Onduidelijk kruispunt

Een onduidelijk en gevaarlijk kruispunt of een onduidelijke uitritconstructie veroorzaakt soms een aanrijding. Als niet duidelijk is welke weggebruiker voorrang heeft, zit een ongeluk natuurlijk in een klein hoekje. De wegbeheerder is aansprakelijk voor schade die ontstaat als een kruispunt onduidelijk en daardoor gevaarlijk is.

Bij een aanrijding ligt de schuld niet altijd bij een verkeersdeelnemer. Ook de weg of een verkeersituatie kan een verkeersongeluk veroorzaken. De wegbeheerder (meestal de gemeente) is verantwoordelijk voor de veiligheid van wegen en verkeerssituaties. Is een kruising of uitrit onvoldoende duidelijk en veilig dan betaalt de wegbeheerder de letselschade die hierdoor ontstaat. Een recente uitspraak over een aanrijding in Rotterdam geeft inzicht de manioer waarop we binnen het verkeersaansprakelijkheidsrecht kijken naar de aansprakelijkheid van de overheid bij een aanrijding op een onduidelijk en gevaarlijk kruispunt.

Aanrijding onduidelijk kruispunt Rotterdam

De Olympiaweg in Rotterdam is een vierbaans weg. Op de Olympiaweg hebben weggebruikers voorrang op het verkeer uit de meeste zijwegen. Dit is anders bij een doodlopende zijstraat die toegang geeft tot een bedrijventerrein. Op deze kruising ontstaat een aanrijding tussen een auto en een motor. De motorrijder loopt letsel op. De wegbeheerder wordt aansprakelijk gesteld omdat de voorrangssituatie op de kruising onduidelijk is. De kruising was bovendien onoverzichtelijk vanwege geparkeerde auto’s. De weg zou daarom gebrekkig zijn en de wegbeheerder aansprakelijk.

onduidelijk kruispunt, onduidelijke kruising, gevaarklijke kruising, gebrekkige kruising, gebrekkig kruispunt

Gebrekkig kruispunt?

Een weg is een opstal. Een opstal is een voorwerp dat duurzaam met de grond is verbonden, zoals een weg, woning of lantaarnpaal. De eigenaar van een opstal is op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk als het opstal gebrekkig is en schade veroorzaakt. Een kruispunt of uitrit is gebrekkig als:

 • Het kruispunt niet voldoet aan de eisen die men daaraan vanuit een oogpunt van veiligheid in de gegeven omstandigheden mag stellen;
 • De kruising daardoor gevaarlijk is voor personen of zaken;
 • En dit gevaar zich verwezenlijkt.

Een verkeerssituatie kan bovendien ook gebrekkig zijn als onvoldoende wordt gewaarschuwd voor gevaar.

Gevaar kruispunt gemeld bij de gemeente

Een ter plaatse gevestigde ondernemer verklaart dat er eerder aanrijdingen hebben plaatsgevonden op de kruising. De man geeft ook aan dat hij bij de gemeente heeft gemeld dat de verkeerssituatie ter plaatse gevaarlijk is.

Beoordeling onduidelijk kruispunt door de rechter

Zowel de politie als een officier van justitie hebben de verkeerssituatie onderzocht. De politie geeft aan dat er sprake is van een “onduidelijke verkeerssituatie”. De officier van justitie meent dat “de oorzaak van de aanrijding mogelijk (mede) was gelegen in de verwarrende en (daardoor) onveilige verkeerssituatie ter plaatse.” De rechter is het eens met deze beoordelingen van de kruising door de politie en de OvJ.

De gemeente heeft voor de kruising een verkeersbord J8 (gevaarlijk kruispunt – driehoek met rode rand en zwart kruis) geplaatst. Dit bord stond echter vlak voor de kruising (4,6 meter). Door geparkeerde auto’s was het bord bovendien niet zichtbaar. Dit bord maakt de verkeerssituatie volgens de rechter niet duidelijk en daarom ook niet veiliger. De rechter komt daarom tot het volgende oordeel:

“Op grond van wat hiervoor is overwogen is de rechtbank van oordeel dat de kruising niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mochten worden gesteld en dus gebrekkig was.”

Gevaarlijk kruispunt en Crow richtlijnen

CROW is een Nederlandse kennisplatform voor wegenbouw, verkeerstechniek, openbaar vervoer, waterbouw en de inrichting van de openbare ruimte. De CROW stelt richtlijnen op. Deze richtlijnen zien onder andere op het veilig inrichten van kruispunten, rotondes en andere verkeerssituaties. De CROW richtlijnen hebben geen juridische status maar zijn wel belangrijk in de praktijk. In deze zaak wordt op grond van de CROW richtlijnen vastgesteld dat de uitritconstructie onvoldoende duidelijk is en dat het verkeersbord (gevaarlijke kruising) te dicht bij de (gevaarlijke) kruising stond. Aan welke eisen een kruising moet voldoen, stellen we dus vast aan de hand van de CROW-richtlijnen.

Bespreek uw schadevergoeding

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding na een aanrijding op een onduidelijke en gevaarlijke kruising? Onze specialisten geven u direct meer inzicht in uw rechten en mogelijkheden. Wij gaan graag met u in gesprek over uw schadevergoeding. Onze bijstand is in de meeste gevallen bovendien kosteloos. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Uitspraak rechtbank Rotterdam

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief