktijk belangrijke uitspraak. Het arrest beantwoordt de vraag wanneer iemand verplicht is de schade te vergoeden die ontstaat door een door hem in het leven geroepen gevaarlijke situatie. In veel zaken over schade, bijvoorbeeld bij letselschade, is het Kelderluik arrest belangrijk.

De feiten van het kelderluik arrest

Michael Duchateau gaat met zijn vrouw en een kennis wat drinken bij café De Munt aan de Singel in Amsterdam. Als Duchateau naar het toilet gaat, valt hij in een kelderluik. Het kelderluik is opengezet door een medewerker van Coca-Cola die het café bevoorraadde. De uitbater van het café is tijdens de bevoorrading niet aanwezig. Duchateau raakt bij zijn val gewond, hij loopt onder andere ernstig beenletsel op, en stelt Coca-Cola aansprakelijk voor zijn schade.

Kelderluik arrest, kelderluik criteria, kelder luik

Het kelderluik arrest in eerste aanleg

De rechtbank wijst de aansprakelijkheid van Coca-Cola af. Het gerechtshof oordeelt in hoger beroep dat Coca-Cola wel aansprakelijk is, maar ook dat Duchateau 50% van de schade zelf moet dragen vanwege eigen schuld. Het gerechtshof vindt dat het slachtoffer voorzichtiger had moeten zijn. Daarom draagt het slachtoffer een deel van zijn eigen schade. Coca-Cola is het niet eens met de uitspraak en stapt naar de Hoge Raad.

De kelderluik-criteria

De Hoge Raad bevestigt in haar arrest de uitspraak van het gerechtshof. De Hoge Raad geeft 4 criteria om te beoordelen of er bij gevaarzetting sprake is van onrechtmatig handelen en dus van een vergoedingsplicht. Deze vereisten noemen we de kelderluik-criteria:

 1. Hoe waarschijnlijk is het dat de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht wordt genomen;
 2. Wat is de kans dat uit de onoplettendheid en onvoorzichtigheid een ongeval ontstaat;
 3. Wat is de ernst van de te verwachten gevolgen;
 4. Hoe bezwaarlijk is het nemen van maatregelen die het ongeval hadden kunnen voorkomen.

Beoordeling aan de hand van het Kelderluik arrest

In het geval van het kelderluikarrest leidt beoordeling aan de hand van de bovengenoemde kelderluik-criteria tot de volgende beoordeling.

 1. Dat café bezoekers niet altijd goed opletten mag worden aangenomen.
 2. Dat een openstaand kelderluik in een café tot een ongeval kan leiden is aannemelijk.
 3. Gezien het ernstig beenletsel van Duchateau staat ook vast dat een openstaand kelderluik tot ernstig letsel kan leiden.
 4. De medewerker van Coca-Cola had het ongeval eenvoudig kunnen voorkomen door maatregelen te nemen, zoals het plaatsen stoelen over het kelderluik.

Gevaarlijke situaties zijn helaas niet volledig uit te sluiten. In het Jet-Blast arrest gaat de Hoge Raad verder in op de aansprakelijkheid bij gevaarzetting. De Hoge Raad beantwoordt in het arrest de vraag wanneer voldoende gewaarschuwd is voor een gevaarlijke situatie.

Bekijk hier het volledige arrest: HR 5 november 1965, NJ 1966/136

Overleg met een advocaat

Rechtshulp is kosteloos als u gewond raakt door een door een ander gecreëerde gevaarlijke situatie. Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief