Aanrijding slecht zichtbare voetgangers op donker fietspad

Aanrijding slecht zichtbare voetgangers op donker fietspad: Een scooterrijder rijdt ’s avonds slecht zichtbare voetgangers aan op een slecht verlicht fietspad. De rechter beoordeelt wie aansprakelijk is voor de letselschade. Moeten voetgangers in het donker verlichting voeren? Wie is er aansprakelijk als een voetganger in het donker in donkere kleding over de weg loopt? Is een bestuurder aansprakelijk na een aanrijding met een onzichtbare voetganger?

De beoordeling van het recht op een letselschadevergoeding bestaat uit twee stappen. Eerst beoordelen we of de aansprakelijk gestelde partij wettelijk gezien (een deel van) de schade moet betalen. Als de aansprakelijkheid vaststaat, beoordelen we welk deel van de schade door eigen schuld van het slachtoffer ontstond.

slecht zichtbare voetgangers op donker fietspad

Aansprakelijkheid voor aanrijding wandelaar op donker fietspad

De rechter stelt vast dat de bestuurder van de scooter aansprakelijk is. Omdat er een aanrijding ontstond tussen de voetgangers en de scooter had de bestuurder volgens de rechter langzamer moeten rijden:

‘Hoewel partijen twisten over de mate van ingetreden duisternis, blijkt uit de overgelegde foto’s dat het zicht van [naam] beperkt was. Het was schemerig en de verlichting van de lantaarns op het fiets was matig. Dit betekent voor [naam] dat zij haar snelheid zodanig had moeten aanpassen dat zij in staat was haar snorfiets tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover zij de weg kon overzien en waarover deze vrij was.’

In de uitspraak wordt de snelheid van de scooter niet genoemd. De rechter noemt ook de plaats en het gebruik van het fietspad niet. Of er aanleiding was om ter plaatse rekening te houden met wandelaars op het fietspad is daarom onduidelijk.

Eigen schuld onverlichte wandelaar op donker fietspad

Een fiets moet verlichting hebben. Voor een wandelaar is verlichting niet verplicht. Bij een aanrijding met een slecht of niet zichtbare wandelaar kan de voetganger meestal wel een verwijt worden gemaakt. Bijvoorbeeld een overtreding van artikel 5 WVW:

”Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op weg wordt veroorzaakt.”

Ook waar de voetganger loopt, kan belangrijk zijn voor de beoordeling:

‘Ter plaatse ontbreekt een trottoir en/of voetpad. In dat geval bepaalt artikel 4 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) dat zij het fietspad konden gebruiken. Indien ook een fietspad ontbreekt, dienen voetgangers ingevolge artikel 4 lid 3 RVV de berm of de uiterste zijde van de rijbaan te gebruiken.’

Hinder veroorzaken op niet goed verlicht fietspad

De rechter stelt vast dat er geen sprake is van een overtreding van artikel 4 lid 2 RVV. De voetgangers liepen aan de rechter zijkant van het fietspad. De voetgangers hadden door met het verkeer mee te lopen geen zicht op het verkeer dat hen van achteren naderde. De rechter stelt vast dat de scooter hoorbaar moet zijn geweest. Dit was geen reden voor de voetgangers om uit te kijken of achter elkaar te gaan lopen. Op deze wijze op een donker fietspad lopen droeg volgens de rechter bij aan het ontstaan van de aanrijding:

‘Omdat [verzoeker] en [verzoekster] in de schemering op een niet goed verlicht fietspad liepen, had van hen mogen worden verwacht dat zij zodanig op het fietspad liepen dat zij de overige deelnemers niet hinderden en goed zicht hadden op eventuele tegen- of achterliggers.’

De rechter bepaalt daarom dat de (verzekeraar van) de bestuurder van de scooter 85% van de schade van de voetgangers betaalt.

Onverlichte voetgangers

Een donkergeklede voetganger op een donker fietspad is nauwelijks zichtbaar. Maar de bestuurder van een motorvoertuig moet rekening houden met slecht zichtbare weggebruikers. Dit voelt in veel gevallen onrechtvaardig. Het voorkomen van een aanrijding met een onzichtbare weggebruiker is natuurlijk niet of nauwelijks mogelijk. De vaststelling dat de scooterrijder 85% van de schade veroorzaakte, komt daarom misschien enigszins vreemd over.

Bespreek uw schadevergoeding

Onze letselschade advocaten handelen uw schade kosteloos voor u af. Neem contact op om uw rechten en mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Bron: rechtspraak.nl Rechtbank Noord-Holland 26 januari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1390

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief