Uitglijden op gladde vlonder: zand of modder op vlonder?

Uitglijden op gladde vlonder: Tijdens een grootschalige renovatie van zijn huurwoning verblijft een huurder in een zogenaamde rustwoning. Als hij terugkeert naar zijn huis zijn de werkzaamheden nog niet helemaal afgerond. In de achtertuin is met vlonders een pad gemaakt. Als de man over de vlonders loopt, glijdt hij uit en valt hij. De man breekt een aantal ribben bij de val en loopt letselschade op. De huurder stelt de door de verhuurde ingeschakelde aannemer aansprakelijk voor zijn schade.

De rechter wijst de vordering van de gevallen huurder uiteindelijk af. Op foto’s is te zien dat er een kleine hoeveelheid zand op de vlonders is achtergebleven. De aannemer voert aan dat dit zand is dat geen water vasthoud en ook gebruikt wordt voor gladheidsbestrijding. Het zand op de vlonders heeft de kans op uitglijden daarom verkleind volgens de rechter. De rechter vindt dat er geen situatie is ontstaan waarin de kans op vallen en letsel groot is. Daarom is de aannemer niet aansprakelijk voor de letselschade van de op de vlonders uitgeleden huurder.

Grond of zand op vlonder?

De rechter beoordeelt in deze rechtszaak of er sprake is van het creëren van een gevaarlijke situatie waarin de kans op letsel groot is. Daarbij is de voornaamste vraag hoe glad de vlonders waren en hoe groot de kans was dat iemand daarop uitgleed. De gevallen huurder geeft aan dat hij is uitgleed, omdat er grond op de vlonder lag. Deze grond was modder geworden door vermenging met water:

‘[appellant] stelt dat [geïntimeerde] een gevaarlijke situatie in het leven heeft geroepen door bij de bouwwerkzaamheden grond achter te laten op de vlonder en na te laten de vlonder na afloop van de bouwwerkzaamheden schoon te maken. Deze grond is in combinatie met regenwater modder geworden. Volgens [appellant] is hij over deze modder op de vlonder uitgegleden en ten val gekomen.’

De aannemer stelt dat er geen grond, maar zand op de vlonder lag. Zand is grofkorrelig en bedoelt om water af te voeren. Zand is stroef en vermindert juist de gladheid. Dat er zand op de vlonders is achtergebleven, levert volgens de aansprakelijk gestelde aannemer daarom geen gevaar op:

‘[geïntimeerde] betwist dat sprake was van een gevaarlijke situatie. Zij stelt dat er op de vlonder geen grond, maar zand is terechtgekomen. Met “zand” bedoelt zij plaatzand, ook wel geel zand genoemd. Anders dan grond is zand grofkorrelig en is bedoeld om te draineren en water af te voeren. Zand is stroef en juist bedoeld om gladheid te verminderen. Zand in combinatie met (regen)water levert dan ook geen gladheid op. [geïntimeerde] heeft volgens haar dus geen gevaar in het leven geroepen.’

uitglijden op gladde vlonder, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23 januari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:141, modder op vlonder, zand op vlonder, gevallen op vlonder

Plaatzand voorkomt uitglijden door grove structuur

Op een foto van de vlonders ten tijde van het ongeval is te zien dat er zand op de vlonders ligt. De aannemer heeft in de tuin waar de man uitgleed met zand gewerkt. Dit zand is bedoeld om water gemakkelijk af te voeren. Het zand is stroef en wordt ook gebruikt voor gladheidsbestrijding. Het gerechtshof neemt daarom aan dat het zand op de vlonder de kans op uitglijden juist heeft verminderd:

‘Plaatzand is grof van structuur en vermengd met stukjes schelp. Het is bedoeld om water af te voeren. Zulk zand is stroef en wordt soms ook gebruikt in plaats van zout om wegen en stoepen minder glad te maken, aldus [geïntimeerde] [appellant] heeft daar niets tegenin gebracht, zodat het hof dat als vaststaand aanneemt. Het op de vlonder achtergebleven zand heeft daarmee het risico op uitglijden juist verminderd.’

Ook niet gevaarlijk voor persoon die slecht ter been is

De huurder is al op leeftijd en is slecht ter been. Hij vindt dat dit mee moet wegen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de aannemer. De aannemer had er volgens hem rekening mee moeten houden dat de situatie gevaarlijk was door zijn persoonlijke omstandigheden. De rechter gaat hierin niet mee. De foto’s laten zien dat er een kleine hoeveelheid zand/grond op de vlonders lag. Deze hoeveelheid zand/grond is ook voor iemand die slecht ter been is niet gevaarlijk als de benodigde oplettendheid in acht wordt genomen:

‘Voor zover [appellant] betoogt dat de situatie gevaarlijk was gezien zijn persoonlijke omstandigheden (hij was slecht er been en [geïntimeerde] was daarvan op de hoogte), is het hof van oordeel dat de hoeveelheid grond/zand zoals zichtbaar op de foto’s dermate gering is, dat dit ook voor iemand die slecht ter been is geen gevaarlijke situatie oplevert indien de nodige oplettendheid in acht wordt genomen.’

Gladde houten vlonder

Een vlonder is een eenvoudige houten constructie die gebruikt wordt om contact met een ondergrond te voorkomen. Bijvoorbeeld in de vorm van een bruggetje, steiger of zoals in dit geval om een onbestraat stuk tuin (tijdelijk) begaanbaar te maken. Van hout is bekend dat het bij natheid glad kan zijn. Of de gebruikte vlonders van zich zelf glad waren blijkt niet uit de uitspraak. De eisende partij stelt dat modder op de vlonders de reden van het uitglijden was. De rechter gaat daarom niet in op de vraag of de vlonders van zichzelf glad waren en geschikt voor het aanleggen van een looppad door de tuin.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Ons telefoonnummer is 0800 – 44 55 000, ons algemene e-mail adres is info@hijink.com, bovendien kunt u een terugbelverzoek achterlaten door onderstaand contactformulier in te vullen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 23 januari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:141

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief