Gemeente vergeet te strooien

Op 10 januari 2022 voltrok zich in Hoorn een kleine ramp. Door een inschattingsfout besloot de gemeente die ochtend niet te strooien. Dit leidde tot talloze glijpartijen en veel letsel. Verschillende slachtoffers hebben al aangegeven dat zij hun letselschade willen verhalen op de gemeente die is vergeten te strooien.

Door de gladheid kwam een groot aantal mensen ten val. In het plaatselijke ziekenhuis werden meerdere uitgegleden mensen behandeld. In veel gevallen ging het om botbreuken. De vraag is of de beslissing om niet te strooien, betekent dat de gemeente aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het antwoord is dat de gemeente waarschijnlijk aansprakelijk is voor schade door gladheid op plaatsen waar normaal gesproken gestrooid was.

Gemeente vergeet te strooien

Strooiwagens rijden niet uit

De gemeente Hoorn maakt voor de beslissing om te strooien gebruik van sensoren. De gemeten temperatuur was ook in de ochtend nog boven het vriespunt. Toen vroeg in de ochtend de bewolking wegtrok, daalde de temperatuur onder het vriespunt en werd het alsnog glad. Dat de wolken zouden wegtrekken en de temperatuur zou dalen was ook voorspeld. Veel andere gemeenten strooiden daarom wel. Op grond van het weerbericht was de gladheid dus voorzienbaar. Daarom mogen we aannemen dat op de gemeente wel de verplichting rustte om te strooien.

Strooibeleid en strooiplan

De zorgplicht van de wegbeheerder gaat niet zover dat gladheid op de weg betekent dat de gemeente aansprakelijk is. Overal strooien is niet mogelijk. Gemeentes hebben een strooiplan waar in staat op welke plekken eerst gestrooid wordt en wat de prioriteiten zijn. Stations, bushaltes, veel gebruikte wegen en fietspaden worden meestal eerst gestrooid. Wordt het strooiplan niet nageleefd dan is er in beginsel sprake van een schending van de zorgplicht. Als iemand door gladheid valt of bij een auto-ongeluk betrokken raakt, is dus van belang of er op grond van het strooiplan op die plaats gestrooid had moeten worden. Of slachtoffers in dit geval recht hebben op een letselschadevergoeding is dus grotendeels afhankelijk van de plaats van de valpartij. Was er bij naleving van het strooiplan op die plaats gestrooid?

Opmerkelijk Facebook bericht

Opmerkelijk is dat de gemeente op Facebook een bericht plaatste waarin werd aangegeven dat de strooiwagens wel op tijd waren uitgereden. Dit doet vermoeden dat de gemeente Hoorn inziet dat niet strooien een verkeerde keuze was.

Bespreek uw schadevergoeding

Bij gladheid is de kans op valpartijen, aanrijdingen en andere ongelukken groot. Als u gewond raakt door gladheid is het bespreken van uw schade met een expert een goede eerste stap. U krijgt zo direct inzicht in uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief