Letselschade

Artikel 185 WVW Wegenverkeerswet

Zwakke verkeersdeelnemer

Zwakke verkeersdeelnemers zijn voetgangers en fietsers, inclusief bestuurders van een elektrische fiets. We noemen voetgangers en fietsers zwakke verkeersdeelnemers, omdat zij kwetsbaar zijn in het verkeer. De wet beschermt deze zwakke verkeersdeelnemers. Bij een aanrijding met een motorvoertuig hebben voetgangers en fietsers bijna altijd recht op een schadevergoeding. De bestuurder van het motorvoertuig betaalt minstens 50% van de schade, tenzij de bestuurder geen enkel verwijt kan worden gemaakt.

Kwetsbare verkeersdeelnemers die geen zwakke verkeersdeelnemers zijn

De wet beschermt voetgangers en fietsers. Deze wettelijke bescherming voor zwakke verkeersdeelnemers vinden we in artikel 185 WVW. De elektrische fiets valt is ook een zwakke verkeersdeelnemer als deze aan de wettelijk eisen voldoet. Andere kwetsbare weggebruikers zoals speed-pedelecs, bromfietsers en motorrijders vallen niet onder de regeling. De wettelijke bescherming voor zwakke verkeersdeelnemers geldt in Nederland dus alleen voor voetgangers, fietsers en elektrische fietsen met trapondersteuning.

Schadevergoeding zwakke verkeersdeelnemer

Aangereden zwakke verkeersdeelnemers hebben recht op een schadevergoeding, tenzij de bestuurder aantoont dat er sprake is van overmacht. Overmacht betekent dat de bestuurder geen enkele fout maakte. Deze situatie doet zich slechts zeer zelden voor. De zwakke verkeersdeelnemer krijgt op grond van de 50% regel in artikel 185WVW tenminste de helft van de opgelopen letselschade vergoed.

Ongeval tussen zwakke verkeersdeelnemers

Bij een aanrijding tussen twee fietsers, of een aanrijding van een fietser met een voetganger kijken we naar de gemaakte verkeersfouten om het recht op een schadevergoeding vast te stellen. In dat geval kunnen de voetganger en fietser dus geen beroep doen op de wettelijke bescherming van artikel 185 WVW.

Gratis rechtshulp bij letsel

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief