Veteranenombudsman rapport schadeclaims veteranen

De Ombudsman onderzoekt in een nieuw rapport de afhandeling van schadeverzoeken van veteranen door Defensie.

De Nationale Ombudsman is ook Veteranenombudsman. De Veteranenombudsman ontvangt regelmatig klachten over de afhandeling van schadeverzoeken door defensie. De Veteranenombudsman heeft deze klachten gebundeld en een rapport uitgebracht over de afhandeling van deze verzoeken door defensie. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor het verbeteren van het traject dat veteranen moeten volgen om een letselschadevergoeding te krijgen.

Veteranenombudsman

MIP en verzoek vergoeding restschade

Veteranen met psychische of lichamelijke letselschade hebben soms recht op een Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Het MIP dekt echter niet alle schade die ontstaat door letsel. Onder de restschade van veteranen vallen onder ander gemiste inkomsten. Voor de restschade dient de veteraan een verzoek in bij Defensie om de schade te vergoeden. Het afhandelen van de restschade van deze veteranen leidt in de praktijk tot veel problemen.

Aanbevelingen rapport veteranenombudsman

De ombudsman geeft aan dat de afhandeling van een verzoek tot schadevergoeding bij voorkeur binnen 1 jaar plaatsvindt. Hiervoor is belangrijk dat Defensie duidelijk en open communiceert met veteranen. Voorstellen van de ombudsman om, de procedure te versnellen zijn onder andere:

  • De zorgcoördinator moet een belangrijkere rol krijgen in het Herziene voorzieningen- en uitkeringsstelsel;
  • Digitale aanlevering van medische dossiers aan de belangenbehartiger;
  • Defensie en UWV moeten in overleg zorgen voor een betere afstemming tussen ABP/SMO/Defensie en het UWV;
  • Onderzoek of het mogelijk is om in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud op te nemen. Hierdoor is het mogelijk om bij gewijzigde omstandigheden terug te komen op de eerder overeengekomen schadevergoeding.

Na de zomer van 2021 zal de ombudsman evalueren wat het resultaat is van de aanbevelingen uit het rapport.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief