Gevallen op het werk

Een werknemer is tijdens het lopen gevallen op het werk. Niet gestruikeld of uitgegleden, maar gewoon gevallen tijdens het lopen. Is de werkgever aansprakelijk? Wat moet een werkgever doen om het vallen van werknemers te voorkomen? Krijgt de gevallen werknemer een schadevergoeding?

De werkgever heeft een zorgplicht. Raakt een werknemer gewond tijdens het werk dan betaalt de werkgever meestal de letselschade. De werkgever moet maatregelen nemen en instructies geven om het gewond raken van werknemers te voorkomen. De zorgplicht gaat niet zover dat de werkgever alle schade moet uitsluiten. Bijvoorbeeld als een werknemer gewond raakt bij een algemene dagelijkse handeling. Dit noemen we ook wel huis-, tuin- en keukenongevallen.

In dit geval gaat het dus om een werknemer die valt tijdens het lopen. De beoordeling is anders als een werknemer uitglijdt op het werk.

Ondergrens zorgplicht werkgever

Voor welke ongevallen een werkgever aansprakelijk is, is niet altijd makkelijk vast te stellen. De zorgplicht van de werkgever gaat ver, maar er is een ondergrens. Een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch laat nogmaals zien wat de grens is tussen werkgeversaansprakelijkheid en een huis-, tuin- en keukenongeval. Voor de dagelijkse en bekende gevaren van het dagelijks leven is de werkgever niet aansprakelijk. De rechtszaak ziet op een werknemer die is gevallen op het werk.

Werknemer gevallen op het werk

Een werknemer loopt door een magazijn met een orderbriefje. Hij valt en breekt daarbij zijn heup. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk. Het magazijn was volgens de werknemer gevaarlijk, chaotisch, onopgeruimd en te glad.

De rechtbank wijst de schadeclaim af. De werknemer gaat in beroep. Het hof in Den Bosch beoordeelt of de werkgever haar zorgplicht schond. Het hof stelt voor deze beoordeling de volgende uitgangspunten vast:

 • Het lopen door een magazijn met een orderbriefje is een normale alledaagse handeling;
 • Voor deze handeling is het niet nodig dat de werknemer wordt ingewerkt of instructies krijgt;
 • Het hof merkt daarbij op dat de twee meeloopdagen van de werknemer meer dan voldoende zijn;
 • Werkgever en werknemer spraken af dat de werknemer zijn eigen veiligheidsschoenen zou dragen tijdens het werk;
 • Tijdens het ongeval had de werknemer deze veiligheidsschoenen aan;
 • Uit de verklaringen blijkt niet dat er olie lag op de plek waar de werknemer viel;
 • Uit onderzoek blijkt dat de staat van de vloer goed was en dat deze voldoende stroef was.
Gevallen op het werk, vallen op he werk, gevallen werknemer, zorgplicht vallen op het werk
Als een werknemer gewond raakt, beoordelen we de zorgplicht van de werkgever voor het gevaar dat zich heeft verwezenlijkt.

Zorgplicht vallen op het werk

Omdat het gaat over een alledaagse bezigheid als lopen, beperkt de zorgplicht van de werknemer zich tot de vloer van de werkplek en werkschoenen. De werkgever hoeft de werknemer niet voor te lichten over de gevaren van lopen. Deze handeling is zo alledaags dat van de werkgever geen speciale aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid tijdens het lopen.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de vloer voldeed aan de veiligheidseisen. De werknemer droeg bovendien werkschoenen. In dit geval is er daarom geen sprake van schending van de zorgplicht.
Bij de beoordeling laat de rechter de eventuele chaos en rommel in het magazijn buiten beschouwing. De werknemer is niet gestruikeld over een object. Dat gladheid de val veroorzaakte, is ook niet komen vast te staan. Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid voor deze val tijdens het lopen door het magazijn kijken we dus vrij strikt naar de enige twee aspecten die voor het lopen belangrijk lijken. De schoenen van de werknemer en de vloer.

Omstandigheden geven de doorslag

De beperkte beoordeling van het hof is het gevolg van de vastgestelde omstandigheden van de val. De beoordeling en uitkomst was anders geweest als de werknemer was aangereden door een heftruck of zijn enkel had verzwikt door troep, gemorste olie, in een gootje of bij een op- of afstapje.

Heftrucks, oneffenheden, olie, gootjes en op- en afstapjes zijn gevaarlijk. Deze gevaarlijke situaties vragen om aandacht van de werkgever. Alledaagse handelingen zoals lopen of het gebruik van een mes uit de bedrijfskantine niet. De grens van de zorgplicht is bereikt als een werknemer gewond raakt bij een dagelijkse handeling. De werknemer die is gevallen op het werk krijgt daarom geen schadevergoeding.

Schadevergoeding vallen op het werk

Na een val op het werk of een ander arbeidsongeval is de werkgever meestal aansprakelijk. Maar er zijn uitzonderingen. In gesprek gaan over uw schade maakt direct duidelijk wat uw mogelijkheden zijn. Wij helpen u graag verder. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Gerechtshof Den Bosch, 14 december 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3717

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief