Schade van whiplash in tijd en omvang beperken

Schade van whiplash in tijd en omvang beperken: Een vrouw wordt van achteren aangereden bij een stoplicht. De verzekeraar van de achter aanrijder erkent de aansprakelijkheid en betaalt een voorschot. Na het betaalde voorschot stopt de verzekeraar de betalingen. Het gerechtshof in den Bosch beoordeelt of de whiplash klachten van de vrouw het gevolg zijn van de achteraanrijding.

Verzekeraars willen vaak de schade van whiplash in tijd en omvang beperken. Hiermee bedoelen we dat de verzekeraar het standpunt inneemt dat whiplash klachten niet het gevolg zijn van een aanrijding. Als geen rekening wordt gehouden met bepaalde beperkingen of klachten dan valt de schadevergoeding lager uit. Om succesvol schade te claimen bij whiplash letsel is het belangrijk dat uit de medische informatie blijkt dat:

 • Het verhaal van het slachtoffer over de klachten niet verandert en bovendien logisch is;
 • Het slachtoffer voor de aanrijding geen last had van dezelfde klachten;
 • Er geen alternatieve verklaring is voor het ontstaan van de whiplash klachten.

Wil een verzekeraar uw schade van whiplash in tijd en omvang beperken. Bij letselschade is de veroorzaker wettelijk verplicht uw kosten voor een letselschade expert te betalen. Neem contact op voor gratis rechtshulp bij uw schadeclaim.

Schade van whiplash in tijd en omvang beperken

Schade van whiplash in tijd en omvang beperken

De bewijslast na een aanrijding ligt bij het slachtoffer. Daarvoor levert het slachtoffer medische informatie aan waaruit blijkt welke klachten (en beperkingen) het ongeluk veroorzaakte. Als de aansprakelijke verzekeraar niet alle klachten erkent of het standpunt inneemt dat de klachten een andere oorzaak hebben dan wordt vook wel gezegd dat de schade van de whiplash in tijd en omvang wordt beperkt.

Consistent, consequent en samenhangend patroon van whiplash klachten

Whiplash klachten zijn niet medisch aantoonbaar. Of er recht bestaat op een letselschadevergoeding beoordelen we aan de hand van de vraag of de whiplash klachten consistent, consequent en samenhangend zijn en of het slachtoffer voor de aanrijding ook last had van de klachten en of de klachten een andere oorzaak kunnen hebben:

‘Daarbij zal het hof, net zoals de rechtbank, tot uitgangspunt nemen dat de gezondheidsklachten het gevolg zijn van het ongeval als een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten aanwezig is en bovendien komt vast te staan dat deze gezondheidsklachten voor de aanrijding niet bestonden, terwijl die klachten op zichzelf door de aanrijding veroorzaakt kunnen worden, terwijl een alternatieve verklaring ontbreekt (gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1661 en 24 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3988, Hof Amsterdam, 20 juli 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2277 (HR: 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1944, 81 RO). Deze rechtspraak sluit aan bij Zwolsche/De Greef, ECLI:NL:HR:2001:AB2054, waarover S.D. Lindenbergh in De Spier-bundel: de agenda van het aansprakelijkheidsrecht (2016).’

Beoordelen consistentie whiplash klachten aan de hand van medische informatie

Of whiplash klachten consistent, consequent en samenhangend zijn, beoordelen we aan de hand van de beschikbare medische informatie. Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld. Verandert het verhaal van het slachtoffer na verloop van tijd? Zijn alle ervaren klachten symptomen van een whiplash? Is het slachtoffer al eerder met deze klachten bij een dokter geweest? In dit geval oordeelt de rechter dat de whiplash klachten het gevolg zijn van de aanrijding, omdat het verhaal van het slachtoffer consequent is en er geen alternatieve verklaring is voor de klachten:

‘Uit de medische informatie blijkt dat deze klachten voor het ongeval niet bestonden en dat deze klachten consistent zijn met een ‘whiplash associated disorder’: dit soort klachten kunnen dus door een aanrijding van achteren worden veroorzaakt.’

Rechtshulp zonder kosten

Stel uw vragen over whiplash letsel aan een expert. Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 30 mei 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1751

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief