Val door trapgat zoldertrap

Val door trapgat zoldertrap: Een vrouw valt in haar huurwoning door een trapgat. De door de verhuurder als slaapkamer aangeduide ruimte was alleen voorzien van een inklapbare vlizo/zoldertrap. Het ontbreken van een vaste trap naar de slaapzolder betekent dat de verhuurder de schade betaalt die de vrouw opliep bij de val door het trapgat van de zoldertrap.

Het Bouwbesluit bepaalt dat in dit geval onder andere een vast trap gebruikt had moeten worden. De rechter oordeelt dat 75% van de schade is veroorzaakt door de gevaarlijke trap. 25% van de schade zou daarom het gevolg zijn van onoplettendheid van de huurster. De vrouw raakt echter dusdanig ernstig gewond dat de rechter het eerlijk vindt dat de verhuurder alle schade betaalt.

De hulp van een letselschade advocaat is gratis. De aansprakelijke veroorzaker betaalt uw kosten. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Oorzaak val door trapgat zoldertrap

Waarom en hoe de vrouw viel van de zoldertrap is onduidelijk. De vrouw zelf heeft geen herinnering aan het ongeval. Dit betekent dat een inschatting moet worden gemaakt van de oorzaak van de val. De verzekeraar neemt het standpunt in dat de vrouw gewikkeld in een dekbed van de trap is afgedaald. Dit standpunt is gebaseerd op een verklaring van een politieagent dat de vrouw zittend gewikkeld in een dekbed werd aangetroffen.

Val door trapgat zoldertrap
Het Bouwbesluit vereist in dit geval een vaste trap. De verhuurder is daarom aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij de val van de vlizo/zoldertrap.

Erkenning aansprakelijkheid val door trapgat

De verzekeraar erkent aansprakelijkheid, maar komt hier later op terug. De verzekeraar neemt eerst aan dat de vrouw uit bed viel en toen door het trapgat. Later wijst de verzekeraar de aansprakelijkheid alsnog af, omdat de vrouw met een dekbed om zich heen geslagen van de trap af zou zijn gevallen. De rechter oordeelt dat de verzekeraar bij beide beoordelingen uitging van dezelfde informatie. De verzekeraar mag daarom niet terugkomen op de erkenning van de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de verhuurder staat daarom vast. Vervolgens komt de vraag aan de orde voor welk deel van de schade de verhuurder aansprakelijk is.

Bouwbesluit vereist vaste trap, afscheidingen en leuningen bij slaapzolder

De vlizotrap is de enige mogelijkheid om de slaapzolder te betreden. Daarom is er sprake van een vluchtroute. De aanduiding als slaapzolder betekent bovendien dat er sprake is van een woonfunctie. Het bouwbesluit vereist daarom onder andere een vaste trap, afscheidingen en leuningen (boven de 1,5 meter). De rechter oordeelt dat de vlizotrap de kans op een ongeval en de kans op letsel aanzienlijk vergroot:

‘Het moge duidelijk zijn dat met een vaste trap met de juiste afscheidingen en leuningen de kans om te vallen aanzienlijk wordt verkleind reeds omdat men de trap vooruit kan afdalen en met steun aan de leuning het evenwicht beter kan bewaren, maar ook dat een onverhoopte val daardoor kan worden gestopt waardoor de valschade kan worden beperkt.’

Eigen schuld val door trapgat

Hoe de vrouw viel is onduidelijk. Voor de eigen schuld is uiteraard van belang of de vrouw in een dekbed gewikkeld van de trap wou afdalen. De rechter stelt vast dat er sprake is van 25% eigen schuld. De rechter laat echter na te benoemen op welke wijze de vrouw zelf bijdroeg aan het ontstaan van het ongeval. De rechter laat bovendien de oorzaak van het vallen in het midden.

Billijkheidscorrectie wegen ernst van het letsel

De vrouw raakt ernstig gewond bij de val van de zoldertrap. De rechter vindt het daarom redelijk dat de aansprakelijke partij 100% van de schade betaalt. Dit noemen we een billijkheidscorrectie.

Gebruik van ruimte is van belang voor beoordeling trap

De verhuurder noemde de slaapzolder in een advertentie voor de woning. De beoordeling valt waarschijnlijk anders uit als de huurder een zolder zonder medeweten van de verhuurder gaat gebruiken als woonruimte. De veiligheid die we mogen verwachten en de eisen die het Bouwbesluit stelt, zijn immers grotendeels afhankelijk van het gebruik van een bepaalde ruimte binnen een woning.

Monteur valt van vlizotrap

In een andere recente uitspraak viel een monteur van een vlizotrap. Deze trap vertoonde gebreken waardoor de eigenaar van de woning aansprakelijke was voor de letselschade van de monteur. Het grote verschil tussen de beide uitspraken is het gebruik van de vlizotrap. In die uitspraak is niet de aanwezigheid van de trap, maar het afbreken van de trap bij normaal gebruik de grondslag voor de aansprakelijkheid.

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Gelderland 12 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3031

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief