Daling arbeidsongevallen in 2020

In 2020 vonden ongeveer 77.000 arbeidsongevallen plaats waardoor een werknemer minimaal vier dagen niet kon werken. In 2019 gebeurde net als in 2017 en 2018 nog ongeveer 93.000 arbeidsongevallen. We zien dus een forse daling van het aantal arbeidsongevallen in 2020.

Het aantal arbeidsongevallen daalde in 2020 met 17 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS ziet niet direct een verband met het thuiswerken en de andere coronamaatregelen. In de gezondheidszorg zien we namelijk ook een daling van het aantal arbeidsongevallen. Het CBS wijst er daarnaast op dat veiligheid op de werkplek al lang een aandachtspunt is. De oorzaak van de waargenomen daling van het aantal arbeidsongevallen is dus onbekend. In ieder geval is er sprake van een positieve ontwikkeling.

Daling arbeidsongevallen in 2020

Minder psychische overbelasting

Opmerkelijk is ook dat uitval door psychische belasting in 2020 flink is gedaald ten opzichte van 2019. In 2020 zaten dus minder mensen thuis door bijvoorbeeld stress of intimidatie. Het CBS vindt het te vroeg om deze daling toe te schrijven aan het thuiswerken. Ook in het verleden waren dergelijke schommelingen in de uitval door psychische (over)belasting te zien.

Daling arbeidsongevallen industrie en logistiek

De grootste daling van ongevallen zien we in de industrie en de logistiek. De meest voorkomende arbeidsongevallen zijn fysiek. Veel voorkomend zijn bijvoorbeeld uitglijden, struikelen of op een andere manier vallen, beknelling en uitval door fysieke overbelasting. Bij fysieke overbelasting kunt u bijvoorbeeld denken aan te zwaar tillen of een verkeerde beweging maken.

Bron: RTL

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief