Zorgmedewerker raakt gewond door worsteling met bewoner zorggroep


Een zorgmedewerker snijdt zichzelf tijdens een worsteling met een cliënt aan een metalenhoekplaatje dat aan een bed is bevestigd. De rechter wijst de schadeclaim uiteindelijk toe. De zorgorganisatie kan niet altijd voorkomen dat werknemers zich bij het fixeren van een cliënt stoten aan meubilair, maar kan en moet wel voorkomen dat medewerkers zich ophalen aan scherpe randen.

Een medewerker van een zorginstelling werkt op een woongroep. Een van de bewoners moet regelmatig gefixeerd worden. Dit betekent dat de medewerkers de bewoner met dwang naar de grond toe werken en daar in bedwang houden. In veel gevallen vindt dit fixeren plaats in de kamer van de bewoner. Dit is een relatief kleine ruimte. Bij het fixeren stoot de medewerker met zijn knie tegen het bed. Om het bed te verstevigen zijn er metalen hoekplaatjes aangebracht. Een van de hoekplaatjes steekt echter uit. De medewerker snijdt zich aan het hoekplaatje. De snijwond bij de knie van de man moet gehecht worden en de zorgmedewerker lijdt letselschade.

Snijwond bij fixeren bewoner woongroep

De werknemer loopt een snijwond op bij zijn knie. Dit letsel had volgens de werknemer voorkomen kunnen worden als de werkgever de zorgplicht was nagekomen. De werkgever wijst de aansprakelijkheid af. Volgens de werknemer zijn alle redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen genomen om dit gevaar te voorkomen:

´Inhoudelijk stellen zij zich op het standpunt dat Pluryn als goed werkgever alle nodige en redelijke zorg heeft betracht ten einde dit letsel te voorkomen. [….] Het is volgens Pluryn en Centramed een huis-tuin-en keuken ongeval, een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zij betwisten dan ook aansprakelijk te zijn.´

Zorgmedewerker gewond door worsteling, Zorgmedewerker raakt gewond door worsteling met bewoner zorggroep, Rechtbank Gelderland 28 maart 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:1715
De zorgmedewerker haalt zijn knie open tijdens een worsteling met een bewoner van de zorggroep.

Geschikt voor behandeling in deelgeschil

De gewonde werknemer start een deelgeschilprocedure. Een deelgeschil procedure is alleen mogelijk als de uitspraak kan bijdragen aan een oplossing van het geschil. In de communicatie tussen partijen is de ernst van het letsel (nog) niet aan de orde gekomen. De aansprakelijk gestelde partij vindt dat de schade dusdanig gering is dat een oordeel van de rechter niet kan bijdragen aan het sluiten van een overeenkomst om de schade te regelen. De rechter neemt het verzoek wel in behandeling. Ook bij geringe schade kan een uitspraak in het deelgeschil bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst:

‘Dat de schade mogelijk gering is, doet daar niet aan af. [verzoeker] kan dan ook in dit deelgeschil worden ontvangen (artikel 1019w Rv). Dat de schade mogelijk gering is, maakt evenmin dat een beslissing over de aansprakelijkheid onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. De imperatieve afwijzingsgrond van artikel 1019z Rv doet zich derhalve niet voor. Overigens heeft [verzoeker] in deze procedure gemotiveerd gesteld dat hij (ook) blijvend letsel heeft opgelopen. Voor nu kan in het midden blijven of [verzoeker] er uiteindelijk in zal slagen om dat aan te tonen.’

Voorkomen dat werknemers zich stoten aan scherpe randen

Na de afweging dat er in dit geval voldoende reden bestaat om de zaak inhoudelijk te beoordelen, kijkt de rechter naar de veiligheidsmaatregelen die de werkgever nam om dit ongeval te voorkomen. In dit geval kwam het regelmatig voor dat een persoon gefixeerd moest worden in een kleine ruimte. Dat werknemers zich stoten tijdens een worsteling met een patiënt kan daarom niet altijd worden voorkomen. Wat wel voorkomen kan worden is het risico dat hierbij snijwonden ontstaan. De werkgever had in dit geval de metalen hoekplaatjes moeten in frezen in het bed. Met deze eenvoudige maatregel had de werkgever kunnen voorkomen dat de werknemer zich sneed aan de scherpe metalen rand:

‘Het stoten op zichzelf is geen situatie die Pluryn moet of kan voorkomen, anders dan fixaties zoveel mogelijk voorkomen en zo rustig mogelijk uit te laten voeren, waar het personeel ook op getraind zal zijn. Pluryn kan daarentegen wel voorkomen dat het personeel of de bewoners zich bij dat stoten aan scherpe metalen randjes openhalen. Zeker in een kleine ruimte als de kamer van deze bewoner die daar regelmatig gefixeerd moest worden, kon van Pluryn redelijkerwijs gevraagd worden om de hoekplaatjes in te frezen. Dit mede gelet op de eenvoud van de vereiste voorzorgsmaatregel en de ernst van de mogelijke gevolgen (diepe snijwonden). Door dat na te laten heeft Pluryn haar zorgplicht geschonden.’

Zware zorgplicht voor zorgmedewerkers

Onvoorspelbaar gedrag en agressie zijn voor veel zorgmedewerkers deel van de dagelijkse praktijk. Het risico dat werknemers hierbij lopen is grotendeels afhankelijk van de personen waarmee de zorgmedewerkers werken. Bij het werken met personen die onvoorspelbaar of agressief kunnen reageren, moet de werkgever daarom zeer vergaande veiligheidsmaatregelen nemen. Dit betekent ook dat de werkgever in veel gevallen aansprakelijk is als een werknemer gewond raakt bij een incident.

Meer informatie over uw schadeclaim?

Het laten afhandelen van uw schade is meestal helemaal gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Gelderland 28 maart 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:1715

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief