Geen bewijs van oorzaak kop-staartbotsing

Het slachtoffer levert geen bewijs van de oorzaak van een kop-staartbotsing en zijn schadeclaim wordt afgewezen. Bij het invoegen op de snelweg ontstaat een kop-staartbotsing. De betrokken bestuurders vertellen allebei een ander verhaal. De voorste bestuurder zegt dat hij van achteren is aangereden, omdat de achterste bestuurder gas gaf. De achterste bestuurder zegt dat de bestuurder voor hem plotseling snelheid verminderde.

Deze opmerkelijke recente uitspraak gaat over het bewijs dat nodig is na een achter aanrijding. Opmerkelijk genoeg neemt de rechter niet vaan dat de achteraanrijder onvoldoende afstand hield. De van achter aangereden automobilist krijgt daarom geen letselschadevergoeding. De rechter wijst de schadeclaim af, omdat de eiser niet kan aantonen dat de achteraanrijder aansprakelijk is voor zijn schade.

Voertuig tot stilstand brengen binnen de afstand waarover de weg vrij is

De rechter benoemt de relevante bepaling in artikel 19 RVV. Bestuurders moeten hun voertuig tot stilstand kunnen brengen zonder een aanrijding te veroorzaken:

‘Artikel 19 RVV 1990 bepaalt dat een bestuurder in staat moet zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Bovendien is het verboden om je zo te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd (artikel 5 WVW).’

Geen bewijs van oorzaak kop-staartbotsing

Bewijslast rust op van achter aangereden bestuurder

Om schade te claimen moet de eiser de schuld van de tegenpartij aantonen:

‘De bestuurder van een auto die tegen een andere auto botst, is alleen aansprakelijk voor de schade die door de botsing is ontstaan, als hij of zij schuld heeft aan die botsing (Hoge Raad 24 september 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1071).’

Geen bewijs te hard rijden en onvoldoende afstand houden

De eiser noemt te hard rijden en onvoldoende afstand houden als oorzaak van de aanrijding. De man moet daarom aantonen dat de bestuurder achter hem te hard reed en onvoldoende afstand hield:

‘In dit geval is het [eiser] die zich beroept op de rechtsgevolgen van zijn stelling dat [naam] onvoldoende afstand heeft gehouden en/of te hard reed en dat zij daardoor tegen de auto van [eiser] is gebotst. [eiser] draagt daarom de bewijslast van die stelling (artikel 150 Rv).’

Geen omgekeerde bewijslast bij kop-staartbotsing

We nemen vaak aan dat de achter aanrijder onvoldoende afstand hield en te snel reed. De bewijslast blijft echter bij de eisende bestuurder:

‘Volgens vaste rechtspraak rechtvaardigt de enkele omstandigheid dat [naam] met haar auto achterop de auto van [eiser] is gebotst, geen uitzondering op deze hoofdregel van bewijslastverdeling. Er zijn in dit geval geen bijzondere redenen gesteld of gebleken die een afwijking van deze hoofdregel van bewijslastverdeling rechtvaardigen. Het enkele feit dat [naam] met haar auto op die van [eiser] is gebotst, is bovendien onvoldoende basis om [eiser] als bestuurder van de voorste auto voorshands geslaagd te achten in het bewijs dat [naam] als bestuurder van de achterste auto een toerekenbare verkeersfout heeft gemaakt door onvoldoende afstand te houden en/of te hard te rijden, waardoor zij tegen de auto van [eiser] is gebotst (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5463).’

Afwijzing schadeclaim kop-staartbotsing

De rechter wijst de schadeclaim af, omdat niet komt vast te staan dat de tegenpartij een verkeersfout maakte:

‘Bij deze stand van zaken kan niet worden vastgesteld dat [naam] een toerekenbare verkeersfout heeft gemaakt waarvoor Unigarant aansprakelijk is, terwijl de bewijslast daarvan wel op [eiser] rust. De gevorderde verklaring voor recht zal dus worden afgewezen.’

Opmerkelijke uitspraak over achteraanrijding

Het opmerkelijk aan deze uitspraak is dat de rechter onvoldoende afstand houden niet bewezen acht. De schade aan de auto’s was gering. Van een grote snelheidsafname kon daarom volgens de deskundige geen sprake zijn. Over het algemeen maakt een bestuurder een fout bij een achteraanrijding. Afstand en snelheid waren immers niet dus danig dat de aanrijding kon worden voorkomen. De wijze waarop de rechtbank deze schadeclaim afhandelt, komt daarom vreemd over.

Gratis juridische hulp

Neem contact op om uw schade kosteloos te laten afhandelen door een specialist. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 28 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:9087

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief