Wat zijn CROW richtlijnen?

CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is. Bij het terugdringen van de verkeersongevallen kunnen de CROW-richtlijnen een belangrijk hulpmiddel voor provincies en gemeenten zijn om hun wegen en de omgeving zo veilig mogelijk in te richten. Dat geldt natuurlijk ook voor de rijkswegen (N).

Over Crow

Iedere Nederlander ondervindt dagelijks de positieve gevolgen van het werk van CROW. Of het nu gaat om de hoogte van de trottoirband bij een bushalte, maatregelen voor het werken met verontreinigde grond, gladheidsbestrijding tijdens de winterperiode of de hoeveelheid parkeerplaatsen bij een voetbalstadion. CROW wil er voor zorgen dat elke Nederlander dagelijks veilig en goed geregeld naar huis kan.

Om Nederland goed ingericht te houden, is voortduren onderhoud en verbetering nodig. Infrastructuur moet vervangen of aangepast worden aan zich wijzigende omstandigheden. Ook grote maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en intelligente mobiliteit hebben een enorme invloed op het verkeer in Nederland.

wat zijn crow richtlijnen voor veiligheid in het verkeer ongeval letselschade

Minder ongelukken in het verkeer

Om Nederland nu en in de toekomst goed geregeld te houden ontwikkelt CROW richtlijnen en geeft het opleidingen en praktische hulpmiddelen in verschillende vormen. Onder meer online kennismodules, handboeken, meet- en ontwerpinstrumenten en cursussen. CROW is een kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren.

Meer informatie over de CROW-richtlijnen vind je hier:

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief