In mei 2020 liepen bezoekers van IKEA Haarlem brandwonden op doordat zij hun handen ontsmetten met gootsteenontstopper. Een schoonmaker werkzaam bij het bedrijf verwisselde de gootsteenontstopper met handgel. De bezoekers die hun handen wilden ontsmetten bij het betreden van de winkel liepen hierdoor eerstegraads brandwonden op.

Ikea betaalde de personen die brandwonden opliepen door het ontsmetten van de handen met gootsteenontstopper bedragen tussen de 250 en 800 euro. In totaal kregen acht mensen een schadevergoeding.

De schadevergoeding verschilt per persoon, omdat de daadwerkelijk geleden schade per geval verschilt.

Bron: Haarlem105