Letselschade, smartengeld en seksualiteit

Letselschade, smartengeld en seksualiteit: In de letselschadepraktijk is niet altijd voldoende aandacht voor de gevolgen van een ongeluk op ons liefdes- en seksleven. Voor slachtoffers is het belangrijk om alle gevolgen van een ongeval te bespreken met een belangenbehartiger, zodat alle schade wordt meegenomen in de letselschadevergoeding.

Deze week kwam een opmerkelijke zaak uit België in het nieuws. Een vrouw verloor door letsel in de liesstreek het vermogen om een orgasme te krijgen. De Belgische rechter stelde eerder al vast dat de wegbeheerder en het bedrijf dat verantwoordelijk was voor een wegafzetting, aansprakelijk waren voor het letsel van de vrouw. Deze week werd de schadevergoeding vastgesteld. Onduidelijk is in hoeverre het bedrag van ruim € 250.000,– ziet op het verlies van het vermogen om klaar te komen. Naar aanleiding van het nieuwsbericht gaan we hieronder nader in op een aspect van letselschade dat misschien wat meer aandacht verdient: seksualiteit.

Bespreek de invloed van letsel op uw seksleven

Schaamte is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor het feit dat de invloed van gewond raken op het seksleven maar zelden aan de orde komt bij het vaststellen van een schadevergoeding en smartengeld. Bij het vaststellen van smartengeld komen het werk en het sociale leven vaak aan de orde. Soms is er aandacht voor de invloed van letsel op (toekomstige) relaties. Maar er is weinig aandacht voor de invloed van letsel op het seksleven.

Letselschade smartengeld en seksualiteit

Smartengeld en seksualiteit

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Dit is schade zoals hinder, ongemak en pijn, die niet direct in geld is uit te drukken. In veel gevallen blijft seksuele schade buiten beschouwing bij het berekenen van smartengeld. In de praktijk zien we dat voornamelijk na medische fouten rekening wordt gehouden met de invloed van letsel op voortplanting en seksleven. Een man die door een beroepsfout impotent en onvruchtbaar werd kreeg ruim € 60.000,– smartengeld. De man was overigens 54 jaar oud en had 4 kinderen, zodat de vraag gesteld kan worden in hoeverre onvruchtbaarheid een rol speelt bij de hoogte van het smartengeld.

Verschil schadevergoeding en smartengeld bij seksueel letsel

Naast het smartengeld is ook een groot aantal specifieke schadevergoedingen denkbaar als letsel invloed heeft op het seksleven of de mogelijkheid om kinderen te krijgen. Voorbeelden uit de praktijk zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor het gebruik van Viagra, een datingbureau of een sekswerker.

Onzekerheid door letselschade

Letsel kan ook invloed hebben op relaties en het liefdesleven doordat het slachtoffer zich minder aantrekkelijk voelt. Ook met deze schade kan rekening worden gehouden bij het berekenen van smartengeld.

Letselschade en voorplanting

Ook de mogelijkheid om kinderen te krijgen kan een rol spelen in letselschadezaken. Enerzijds ontstaat er schade als iemand na een ongeval of medische fout onvruchtbaar is. Anderzijds kan een medische fout er ook toe leiden dat iemand ongewenst zwanger wordt. In beide gevallen ontstaat er schade waarvoor een ander aansprakelijk kan zijn.

Letselschade, smartengeld en seksualiteit bespreken

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.nieuwsblad.be

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief