Val in winkel door oneffenheid onder tapijt

Val in winkel door oneffenheid onder tapijt: Een vrouw valt in een babywinkel als zij op een doorbuigende metalen plaat stapt die onder het vloerkleed ligt. De plaat ligt daar om een hoogte verschil te overbruggen. De vrouw stelt de eigenaar van de winkel aansprakelijk en eist een letselschadevergoeding. De rechtbank Gelderland beoordeelt aan de hand van de kelderluik criteria of de winkel aansprakelijk is voor het vallen van de bezoeker.

De rechter wijst de vordering uiteindelijk af. In 6,5 jaar is niet eerder iemand in de druk bezochte winkel gevallen door de platen. Dat de platen iets doorzakken als iemand er opstapt, betekent niet dat de kans op vallen groot is. De bezoekster van de winkel was op andere plekken in de winkel probleemloos over soortgelijke ijzeren platen gelopen. Dat de platen zijn vervangen bij een verbouwing van de winkel maakt de vloer ook niet gebrekkig.

Gebrekkige winkelinrichting

Een winkel en de vloerbedekking in een winkel zijn zogenaamde opstallen. Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid beoordelen we of er sprake is van een gebrekkig opstal. Dit betekent dat de situatie niet voldeed aan de eisen die we daaraan in de gegeven omstandigheden mogen stellen. Daarbij is vooral van belang hoe gevaarlijk de situatie is en hoe groot de kans is dat de situatie in de winkel (ernstig) letsel veroorzaakt:

‘Tussen partijen is niet in geschil dat het gangpad in de winkel en de inrichting daarvan met de ijzeren plaat en het daarop aangebrachte tapijt, opstallen zijn in de zin van artikel 6:174 BW en dat Babypark daarvan de bedrijfsmatig gebruiker is (artikel 6:181 BW). Op haar rust daarom de plicht ervoor te zorgen dat de toestand van het gangpad de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Bij het antwoord op de vraag of de inrichting van het gangpad voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen, komt het aan op de – naar objectieve maatstaven te beantwoorden – vraag of het gangpad, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk was, waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar was en welke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen waren.’

Val in winkel door oneffenheid onder tapijt, Rechtbank Gelderland 6 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:7199

Gevaar voorkomen tegenover voorzichtigheid

Bij gevaarzetting zijn twee partijen betrokken. De veroorzaker van het gevaar en de persoon die door dit gevaar schade oploopt. Op beiden rust de verplichting om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen:

‘In aanmerking moet worden genomen dat enerzijds van Babypark mag worden verwacht dat zij bij de inrichting van het gangpad ermee rekening houdt dat winkelend publiek niet steeds de nodige voorzichtigheid in acht zal nemen, maar ook anderzijds dat van het winkelend publiek mag worden verwacht dat zij wel (enige) oplettendheid in acht neemt.’

Kleine kans op valpartij

De rechtbank vindt dat de plaat onder het vloerkleed slechts een klein risico oplevert:

‘De rechtbank acht de kans klein dat een normaal oplettende klant in de gegeven omstandigheden zo uit balans raakt van een plaat die een lichte vering vertoont dat zij hierdoor ten val komt.’

In alle jaren dat de oneffenheid onder het vloerkleed ligt, is er geen ongeval gebeurd. De vrouw was al enige tijd in de winkel en liep over een aantal soortgelijke platen. De rechter vindt daarom dat de oneffenheid onder het vloerkleed geen aanmerkelijk gevaar oplevert:

‘Daarbij wordt in aanmerking genomen dat Babypark c.s. heeft aangevoerd dat de metalen platen gedurende een periode van minimaal 6,5 jaar in de winkel hebben gelegen en dat zij nooit eerder meldingen van ongevallen heeft ontvangen, terwijl de winkel door ongeveer 1.500-2.000 bezoekers per week werd bezocht. Daar komt bij dat [verzoekster] niet heeft weersproken dat zij op de plek waar zij ten val is gekomen al een deel van de winkelroute had afgelegd en dus al over meerdere soortgelijke platen moet zijn gelopen, waarop zij niet ten val is gekomen. Gelet op het veelvuldige gebruik van het gangpad, afgezet tegen het ontbreken van ongevalsmeldingen anders dan die van [verzoekster] , kan niet worden vastgesteld dat de inrichting van het gangpad met de aanwezigheid van de plaat een aanmerkelijk gevaar veroorzaakte en dat dit gevaar zich heeft verwezenlijkt.’

Het verwijt dat een waarschuwingsbord ontbrak, is alleen van belang voor de schadeclaim als een waarschuwingsbord het ongeval had voorkomen. De gevallen vrouw was al enige tijd in de winkel. Een waarschuwingsbord had het ongeval daarom volgens de rechter niet voorkomen:

‘Anders dan [verzoekster] stelt, was Babypark dan ook niet gehouden om te waarschuwen voor de aanwezigheid van de plaat onder het tapijt, nog daargelaten dat [verzoekster] onvoldoende heeft onderbouwd dat een waarschuwingsbordje haar val had kunnen voorkomen.’

Plaat inmiddels vervangen

Het aanpassen van een gevaarlijke situatie na een ongeval kan een reden zijn om aan te nemen dat de situatie inderdaad gevaarlijk was. In dit geval vervangt de babywinkel het tapijt en de ijzeren platen voor een betonnen vloer. Omdat deze aanpassing deel uitmaakte van een grotere verbouwing zegt dit volgens de rechter niets over de vraag of de situatie voordien gebrekkig was:

´De omstandigheid dat de platen inmiddels zijn weggehaald en de vloer is aangesmeerd met beton, zodat er nu geleidelijke overgangen zijn om de hoogteverschillen te overbruggen, maakt op zichzelf niet dat de voormalige situatie gebrekkig of gevaarlijk was. Babypark heeft in dit verband onweersproken aangevoerd dat in 2014 de hele uitstraling van de winkel is gemoderniseerd en dat het beton is aangebracht om de verouderde tapijten te vervangen. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat [verzoekster] op een ongelukkige wijze ten val is gekomen, maar dat het ongeval niet te wijten is aan een gebrekkige opstal.’

Gratis rechtshulp van een letselschade advocaat

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Gelderland 6 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:7199

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief