Aanrijding zakpaal

Een aanrijding met een zakpaal, inzinkpaal, of poller (bewegende paaltje) leidt regelmatig tot letsel en schade aan auto’s en fietsen. De wegbeheerder betaalt een schadevergoeding na een botsing met een zakpaal als er onvoldoende gewaarschuwd is voor de aanwezigheid van een beweegbare wegafsluiting.

Een zakpaal, inzinkpaal of poller is een beweegbaar obstakel op een weg. De paaltjes zijn bedoelt om auto’s en vrachtauto’s beperkt toegang te geven tot een bepaalde weg of gebied. Voor een zakpaal moet voldoende worden gewaarschuwd. Is de paal onvoldoende zichtbaar dan is de beheerder aansprakelijk voor de letselschade die de zakpaal veroorzaakt.

Een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 november 2021 geeft inzicht in de aansprakelijkheid van de wegbeheerder bij een botsing met een zakpaal.

Aanrijding zakpaal bedrijventerrein

Een werknemer levert een machine af bij een klant. De klant is gevestigd op een bedrijventerrein dat wordt afgesloten met een zakpaal. Als de man bij het bedrijventerrein aankomt, verlaat een andere automobilist het bedrijventerrein. De tegenligger passeert en de man wil het bedrijventerrein oprijden. De werknemer heeft de zakpaal niet gezien. Op het moment dat de man passeert, komt de zakpaal omhoog en veroorzaakt ernstige schade aan de auto van de werknemer. De eigenaar van het bedrijventerrein wordt aansprakelijk gesteld voor de schade.

aanrijding zakpaal, schadevergoeding zakpaal, aanrijding poller, schadeclaim poller, gevaarlijke poller

Schadevergoeding aanrijding zakpaal

De eigenaar van een weg is aansprakelijk als een gebrek aan de weg of weginrichting tot schade leidt. Er is ook sprake van een gebrek als er niet (voldoende) wordt gewaarschuwd voor een gevaarlijke situatie.

De rechter meent dat de eigenaar van het bedrijventerrein in dit geval onvoldoende heeft gewaarschuwd voor de aanwezigheid van en het gevaar van de inzinkpaal. De zakpaal was voorzien van led verlichting, maar de verlichting was niet zichtbaar omdat de paal was ingezakt. Volgens de rechtbank had de eigenaar van het bedrijventerrein meer veiligheidsmaatregelen moeten nemen, zoals een stoplicht dat op groen ging als de zakpaal in de grond is gezakt of een bord dat waarschuwde voor de aanwezigheid van de zakpaal.

De eigenaar van het bedrijventerrein is volgens de rechter aansprakelijk omdat er sprake was van een gevaarlijke situatie waarvoor onvoldoende gewaarschuwd was. Dit gevaar had met eenvoudige maatregelen (stoplicht of een waarschuwingsbord) kunnen worden weggenomen. Daarom is de eigenaar/wegbeheerder aansprakelijk.

Horrorpollers

Een zakpaal in Den Haag kreeg de bijnaam horrorpoller vanwege het groot aantal aanrijdingen. Een poller in de gemeente Midden-Delfland veroorzaakte ook regelmatig aanrijdingen. De rechter in Den Haag oordeelde daarom in 2011 dat de verkeersituatie gebrekkig was (onvoldoende veilig). In een jaar vonden 15 aanrijdingen plaats met de poller. De gemeente had daarom volgens de rechter niet voldaan aan haar verplichting om voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen om dergelijke schade te voorkomen.

Letselschade door poller

Pollers veroorzaken veel schade aan auto’s. Bij een frontale aanrijding door een auto bestaat er ook kans op letselschade. Daarnaast zijn er gevallen waarbij de paal door de bodem van de auto omhoog komt en letsel veroorzaakt. Fietsers, scooterrijders en brom- en snorfietsers raken regelmatig gewond door een poller. De omhoogkomende poller veroorzaken veel valpartijen. De fietser of scooterrijder wordt dan als het ware gelanceerd. Ook voor deze slachtoffer geldt dat er recht bestaat op een letselschadevergoeding als een zakpaal voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgt.

Wat is een zakpaal, poller, inzinkpaal?

Een zakpaal, poller of inzinkpaal is een obstakel dat in het wegdek kan verdwijnen. Door een elektrische of hydraulische constructie kan het obstakel omhoog en omlaag bewegen. Zakpalen worden gebruikt om autoverkeer te reguleren. Bijvoorbeeld bij een taxistandplaats, op een busbaan, parkeerplaats of de afsluiting van een voetgangersgebied in een stadscentrum. De zakpaal gaat omlaag door het aanbieden van een pasje of door het gebruik van een sensor. Meestal is een poller een rond paaltje maar er zijn ook Piramide- en trapeziumvormige pollers.

Inzinkpalen worden ook gebruikt als beveiliging tegen ramkraken. Zwaardere varianten zijn in staat (vracht)auto’s met een snelheid boven de 50 km/u tegen te houden.

Cijfers aanrijdingen pollers

Kassa onderzocht in 2017 het aantal ongelukken met pollers. Kassa verzamelde gegevens van 32 gemeentes (destijds telde Nederland 388 gemeentes). Tussen 2010 en 2017 registreerden deze gemeentes 2539 ongelukken. Het totale aantal botsingen met een zakpaal in deze gemeentes is waarschijnlijk hoger. Een aantal gemeentes registreerden namelijk alleen ongelukken waarbij de paal zelf beschadigd raakte.

Schade aan zakpalen

Naast de letselschade en schade aan auto’s en fietsen raken ook de zakpalen zelf vaak beschadigd bij een aanrijding. Van 2011 tot 2017 zou de totale schade aan zakpalen ongeveer 7,7 miljoen bedragen. Tot 2013 vroegen gemeenten vaak een vergoeding voor schade aan zakpalen aan het Waarborgfonds Motorverkeer. In 2013 bleken de kosten echter zo hoog dat er sindsdien niet zomaar meer een vergoeding wordt betaald door het waarborgfonds.

Schadevergoeding aanrijding zakpaal

Neem contact op om uw situatie te bespreken met een specialist. U krijgt direct inzicht in uw mogelijkheden en rechten. Wij gaan graag met u in gesprek. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Uw letselschade laten verhalen door een specialist is bovendien meestal gratis. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bronnen: Rechtbank Midden-Nederland 3 november 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5264;
  Rechtbank Den Haag, 16 juni 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ9786;
  BNN VARA Kassa, Enorme schade door gemeentelijke pollers

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief