Jaarverslag Arbeidsinspectie 2022

Jaarverslag Arbeidsinspectie 2022: Onlangs verscheen het Jaarverslag 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het jaarverslag bestaat uit cijfers over arbeidsongevallen in 2022, maar ook uit een duiding van deze cijfers.

De Nederlandse Arbeidsinspectie is een onderdeel van het Ministerie van Volkgezondheid en Werkgelegenheid. De arbeidsinspectie houdt (onder andere) toezicht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Dit doet de arbeidsinspectie onder andere door onderzoek te doen naar arbeidsongevallen. Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden bij de inspectie. Het melden van een arbeidsongeval is verplicht bij:

  • Ziekenhuisopname;
  • Blijvend letsel;
  • Dodelijke ongevallen.

Meeste ernstige arbeidsongevallen in afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven)

De meeste ernstige ongevallen gebeurden ook in 2022 in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Procentueel gezien is de kans op een ernstig ongeval het grootst in de sectoren afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven), bouw, landbouw, visserij en bosbouw.

Jaarverslag Arbeidsinspectie 2022
In de sector afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) gebeuren relatief gezien de meeste ernstige arbeidsongevallen.

51 dodelijke arbeidsongevallen 2022

De arbeidsinspectie registreerde in 2022 51 arbeidsongevallen met een dodelijke afloop. Dit nummer wijkt weinig af van de voorgaande jaren.

Arbeidsongevallen 2021 en 2022

Maatregelen zoals thuiswerken, de avondklok en een verbod op contactberoepen hebben ongetwijfel invloed gehad op de gemelde arbeidsongevallen in 2021. Een vergelijking met de cijfers van 2021 lijkt daarom weinig zinvol.

Risico’s nemen

In de reflectie van de Inspecteur Generaal worden een aantal opmerkelijkheden en aandachtspunten over arbeidsongevallen in 2022 toegelicht. De Inspecteur Generaal gaat onder andere in op de hardleersheid die er bestaat als het gaat om veilig werken. Overschatting van het eigen kunnen en onderschatting van risico’s betekent dat veiligheidsmaatregelen en –voorlichtting niet altijd tot minder ongevallen leiden:

‘De literatuur toont dat we als mensen de neiging hebben onze vaardigheden te overschatten. We zien onszelf als bovengemiddeld en onderschatten risico’s en de kans dat iets verkeerd afloopt. Ter illustratie: het merendeel van de mensen vindt zichzelf een beter dan gemiddelde chauffeur.’

Werken op het dak en lichtpanelen

De Inspecteur Generaal beschrijft ook het gevaar van werken op het dak. Het installeren van zonnepanelen leidt tot veel meldingen van arbeidsongevallen. Ook lichtplaten (licht doorlatende dakplaten) worden specifiek genoemd. Deze platen zijn vaak niet sterk genoeg (meer) om een persoon te dragen.

Ongezonde werkomstandigheden

In de reflectie wordt daarnaast aandacht gevraagd voor ongezonde arbeidsomstandigheden. Voor ongezonde werkomstandigheden is vaak minder aandacht dan voor onveilige werkomstandigheden. De schade van ongezonde werkomgevingen is vaak bijzonder lastig te claimen. Blootstelling aan schadelijke stoffen of overbelasting over een lange tijd veroorzaakt klachten die soms lastig aan het werk te koppelen zijn:

‘Onveilig werk is vaak zichtbaarder dan ongezond werk.’

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/jaarverslagen/2023/05/08/jaarverslag-2022

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief