Rijbewijs ingevorderd .. Wat nu?

Rijbewijs ingevorderd .. Wat moet u doen? Uw rijbewijs is ingevorderd door de politie en nu mag u geen motorrijtuig meer besturen totdat u uw rijbewijs terug heeft gekregen.

U hebt uw rijbewijs echter nodig voor uw werk of voor andere belangrijke zaken: kunt u uw rijbewijs eerder terug krijgen? Onder omstandigheden wel.

Wanneer wordt uw rijbewijs ingevorderd?

Uw rijbewijs kan worden ingevorderd als sprake is van één van onderstaande situaties:

 • u heeft met een motorrijtuig minimaal 50 km p/u sneller gereden dan toegestaan was;
 • u heeft met de brommer/scooter minimaal 30 km p/u sneller gereden dan toegestaan was;
 • u bestuurt een motorvoertuig en hebt een alcoholpercentage van meer dan 1,3 promille (voor ervaren bestuurders) of meer dan 0,8 promille (voor beginnende bestuurders);
 • u rijdt onder invloed van drugs of medicijnen die uw rijvaardigheid beïnvloeden.


Het is van belang dat de politie het rijbewijs op het moment van staande houden direct invordert. De politie mag niet achteraf uw rijbewijs inhouden (bijvoorbeeld wanneer u bent geflitst).

Rijbewijs ingevorderd … Wat gebeurt er daarna?

Vanaf het moment dat uw rijbewijs is ingevorderd, mag u geen motorvoertuig meer bestuderen. Stapt u toch achter het stuur terwijl uw rijbewijs is ingevorderd, dan levert dat een misdrijf op. Uw rijbewijs wordt binnen drie dagen door de politie verstuurd aan het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is in Nederland belast met de opsporing en de vervolging van strafbare feiten.

Binnen tien dagen na de invordering van uw rijbewijs ontvangt u van de officier van justitie een kennisgeving van de inhouding. In deze kennisgeving staat tevens de beslissing van de officier op de invordering: u krijgt uw rijbewijs terug of niet. Wanneer de officier beslist dat u uw rijbewijs niet terugkrijgt, dan wordt ook vermeld tot wanneer uw rijbewijs blijft ingevorderd.  

Heeft u nog geen kennisgeving ontvangen, maar wilt u toch al proberen uw rijbewijs terug te krijgen? Dat kan! Wij kunnen voor u een verzoek tot teruggave rijbewijs indienen bij de rechtbank.

Heeft u de kennisgeving al wel ontvangen, dan kunnen wij u helpen om een klaagschrift inbeslagname rijbewijs ex artikel 164 Wegenverkeerswet in te dienen.

Verzoek tot teruggave of een klaagschrift inhouding rijbewijs

Of de officier van justitie besluit om uw rijbewijs terug te geven, hangt van meerdere factoren af. Als u uw rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk en er geen andere opties zijn, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer, dan kan de officier beslissen uw rijbewijs terug te geven.

De omstandigheden die de officier van justitie kan meewegen bij zijn beslissing om uw rijbewijs al dan niet terug te geven, zijn bijvoorbeeld:

 • of u al eerder bent veroordeeld of bekeurd voor een zelfde soort overtreding;
 • de reden waarom uw rijbewijs is ingevorderd: heeft u bijvoorbeeld te hard gereden of heeft u onder invloed van alcohol en/of drugs gereden;
 • of u al eerder betrokken bent geweest bij een verkeersongeval;
 • of uw belang om uw rijbewijs terug te krijgen groter is dan het belang van de verkeersveiligheid

Ik heb mijn rijbewijs teruggekregen! Is daarmee de zaak afgedaan?

Dat u uw rijbewijs heeft teruggekregen, betekent niet dat u zich niet meer hoeft te verantwoorden voor uw overtreding. U krijgt uw rijbewijs slechts terug in afwachting van de strafzitting. Op enig moment (maar in ieder geval binnen zes maanden na de invordering) zult u een dagvaarding ontvangen waarin u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De rechter zal u onder andere vragen naar de redenen voor het overtreden van de verkeersregels en naar uw persoonlijke omstandigheden. Het kan voorkomen dat de officier van justitie tijdens deze zitting alsnog verzoekt om een (on)voorwaardelijke ontzegging van uw rijbevoegdheid. Ook kan de rechter u een boete opleggen.

Advies van een advocaat

Is uw rijbewijs ingevorderd en wilt u deze zo snel mogelijk terug? Neem contact op met onze advocaten, bel ons landelijke nummer 0800-4455000 (gratis).
Samen kijken we naar de mogelijkheden om uw rijbewijs terug te krijgen. Omdat het in deze zaken van belang is dat snel en voortvarend wordt gehandeld, bent u bij ons aan het juiste adres.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief