Letselschade door koolmonoxide – Aansprakelijkheid koolmonoxidevergiftiging

Letselschade door koolmonoxide – Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt in een recente uitspraak de aansprakelijkheid voor letselschade door koolmonoxide. De huurder stelt gezondheidsklachten te hebben opgelopen door koolmonoxide. De koolmonoxidevergiftiging zou zijn ontstaan door een rookgaslekkage.

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 10 personen door koolmonoxide. In mindere ernstige gevallen ontstaat gezondheidsschade door koolmonoxide. Na blootstelling aan koolmonoxide is het in veel gevallen mogelijk een letselschadeclaim in te dienen. Bijvoorbeeld als de letselschade ontstaat door een slecht werkende kachel in een huurwoning. De eiser van een schadevergoeding moet het recht op een schadevergoeding aantonen. In dit geval staat vast dat de kachel in de huurwoning koolmonoxide uitstootte, maar is dit ook de oorzaak van de gezondheidsklachten van de huurder?

Heeft u recht op een schadevergoeding voor koolmonoxidevergiftiging?

De omstandigheden van het geval zijn altijd belangrijk om het recht op een schadevergoeding vast te stellen. Het bespreken van uw schade met een van onze letselschade advocaten geeft u een goed beeld van uw mogelijkheden. Neem contact op.

Wanneer is een ander aansprakelijk voor een koolmonoxidevergiftiging?

De bron van koolmonoxide is meestal een geiser, gaskachel of cv-ketel of een probleem bij de afvoer van stoffen uit deze apparaten. De apparaten zijn duurzaam met gebouw verbonden en maken daarom deel uit van het opstal. De aansprakelijkheid voor een gebrekkig opstal staat in artikel 6:174 BW. De bezitter van een opstal is aansprakelijk als het opstal niet voldoet aan de eisen die we hieraan redelijkerwijs mogen stellen.

Niet duurzaam met gebouw verbonden bron van koolmonoxide

De bron van koolmonoxide is niet altijd een deel van een opstal. Bijvoorbeeld bij het verbranden van gas, hout of kolen in een afgesloten ruimte. Of de uitstootgassen van een voertuig. Voor roerende zaken geldt aansprakelijkheid op grond van artikel 6:173 BW. Ook in dat geval beoordelen we welke eigenschappen een product moet hebben. Het vrijkomen van koolmonoxide bij normaal gebruik, levert vrijwel altijd een gebrek op. Dit is natuurlijk anders bij het gebruik van een barbecue of vuurkorf in een afgesloten ruimte, het stationair laten draaien van een voertuig in een afgesloten ruimte of een andere vorm van verbranding in een afgesloten ruimte.

Kachel afgekeurd wegens rookgaslekkage

De eiser in de procedure bij het gerechtshof huurt eind maart 2018 een kamer. De kamer wordt verwarmd door een gaskachel. Als de huurder gezondheidsklachten krijgt, laat hij de gaskachel beoordelen door een professional. Op 30 november 2018 wordt de gaskachel in de kamer afgekeurd vanwege rookgaslekkage. De huurder stelt dat de blootstelling aan koolmonoxide gezondheidsklachten heeft veroorzaakt.

letselschade koolmonoxide koolmonoxidevergiftiging
De oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging is vaak duurzaam met een woning verbonden en daarom een deel van het opstal.

Oordeel kantonrechter over letselschade door koolmonoxide

Voor de beoordeling door het gerechtshof heeft de kantonrechter de schadeclaim beoordeelt en toegewezen:

‘In het eindvonnis heeft de kantonrechter bewezen geacht dat [verweerder] blootgesteld is geweest aan koolmonoxide als gevolg van de lekkage aan de rookgasafvoer. Vervolgens heeft de kantonrechter geoordeeld dat [verzoekster] aansprakelijk is voor de schade die [verweerder] als gevolg daarvan lijdt.’

Hoger beroep letselschade door koolmonoxide

De verhuurder van de woning gaat in beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. In beroep gaat het niet over het vrijkomen van koolmonoxide, maar over de vraag of de blootstelling aan koolmonoxide gezondheidsschade veroorzaakte.

Verhuurder onbekend met vrijkomen kool monoxide

De verhuurder voert aan dat zij niet bekend was met het vrijkomen van koolmonoxide en dat de kachel regelmatig gecontroleerd werd. Het gerechtshof stelt vast dat de bezitter van een opstal niet bekend hoeft te zijn met een gebrek om aansprakelijk te zijn voor de schade.

Koolmonoxide meter is niet afgegaan

De koolmonoxide meter in de woning is niet afgegaan. De eiser voert aan dat dit komt doordat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. De rechter overweegt dat uit de wetenschap blijkt dat koolmonoxide lichter is dan lucht:

‘Gezien dat natuurwetenschappelijk gegeven neemt het hof dan ook als feit van algemene bekendheid aan dat CO iets lichter is dan lucht en daarmee in de lucht zweeft en de luchtstroom volgt.’

Relatie blootstelling aan koolmonoxide en klachten

Het gerechtshof oordeelt uiteindelijk dat er sprake was van blootstelling aan koolmonoxide, maar dat onvoldoende duidelijk is of dit de oorzaak is van de gezondheidsklachten van de huurder:

‘De overgelegde medische stukken – die zijn opgesteld in het kader van de behandeling van [verweerder] en niet met het doel om de oorzaak van de klachten vast te stellen – wijzen erop dat hij klachten heeft die veroorzaakt kunnen zijn door blootstelling aan koolmonoxide, maar niet dat deze klachten daardoor daadwerkelijk zijn veroorzaakt.’

Gerechtshof vraagt om huisartsdossier

De rechter doet nog geen uitspraak in deze procedure. De huurder zal een kopie van het huisartsdossier in de procedure brengen. Aan de hand van dit stuk zal de rechter beoordelen of er meer bewijs nodig is om het verband tussen de blootstelling aan koolmonoxide en de gezondheidsklachten aan te tonen.

Aantonen blootstelling: onderzoek carboxyhemoglobine (COHb)

Blootstelling aan koolmonoxide kan worden aangetoond door de aanwezigheid van carboxyhemoglobine (COHb) in het lichaam te onderzoeken. Deze stof verdwijnt echter ook weer snel uit het lichaam. Een onderzoek naar carboxyhemoglobine heeft daarom alleen zin kort na het de blootstelling aan koolmonoxide. Bij vermoedelijke blootstelling aan koolmonoxide is het daarom verstandig om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts.

Leg oorzaak koolmonoxidevergiftiging goed vast

De geiser, gaskachel of andere bron van de verhoogde CO-concentratie wordt vaak vervangen en afgevoerd. Hiermee kan ook belangrijk bewijs materiaal verdwijnen. Het is daarom belangrijk om goed vast te leggen wat de oorzaak was van de CO-concentratie.

Symptomen koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging, of wel CO-intoxicatie, veroorzaakt de volgende symptomen:

 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Vermoeidheid;
 • Misselijkheid;
 • Overgeven;
 • Pijn op de borst;
 • Kortademigheid;
 • Verlaagd bewustzijn.

Doordat de symptomen niet altijd ernstig zijn, komt het voor dat niet meteen wordt gedacht aan CO-intoxicatie. Hierdoor komt het voor dat mensen gedurende een lange periode bloot worden gesteld aan koolmonoxide. Bij langdurige blootstelling kunnen ernstige gezondheidsklachten ontstaan.

Gratis letselschade advocaat inschakelen

De aansprakelijke partij betaalt schade, maar ook de kosten van de schadeclaim. U schakelt daarom gratis een letselschade advocaat in. Neem contact op om uw schadeclaim te bespreken., bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 juni 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4943

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief