Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie 2023: 72 dodelijke slachtoffers

Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie 2023: De Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert jaarlijks een verslag over de door de Arbeidsinspectie uitgevoerde ongevalsonderzoeken. In 2023 kwamen 72 mensen om het leven bij een arbeidsongeval.

Er werden in 2023 3.866 meldingen gedaan bij de Arbeidsinspectie. De werkgever is verplicht een ongeval te melden bij ziekenhuis opname, blijvend letsel of overlijden. In 2.448 gevallen rondde de Arbeidsinspectie een onderzoek af.

Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie 2023

De Arbeidsinspectie onderzocht in 2023 87 gevallen waarin iemand overleed in de werksfeer. 15 overlijdensgevallen hadden een medische oorzaak. Bijvoorbeeld een hartinfarct of onwel worden. Deze dodelijke ongevallen op het werk met een medische oorzaak tellen niet mee als dodelijke arbeidsongevallen. In totaal kwamen daarom 72 mensen om het leven door een arbeidsongeval. De meeste dodelijke slachtoffer vielen in de sectoren handel, vervoer en horeca (21 doden), industrie (14 doden) en in de bouw (11 doden).

In 2019 overleden 71 personen door een arbeidsongeval, in 2020 54 personen, in 2021 60 en in 2022 51. Alhoewel 72 dodelijke slachtoffers er 72 te veel zijn, wijken de cijfers dus weinig af van de voorgaande jaren.

De bouw is relatief gezien de gevaarlijkste sector met 111 slachtoffer per 100.000 werknemers. Ook de landbouw, 77 slachtoffers per 100.000 werknemers, en industrie, 71 slachtoffers per 100.000 werknemers, zijn relatief gezien sectoren waarin de kans op arbeidsongevallen groot is.

Bekijk het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie: www.nlarbeidsinspectie.nl

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief