Voldoende afstand tijdens het paardrijden

Letsel door trap van paard: Voldoende afstand tijdens het paardrijden?: Twee zussen gaan paardrijden. Zij rijden allebei op een paard waarvan zij zelf de bezitter zijn. Tijdens het galopperen trapt het voorste paard naar achteren. De achterste zus wordt hierbij hard op haar knie geraakt, waardoor zij van haar paard valt. Door de schop van het paard en de val ontstaan een verbrijzelde rechter knie en een gebroken rechter onderbeen.

Het slachtoffer is een ervaren paardrijdster. Zij bezit zelf drie paarden en traint tegen betaling paarden voor anderen. De vrouw stelt haar zus aansprakelijk voor haar letselschade. De bezitter van een paard is aansprakelijk voor de schade die het dier door eigen gedrag veroorzaakt. De twee betrokken personen reden achter elkaar. De rechter vindt daarom dat er sprake is van eigen schuld. Het slachtoffer draagt 50% van haar eigen schade zelf, omdat zij onvoldoende afstand hield tot het paard dat voor haar liep.

Risico aansprakelijkheid voor paarden

De verzekeraar van de eigenaar van het schoppende paard erkent de aansprakelijkheid. Voor paarden geldt namelijk risico aansprakelijkheid. Als een dier door een eigen gedraging schade veroorzaakt, is de bezitter aansprakelijk:

‘Tussen partijen is niet in geschil dat [verweerster] op grond van artikel 6:179 BW aansprakelijk is, omdat het ongeluk is veroorzaakt door het onberekenbare element van de eigen energie van haar paard dat plotseling ging trappen. Met andere woorden, de schade is veroorzaakt door een eigen gedraging van het dier, waarbij het dier dus niet als instrument heeft gehandeld van [verweerster] (de persoon, die het paard heeft bereden). ASR heeft aansprakelijkheid – mede namens [verweerster] – erkend. Dat ASR en [verweerster] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade is niet in geschil, zodat de rechtbank dat als vaststaand aanneemt.’

Voldoende afstand tijdens het paardrijden

Voldoende afstand houden tijdens het paardrijden

De voorste paardrijdster is aansprakelijk voor de schade die ontstond toen haar paard tijdens het galopperen naar achteren trapte. De rechter beoordeelt vervolgens of ook de achterste rijdster schuld heeft aan het ongeval, omdat onvoldoende afstand werd gehouden. In de paardenwereld wordt een paardlengte blijkbaar als maatstaf genomen voor het houden van afstand. De rechter overweegt dat een paardlengte niet altijd voldoende afstand is. Aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeelt welke afstand veilig is:

‘Het mag zo zijn dat in de paardenwereld het houden van een paardlengte afstand wordt geadviseerd, zoals [verzoekster] stelt, maar deze praktische (en niet wettelijk vastgestelde) norm maakt niet dat die afstand in iedere situatie veilig is en dat de berijder van een paard steeds voldoende veiligheid betracht als een paardlengte afstand wordt aangehouden. Wat als voldoende afstand heeft te gelden, moet worden vastgesteld aan de hand van de omstandigheden van het geval.’

Galloperen vraagt om meer afstand houden

Het slachtoffer is een ervaren paardrijdster. Zij wist dat een paard tijdens het galopperen snel vaart kan minderen. Als ervaren paardrijdster had zij moeten weten dat de afstand tussen de paarden groter moet zijn in galop dan stapvoets of in draf. Bij hoge snelheid moet de berijder daarom een grotere afstand in acht nemen ten opzichte van de voorgaande berijder:

‘Tijdens de zitting heeft zij zelf ook verklaard dat een paard dat gaat bokken, heel snel vaart vermindert, zeker in galop. Bij die hoge snelheid moet een grotere afstand in acht worden genomen ten opzichte van het voorop galopperend paard dan het geval zou zijn bij het stapvoets lopen of draven.’

‘Achteraanrijding’ tussen paarden

De rechter past de regels die voor voertuigen gelden ook toe op paarden. Bij een achteraanrijding tussen auto’s gaan we er vanuit dat de achterste bestuurder onvoldoende afstand hield. De afstand tussen de bestuurders was immers niet voldoende om op tijd tot stilstand te komen en een aanrijding te voorkomen. De rechter past deze zelfde benadering toe op de afstand tussen paardrijders. De achterste berijdster werd geraakt toen het voorste paard naar achteren schopte en hield daarom onvoldoende afstand:

‘Naar het oordeel van de rechtbank geldt daarom ook voor galopperende paarden dat de berijder van het achterop galopperende paard een dusdanige afstand moet aanhouden dat het bij onverwachte bokkende en trappende bewegingen van het voorop galopperende paard niet geraakt kan worden of ermee in botsing kan komen. Doet de berijder van het achterop galopperende paard dat niet, dan is er onvoldoende afstand gehouden en is er sprake van eigen schuld.’

Gratis hulp bij letselschade

Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Limburg 5 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3948

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief