Schadevergoedingsrecht: Letselschade of autoschade veroorzaakt, wie betaalt de schadevergoeding?

Schadevergoedingsrecht: ‘Berokken een ander geen schade’ en ‘ieder draagt zijn eigen schade’ zijn adagia die in het civiel recht van belang zijn.

Deze adagia houden in dat men voorzichtig moet zijn om zo bij een ander geen schade of letselschade te veroorzaken en dat indien je schade hebt opgelopen, je hier zelf voor opdraait. Wat nu als het eerste adagium verbroken wordt? Moet volgens het schadevergoedingsrecht de persoon die toch een andere persoon letselschade of materiële schade toebrengt, deze schadelijdende andere persoon dan toch zijn eigen schade dragen? Het antwoord op deze vraag is nee. Tussen deze adagia zit een wisselwerking, als het ene adagium wordt doorbroken, geldt ook het andere niet meer.

Schadevergoedingsrecht: vergoeden van letselschade en materiële schade

Dit houdt in, dat indien een partij letselschade of materiële schade heeft veroorzaakt bij een andere partij, de schadeveroorzakende partij de schade aan de schadelijdende partij moet vergoeden. Deze vergoeding moet ervoor zorgen dat de schadelijdende partij weer in de staat wordt gebracht waarin hij verkeerde voor de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Berekenen van de schadevergoeding

Het vaststellen van de schade geschiedt volgens de redelijkheid en billijkheid, dat is in art. 6:97 BW verwoord. Art. 6:97 BW ziet op de manier waarop de schade begroot moet worden. De schade wordt begroot op de manier die het meest met de aard ervan in overeenstemming is en is de schade niet nauwkeurig vast te stellen, dan wordt deze geschat. De billijkheid is immers de grondslag voor aansprakelijkheid en daarmee voor de vergoeding van schade.

schadevergoedingsrecht bij letselschade of materiele schade
schadevergoedingsrecht bij letselschade of materiele schade

Volgens het schadevergoedingsrecht zal in veel gevallen de schade geschat moeten worden aan de hand van de omstandigheden van het geval. De rechter heeft de bevoegdheid om de schade de schatten, dit deed de Hoge Raad ook in de zaak die diende op 10 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:208). De feiten in deze zaak zijn als volgt: op Aruba krijgt verzoeker een auto-ongeluk waarbij de auto total loss raakt. De auto was drie jaar oud en verzoeker was verzekerd tegen deze schade bij New India Assurance. Deze verzekeraar begroot de schade op grond van de afschrijfmethode en keert aan de hand hiervan een schadebedrag uit. De verzoeker is het niet eens met deze uitkering en meent dat de schade uitgekeerd dient te worden aan de hand van het Kelley Blue Book, een catalogus bestemd voor en uitgegeven in Amerika.

De hoogste rechtssprekende macht vin het schadevergoedingsrecht de Hoge Raad in Den Haag is van mening dat schade in beginsel berekend moet worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval. In sommige gevallen zal op praktische gronden en om redenen van billijkheid van het geval worden geabstraheerd. Zo blijkt ook uit HR 5 december 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BE9998). Als een roerende zaak zoals een auto, verloren gaat, is het vaak niet mogelijk om precies eenzelfde auto terug te geven, vandaar dat een vervangende schadevergoeding in geld uitgekeerd zal worden. Als een zaak geen eigen individuele kenmerken heeft en van een soort is die voor het publiek toegankelijk is zal de verzoeker nadeel lijden in de vorm van de economische waarde die de zaak op het moment van verlies heeft. Dit wordt ook wel de marktwaarde genoemd.

Schadevergoeding op marktwaarde of afschrijvingswaarde

Volgens de Hoge Raad is de afschrijvingsmethode een juiste manier om de marktwaarde van de auto te bepalen, en is dit ook het bedrag dat uitgekeerd dient te worden aan de verzoeker.
In veel gevallen zal het lastig zijn om vast te stellen hoe de marktwaarde van een roerende zaak bepaald dient te worden. Alleen al in deze zaak kwamen twee manieren naar voren, te weten de Kelley Blue Book methode en de afschrijvingsmethode.

Juridische hulp bij claimen een schadevergoeding autoschade of letselschade?

Het schadevergoedingsrecht is ingewikkeld. Zo bestaan er nog vele andere mogelijkheden om de marktwaarde en dus de schadevergoeding vast te stellen. Aangezien er verschillende manieren zijn en dus verschillende uitkomsten, kan het lonen goed te kijken naar de manier waarop de marktwaarde van roerende zaken vastgesteld dient te worden.
Heeft u autoschade, letselschade of andere materiële schade geleden. Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding en hoe deze wordt berekend, bel onze advocaten of juristen schadevergoedingsrecht: bel gratis 0800-4455000 of laat onderstaand een bericht achter.

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief