Letselschade gymles

Twee recente uitspraken geven inzicht in de aansprakelijkheid van een school voor letselschade die ontstaat tijdens een gymles.

Een gymles en gymzaal moeten veilig zijn. Maar in lessen lichamelijke opvoeding verkennen leerlingen ook hun mogelijkheden en grenzen. Aan een gymles is daarom een bepaalde mate van gevaar verbonden. Loopt een leerling letselschade op tijdens het gymmen dan kijken we onder andere naar de genomen veiligheidsmaatregelen, de gegeven instructies en het toezicht door de gymleraar. Voor aansprakelijkheid van de school na een ongeval tijdens het gymmen, moet de school een verwijt kunnen worden gemaakt.

Aansprakelijkheid school bij gymles

De school heeft een zorgplicht. De gymles moet veilig zijn. Maar niet ieder ongeluk valt uit te sluiten. Een school is aansprakelijk voor letsel tijdens de gymles als de school een verwijt kan worden gemaakt. Daarbij zijn onder andere de volgende vragen van belang:

 • Was de gymleraar bevoegd om gymles te geven?
 • Waren de instructies voldoende duidelijk voor de leerlingen?
 • Behoort de gymoefening tot het normale lesprogramma?
 • Is er door de gymleraar opgetreden als een oefening niet juist werd uitgevoerd?
 • Waren de gymtoestellen en de gymzaal voldoende veilig/goed onderhouden?
 • Waren er voldoende val matten en waren de matten dik genoeg?
 • Heeft de leraar/school na het ongeluk juist gehandeld?
Letselschade gymles, letselschade gym, aansprakelijkheid gymmen, letsel gymmen

Ongeval voetballen gymles

Een 12 jarige loopt tijdens de gymles op school letselschade op. Tijdens het voetballen botst de jongen met zijn hoofd tegen de muur van de gymzaal. In een deelgeschilprocedure beoordeelt de rechter of de school aansprakelijk is, omdat de jongen gewond raakte tijdens het gymmen.

De gymleraar verdeelt de gymzaal in driedelen. Een deel voor basketbal, een deel voor de handstand en een voetbalveldje. Tussen de veldjes staan banken en kasten. De goaltjes op het voetbalveld zijn matten die tegen de muur worden gezet. De achterlijn van het veld is dus de muur. De kinderen kregen de instructie om rustig te spelen.

Letselschade gymles beoordeling

De rechtbank wijst op het spanningsveld tussen veiligheid en de ontwikkeling van leerlingen:

“De rechtbank stelt bij deze beoordeling voorop dat de school een veilige omgeving moet zijn waar het risico op letsel zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, moet worden voorkomen. Ook gymles moet plaatsvinden in een veilige omgeving. Aan gymoefeningen is echter ook een bepaalde mate van gevaar verbonden. Het past bij gymoefeningen dat leerlingen hun mogelijkheden verkennen en grenzen opzoeken. De enkele mogelijkheid dat tijdens een gymles een ongeval plaatsvindt, als verwezenlijking van een aan een oefening inherent gevaar, leidt er daarom niet zonder meer toe dat sprake is van onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig handelen.”

De rechtbank overweegt dat het indelen van een gymzaal voor meerdere activiteiten gebruikelijk is. Ook is het gebruikelijk dat 1 leraar toezicht houdt op drie activiteiten. Met de gegeven instructies om het spel rustig te houden, is dit voldoende om aan te nemen dat de school aan haar zorgplicht heeft voldaan. De school is dus niet aansprakelijk voor de schade die ontstond tijdens de gymles.

Ongeval salto gymles

Een 11 jarige leerling loopt tijdens het gymmen letsel op. Salto’s zijn niet toegestaan. Desondanks doet de leerling een salto van een kast. Bij de landing stoot de leerling met zijn knie tegen zijn hoofd. De organisatie die de gymlessen organiseert wordt aansprakelijk gesteld.

Het gymlokaal was opgedeeld in drie delen. Ieder deel werd gebruikt voor een ander activiteit. 1 leraar hield toerzicht.

De rechtbank overweegt dat de leraar de gymzaal kon overzien. Daarmee staat vast dat de leraar voldoende toezicht hield. Bovendien waren er duidelijke instructies gegeven dat salto’s niet waren toegestaan. Doordat de leerling gewond raakte bij een verboden salto is volgens de rechtbank niet van belang of de voorgeschreven gymoefening voldoende veilig was.

Bespreek letselschade ontstaan tijdens een gymles

Onze specialisten geven u direct meer inzicht in uw rechten en uw mogelijkheden. Zo weet u meteen waar u aan toe bent. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bronnen: Rechtbank Midden-Nederland, 10 november 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6615, Rechtbank Oost-Brabant, 16 februari 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:466

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief