De Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen bevat een overzicht van de (Arbo)regelgeving voor werken met gevaarlijke stoffen. De Werkwijzer wordt aangeduid als de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen.

Door een veelvoud aan wetten en onderliggende regels is het niet altijd makkelijk alle regels in het oog te houden. De Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen geeft een handig overzicht van de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen.

Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen

De Werkwijzer bevat bovendien een overzicht van de rol van de werknemer, werkgever, ondernemingsraad, preventiemedewerker en Arbo-deskundige bij het werken met gevaarlijke stoffen.

De Werkwijzer bevat handige stappen plannen voor het vaststellen en verbeteren van beleid binnen een bedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

De Werkwijzer is opgesteld door TNO in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vakbond FNV nam het initiatief om de Werkwijzer op te stellen.

Bekijk de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen.