Val door voordeur – Moet in de voordeur van een woning veiligheidsglas zitten?

Val door voordeur – Moet in de voordeur van een woning veiligheidsglas zitten?: Een man valt door het glas van de voordeur van een vriendin. In de deur zitten twee glazen panelen van enkel glas. De dag na het ongeval plaatst de woningbouwvereniging veiligheidsglas in de deur. Het slachtoffer stelt de woningbouw als eigenaar van de woning/opstal aansprakelijk voor zijn letselschade.

In een recent arrest bevestigt de Hoge Raad een uitspraak van het gerechtshof over een val door een voordeur zonder veiligheidsglas. De rechter beoordeelt of een voordeur met enkelglas voldoet aan de eisen die we stellen aan een voordeur. Het gerechtshof oordeelde dat niet vast is komen te staan dat een voordeur met enkel glas niet voldoet aan de eisen die we mogen stellen aan een voordeur. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel en wijst de vordering ook af. De Hoge Raad motiveert haar oordeel niet. Hieronder kijken we naar de afhandeling van de schadeclaim door het gerechtshof.

Voldoet de woning aan eisen die we daaraan mogen stellen?

Een huurwoning moet veilig zijn. Maar de eisen die we mogen stellen aan een woning zijn niet altijd duidelijk. Als iemand van de trap valt, door een ruit valt of op een andere manier gewond raakt, kan de vraag worden gesteld of de woning voldoende veilig is. De eigenaar van een woning is aansprakelijk voor letselschade die ontstaat, omdat de woning niet voldoet aan de eisen die we daaraan mogen stellen.

Val door voordeur
De eisen die we aan een deur mogen stellen, zijn onder andere afhankelijk van de vraag of de deur deel uitmaakt van de openbare ruimte.

Normaal gebruik – Toedracht val door deur

Het slachtoffer is gewond geraakt aan zijn rechter arm. Door snijwonden is onder andere zenuwschade ontstaan. Het slachtoffer stelt dat hij de deur wilde tegenhouden toen deze door de tocht dicht sloeg. De woningbouw voert aan dat de man mogelijk is gevallen of gestruikeld.

Voordeur woning wordt minder gebruikt dan deur openbaar gebouw

Om te beoordelen wat we van een deur mogen verwachten, is het gebruik van de deur belangrijk. De kans op ongelukken en letsel is natuurlijk afhankelijk van het aantal gebruikers en de manier van gebruik. Het gerechtshof benoemt dat een voordeur van een woning minder intensief gebruikt wordt dan een deur in de openbare ruimte. Het hof benoemt daarnaast dat het niet nodig is de deur te openen door tegen het glas te duwen.

Onduidelijkheid over kans op breken glas

Een verstandig en oplettend mens zal bij het gebruik van de deur het glas niet aanraken. Maar mensen letten niet altijd goed op en zijn niet altijd verstandig. Het glas in een voordeur moet daarom wel enige kracht kunnen weerstaan. Het slachtoffer voert alleen aan dat het glas kan breken. Wanneer en hoeveel kracht er nodig is om het glas te breken is onduidelijk.

Hoge kosten plaatsen veiligheidsglas

Bij letselschade speelt vaak de vraag welke veiligheidsmaatregelen mogelijk waren en wat de kosten hiervan zijn. De woningbouw geeft aan dat zij 4800 woningen bezit met een voordeur met enkel glas. Het vervangen van het enkel glas voor veiligheidsglas is daarom een maatregel met hoge kosten.

Geen andere ongelukken bekend

De woningbouw is eigenaar van 4800 woningen met enkel glas in de voordeur. Zij stelt dat er niet eerder ongelukken zijn gebeurd met de glaspanelen in de deur. Dit toont aan dat de kans op een ongeval en letsel door de voordeur klein is.

Onderzoek of het ongeval eerder gebeurde!

Voor het succes van een schadeclaim is de kans op een ongeval belangrijk. Hierbij komt vaak aan de orde of het ongeluk eerder is gebeurd. Om de kans op een schadevergoeding te vergroten, is het daarom verstandig om na een ongeval na te gaan of het eerder is gebeurd. Als de weginrichting, een situatie op het werk of de bouw van een woning schade veroorzaakt, is bijvoorbeeld een buurt-app of rondgang door de buurt een goede manier om andere slachtoffers te vinden.

Deur voldoet niet aan NEN norm 3569

Het slachtoffer stelt dat de deur niet voldoet aan NEN-norm 3569. Deze norm schrijft namelijk gebruik van veiligheidsglas voor. Toen de deur in 1895 in de woning werd geplaatst, was veiligheidsglas niet wettelijk verplicht. Maar ook op het moment van het ongeval was veiligheidsglas niet wettelijk verplicht. De wet bevat namelijk geen verplichting om NEN-norm 3569 na te leven. Dat de NEN-normen gebruik van veiligheidsglas voorschrijven, betekent daarom niet dat de woningbouw aansprakelijk is:

‘Het hof acht evenwel het bestaan van deze NEN-norm niet van doorslaggevend belang. De woningen zijn in de jaren vijftig gebouwd en in 1985 gerenoveerd. De hier in het geding zijnde voordeur is toen in de woning geplaatst met daarin het (floating) glas alsook in vele andere woningen van [woningstichting]. Destijds was er geen wettelijke verplichting om veiligheidsglas in de deuren te plaatsen. Ook nu is er geen wettelijke plicht daartoe. Er zijn wel NEN-normen met een wettelijke plicht tot naleving op grond van de Woningwet en het Bouwbesluit, maar de onderhavige norm behoort daar niet toe. Noch voor nieuwbouw noch voor bestaande bouw, noch voor glazen beweegbare scheidingsconstructies of voor kleine glaspanelen in deuren is er een wettelijke verplichting tot het plaatsen van veiligheidsglas, terwijl het risico op glasbreuk in de onderhavige constructie, afgezet tegen bijvoorbeeld een volledig glazen klapdeur in een school, beduidend kleiner is.’

Wat is een NEN-norm?

Normen zijn afspraken over veiligheid en kwaliteit. Normen zijn geen wetten. Maar normen zijn in de letselschade praktijk wel belangrijk. Bovendien kan een wet verwijzen naar een NEN-norm. NEN is een afkorting van NEderlandse Norm. NEN is een samenwerking tussen de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité.

Bekijk hier een overzicht van verschillende NEN-normen.

Bespreek uw schadevergoeding

De aansprakelijke partij betaalt uw kosten advocaatkosten. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken met een letselschade advocaat. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres


  Bronnen: www.rechtspraak.nl

  Hoge Raad 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:837

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 18 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:103

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief