Aanrijding met te hard rijdende motorrijder

Aanrijding met te hard rijdende motorrijder: Een motorrijder rijdt met 130 km/u door de bebouwde kom van Eindhoven waar 50 km/u is toegestaan. Een scooterrijder steekt over en verleent de motor geen voorrang. Er ontstaat een aanrijding met letselschade. De rechtbank Oost-Brabant beoordeelt in een recente uitspraak of de extreme hoge snelheid van de motorrijder of het niet verlenen van voorrang de aanrijding verooraakte.

Motor- en scooterrijders zijn gelijkwaardige verkeersdeelnemers. Na een aanrijding beoordelen we de over en weer gemaakte verkeersfouten om het recht op een schadevergoeding vast te stellen. Aan de hand van het rijgedrag stellen we vast wie (welk deel van) het ongeluk veroorzaakte. In dit geval weegt de rechter een extreme snelheidsovertreding af tegen het niet verlenen van voorrang. Heeft een bestuurder die 80 kilometer harder rijdt dan is toegestaan recht op een schadevergoeding?

Schadeclaim te hard rijdende motorrijder

De bestuurder die met 130 kilometer door de stad reed, had voorrang. De motorrijder vond daarom dat de scooterrijder tenminste een deel van zijn schade moet betalen. De verzekeraar van de scooter weigerde. De motorrijder stapte daarom naar de rechter.

Hoge snelheid belangrijke oorzaak aanrijding

De motorrijder reed kort voor het ongeval 131 km/u. Bij de aanrijding was de snelheid van de motorrijder 85 km/u. De rechter concludeert simpelweg dat deze overtreding van de maximum snelheid een belangrijk oorzaak is van de aanrijding:

‘De toegestane snelheid op de Dr. Berlagelaan – die is gelegen binnen de bebouwde kom van Eindhoven – is 50 km/h. De rechtbank concludeert daarom dat [verzoeker] een extreme en daarmee uitzonderlijk grote snelheidsovertreding heeft begaan, die in ieder geval in zeer hoge mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval en de schadelijke gevolgen daarvan voor [verzoeker] zelf. Vast staat dat het ongeval niet zou zijn gebeurd, als [verzoeker] de toegestane snelheid van 50 km/h had gereden.’

Voorrang verlenen aan te hard rijdende bestuurder

Dat de motorrijder zelf schuldig is aan het ontstaan van de aanrijding staat vast. De rechter kijkt vervolgens naar het rijgedrag van de scooterrijder. Hierbij kijkt de rechter naar het moment waarop de scooterrijder beoordeelde of de weg vrij was en de afstand van de motorrijder tot de ongevalsplaats op dat moment. Een expert noemt dit het kijk- en beslismoment. Door de (veel te) hoge snelheid van de motorrijder kan de scooterrijder niet worden verweten dat hij de snelheid van de motorrijder verkeerd inschatte. Op het kijk- en beslismoment was de motorrijder door de hoge snelheid nog ver van de kruising verwijderd.

Zichtbaarheid motorrijder

De rechter benoemt ook de algemene zichtbaarheid van de motorrijder. De man droeg zwarte kleding, een zwarte helm en reed op een donker blauwe motor. Op het moment van de aanrijding scheen de zon door de bomen op de weg. De rechter concludeert daarom dat de motorrijder slecht te zien was:

‘Een donkere motorrijder is door die schaduwen op het wegdek moeilijker waarneembaar.’

Aanrijding met te hard rijdende motorr, Aanrijding met te hard rijdende motorrijder

Rekening houden met snelheidsovertreding

Een weggebruiker moet rekening houden met fouten van andere weggebruikers. Dit geldt ook voor te hard rijden. De snelheidsovertreding was in dit geval zo groot dat de scooterrijder hiermee geen rekening hoefde te houden. Het inschatten van de snelheid waarmee de motor het kruispunt naderde was door de hoge snelheid ook bijzonder lastig. De rechter wijst de schadeclaim daarom af. In het geval van een kleine snelheidsovertreding ligt gedeelde aansprakelijkheid voor de hand:

‘In de regel weegt een voorrangsfout in het verkeersrecht zwaarder dan een overschrijding van de maximumsnelheid. Ook aan te hard rijdende voorrangsgerechtigden moet voorrang worden verleend. Verkeersdeelnemers moeten er daarbij in het algemeen rekening mee houden dat andere weggebruikers harder rijden dan de maximale toegestane snelheid. Hierbij geldt echter wel dat het moet gaan om een in redelijkheid te verwachten overschrijding van de toegestane snelheid.’

Bespreek uw schadevergoeding

Wij helpen u graag verder. Kom direct te ween wat uw rechten zijn. Een letselschade advocaat handelt uw schade bovendien gratis voor u af. Neem contact op. Bel naar 0800-44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl Rechtbank Oost-Brabant 2 maart 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:996

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief