Aanrijding met een elektrische step met trapondersteuning

Aanrijding met een elektrische step met trapondersteuning: In een bocht vindt een aanrijding plaats tussen een auto en een elektrische step. De rechtbank Den Haag beoordeelt wie aansprakelijk is voor de schade die hierbij ontstaat.

Op de website www.rijksoverheid.nl staat dat een elektrische step met trapondersteuning gelijkgesteld wordt met een elektrische fiets met trapondersteuning. Voor een elektrische fiets met trapondersteuning gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets, waaronder de regels die het makkelijk maken om na een aanrijding met een motorvoertuig schade te claimen. Na een aanrijding met een elektrische step is het daarom belangrijk om vast te stellen of het gaat om een elektrische step met trapondersteuning.

Deze letselschade uitspraak laat goed zien dat het afhandelen van aanrijdingen met ‘nieuwe’ elektrische voertuigen niet altijd eenvoudig is.

Uitspraak aanrijding met een elektrische step met trapondersteuning

De rechter benoemt in deze zaak een deskundige en doet geen uitspraak over de aanrijding tussen ene auto en e-step. De elektrische step is omgebouwd. Onder andere de gashendel is verwijderd. Het zou daarom gaan om een elektrische step met trapondersteuning. Als er inderdaad sprake is van een elektrische step met trapondersteuning dan kan de bestuurder van de step een beroep doen op de wettelijke bescherming van zwakke verkeersdeelnemers.

Aanrijding met een elektrische step met trapondersteuning

Wat is een elektrische step met trapondersteuning?

Een elektrische step met trapondersteuning is een step die kort elektrische ondersteuning biedt als de berijder stept. Zet de berijder niet af dan slaat de motor ook niet aan en gaat de step niet voor uit. Er zit geen gashendel op de step. De maximum snelheid is 25 kilometer per uur en het maximum vermogen is 250 watt. De rechter benoemt in het vonnis dat een elektrische step met trapondersteuning hetzelfde is als een elektrische fiets met trapondersteuning:

‘Een elektrische step met stapondersteuning wordt volgens de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW gelijkgesteld aan een elektrische fiets.’

Wie nam de bocht te ruim en veroorzaakte de aanrijding?

De betrokkenen vertellen beiden een ander verhaal en geven elkaar de schuld van de aanrijding. Direct na de aanrijding is een getuige ter plaatse. De getuige bevestigt het verhaal van de auto bestuurder. De rechter is daarom van mening dat de e-stepper de aanrijding veroorzaakte:

‘Een van de buurtbewoners was kort na de aanrijding ter plaatse. Zij heeft op verzoek van [eiser] een verklaring gegeven over hetgeen zij aantrof en heeft gehoord na de aanrijding. Zij heeft [gedaagde 1] horen zeggen dat hij ‘met een aardig vaartje de bocht om was gegaan’. De wielen van de auto stonden recht zodat zij de conclusie heeft getrokken dat de auto de bocht naar de Jan Campertlaan al volledig had gemaakt. De kantonrechter is gelet op het vorenstaande van oordeel dat het voldoende aannemelijk is dat [gedaagde 1] degene is geweest die de aanrijding heeft veroorzaakt.’

Elektrische step met trapondersteuning valt onder bescherming 185 WVW

Waarom is het belangrijk om vast te stellen wat voor voertuig de step is? Een persoon op een elektrische step met trap ondersteuning is een zwakke verkeersdeelnemer in de zin van artikel 185 WVW. De wet beschermt zwakke verkeersdeelnemers. Na een aanrijding krijgen voetgangers en fietsers bijna altijd ten minste de helft van hun schade vergoed. Ook als de fietser, voetganger of bestuurder van een elektrische step met trapondersteuning het ongeval veroorzaakt. In de wet staat dat een fiets met trapondersteuning geen motorrijtuig is:

Artikel 1 lid 1 sub c WVW: motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning;

Elektrische step met of zonder trapondersteuning?

De stepper nam de bocht niet op de juiste manier en veroorzaakte daardoor de aanrijding. Voor de schade afhandeling is van belang wat voor voertuig de step is:

‘De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is of de elektrische step gekwalificeerd moet worden als een bijzondere bromfiets of een elektrische fiets. ‘

De kwalificatie als elektrische step met trapondersteuning is vooral technisch. De rechter benoemt daarom een deskundige om de volgende vragen te beantwoorden:

‘Teneinde vastgesteld te krijgen of de step na het ombouwen aan de eisen van een elektrische step / fiets met trapondersteuning voldoet, en dat deze dus op de openbare weg mocht, is de kantonrechter voornemens een deskundige te benoemen om een onderzoek naar de elektrische step in te stellen en gemotiveerd antwoord te geven op de volgende vragen:

 1. heeft de fabrikant van de elektrische step in een (informatie)dossier aangegeven dat deze step aan is te passen naar een elektrische step met trapondersteuning?
 2. voldoet de step aan de vereisten van een elektrische step met trapondersteuning?
 3. zou de omgebouwde elektrische step na een keuring voldoende veilig worden geacht om toegelaten te worden tot de Nederlandse markt en op de openbare weg?
 4. welke op- en aanmerkingen zijn er verder nog te maken die voor de door de kantonrechter te nemen beslissing van belang kunnen zijn?’

Aanrijding elektrische step bespreken

U schakelt bij letselschade gratis een letselschade advocaat in. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bronnen:

  www.rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 8 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8146

  www.rijksoverheid.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief