Vergoeding van advocaatkosten door rechtsbijstandverzekering

Vergoeding van advocaatkosten door rechtsbijstandverzekering

De rechtbank Utrecht oordeelt tot vergoeding van advocaatkosten door rechtsbijstandsverzekeraar van een externe advocaat. Namens eiser vordert de advocaat in Amsterdam vergoeding van advocaatkosten in een letselschadezaak van de rechtsbijstandverzekeraar Arag te Utrecht.

Vergoeding van advocaatkosten rechtsbijstandverzekeraar

De eisende partij heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij Arag in 1991. In de polisvoorwaarden is bepaald dat de rechtsbijstandverzekeraar alle kosten vergoed die zijn verbonden aan de behandeling van de zaak door de eigen medewerkers van de rechtsbijstandverzekeraar. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘interne’ kosten. Dit betreft de advocaatkosten van een advocaat uit het advocatennetwerk van de rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat van buiten dit netwerk. Er is geen limiet ingesteld, behoudens dat de advocaatkosten als gebruikelijk zijn te beschouwen.

Medische aansprakelijkheid letselschade

Eiseres ondergaat in 2008 een behandeling in het ziekenhuis. Eiseres stelt dat er fouten zijn gemaakt in het ziekenhuis en schakelt haar rechtsbijstandverzekeraar in. De zaak wordt in behandeling genomen. Op verzoek van eiseres wordt de zaak in 2009 overgedragen aan een externe advocaat. In de periode daarna heeft er een aantal advocaten gewerkt aan de letselschade zaak. Om diverse redenen hebben deze advocaten hun werkzaamheden neergelegd of moeten beëindigen.

Advocaatkosten limiet

Arag deelt eiseres uiteindelijk mede dat de behandeling van de zaak te lang duurt en te kostbaar wordt. Na vier jaar is nog steeds niet duidelijk wie er aansprakelijk gesteld moet worden (ziekenhuis of leverancier), een deskundigen bericht of voorlopig deskundigenbericht komt niet van de grond. De aansprakelijkheid staat niet vast.
Op dat moment is er al een bedrag van ruim € 80.000 aan de letselschadezaak besteed. Rechtsbijstandverzekeraar stelt dat het redelijk en gebruikelijk is om maximaal € 100.000 aan de zaak te besteden. Er resteert dus nog circa € 17.000

In december 2016 neemt een letselschade advocaat in Amsterdam de letselschadezaak over en brengt advies uit. De letselschade advocaat in Amsterdam adviseert de arts, het ziekenhuis en de producent aansprakelijk te stellen. Ook geeft de letselschade advocaat in Amsterdam aan, dat moet komen vast te staan dat de klachten een gevolg zijn van de gestelde medische fout. Dit moet nader worden onderzocht.

Letselschade advocaat Amsterdam

De vordering die eiseres indient is de rechtbank Utrecht te laten verklaren dat de rechtsbijstandverzekeraar gehouden is ongelimiteerde dekking te verlenen voor advocaatkosten. Aldus eiseres stelt Arag zich ten onrechte op het standpunt dat de rechtsbijstandverzekeraar zich beroept op een limitering van de advocaatkosten.

De rechtsbijstandverzekeraar betoogd dat de geclaimde advocaatkosten niet meer als “normale en gebruikelijke kosten” zoals beschreven in de polisvoorwaarden kunnen worden aangemerkt. In de beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval (de letselschadezaak) worden meegewogen. Tevens merkt de rechtsbijstandverzekeraar op dat eiseres met alle letselschadejuristen, letselschade advocaten en medisch deskundigen in conflict kwam. Dit werkt weer door in de kosten en komt niet voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar.

De rechtbank Utrecht acht het door de rechtsbijstandverzekeraar ingenomen standpunt goed verdedigbaar. De kosten van de behandeling van de letselschadezaak moeten in verhouding staan met het geboekte resultaat. Ook in het geval als er geen limiet is ingesteld. Tot op het moment van de procedure is er inhoudelijk nog geen enkel resultaat geboekt, terwijl al wel ruim € 82,000 aan de letselzaak is besteed. De rechtbank Utrecht verwijst naar de uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van 6 januari 2016 (Kifid nr. 2016-003).
Niet volgt de rechtbank het betoog dat Arag een limiet wil instellen voor toekomstige advocaatkosten. De advocaatkosten tot op het moment van de procedure zijn integraal vergoed. De werkzaamheden van de ingeschakelde advocaten en rechtshulpverleners in dienst van de rechtsbijstandverzekeraar was gericht op het inschakelen van een medisch deskundige. Deze werkzaamheden zijn als normaal en gebruikelijk te beschouwen in een medische aansprakelijkheidszaak zoals de onderhavige.

Gebruikelijke en redelijke advocaatkosten

Het verweer van Arag dat eiseres kritisch is en in conflict kwam met de letselschade advocaten en letselschadejuristen, wordt weersproken door eiseres, en is ansich onvoldoende om de dekkingslimiet in te stellen. Ook blijkt niet dat eiseres kan worden verweten dat door haar toedoen de kosten zijn gemaakt dan wel er geen inhoudelijk resultaat werd geboekt.
Ook was het eiseres nimmer medegedeeld dát en óf er advocaatkosten werden voldaan.

De rechtbank Utrecht is wel van mening dat de vordering van eiseres te ruim is ingesteld. Het kan niet zo zijn dat de rechtsbijstand bij voorbaat kan worden veroordeeld om iedere declaratie van de letselschade advocaat te vergoeden.
De formulering dat het moet gaan om gebruikelijke en redelijke advocaatkosten voor behandeling van de medische aansprakelijkheidskwestie blijft in stand.

Hulp van een letselschade advocaat

Bent gedupeerd en heeft u letselschade opgelopen? Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u een extern advocaat inschakelen. Bel voor de mogelijkheden van onze advocaten. Bel ons landelijk nummer 0800-4455000 of laat een terugbel verzoek achter.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  Bron: Rechtbank Utrecht zaaknummer C/16/440137 / HA ZA 17-466, 18 april 2018

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief