Verrekenen arbeidsongeschiktheidsverzekering met een schadevergoeding

Verrekenen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in letselschadezaken met een schadevergoeding

Menig zelfstandig ondernemer, ook daaronder begrepen ZZP-er, heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Hiervoor wordt maandelijks vaak een forse premie betaald. Mag de uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering worden verrekend met een schadevergoeding?

Uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering verrekenen met een schadevergoeding

Een AOV wordt gesloten voor het geval men als zelfstandig ondernemer of ZZP-er arbeidsongeschikt raakt en het inkomen wegvalt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering komt dan tot uitkering. Een vraag die regelmatig opspeelt is of de uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering verrekend mag worden met de schadevergoeding uit letselschade. Verzekeraar doet hierbij dan veelal een beroep op de zogenaamde voordeelsverrekening (artikel 6:100 BW).

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die tot uitkering komt als de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. De verzekerde is meestal een zelfstandig ondernemer of een ZZP-er. Tegen een maandelijkse premie wordt het risico afgedekt dat bij arbeidsongeschiktheid het inkomen volledig wegvalt. In grote lijnen heeft de arbeidsongeschiktheidsverzekering veel weg van een ziektewetuitkering voor een werknemer. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht.

Wanneer keert de AOV uit?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt tot uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De oorzaak van deze arbeidsongeschiktheid is niet van belang. Natuurlijk zijn er in de verzekeringsovereenkomst soms wel uitsluitingen opgenomen. Het meedoen aan gevaarlijke sporten of activiteiten met arbeidsongeschiktheid tot gevolg kan zijn uitgesloten. Ook staat vaak opgenomen dat de arbeidsongeschiktheid objectief aantoonbaar moet zijn. Bij sommige vormen van psychische klachten, whiplash-achtige klachten kan dat tot problemen leiden.

Verrekenen arbeidsongeschiktheidsverzekering met de letselschadezaak?

Maar wat als een ongeluk en arbeidsongeschiktheid ontstaat door toedoen van een ander. De verzekeraar moet in dat geval de letselschade vergoeden van de gedupeerde met letsel. Het kan dan gebeuren dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitkering doet, maar ook de letselschade vanwege verlies aan inkomen wordt geclaimd in de letselschadeprocedure. Vaak doen verzekeraars een beroep op voordeelsverrekening, m.a.w. verrekenen arbeidsongeschiktheidsverzekering met de letselschadevergoeding. Dit wil niets anders zeggen dat door het ongeval er ook sprake is van een opkomend ‘voordeel’ dat moet worden verrekend met de schadevergoeding voor het letsel. Het opkomende voordeel is dan de uitkering uit AOV. Op zich valt er wat voor te zeggen, het kan immers niet zo zijn dat de schade voortkomend uit het verlies aan verdienvermogen tweemaal wordt vergoed. Anderzijds heeft de verzekerde ook –misschien wel jaren lang- premie betaald. Moet die er dan ook vanaf getrokken worden?

Verrekenen arbeidsongeschiktheidsverzekering
Verrekenen arbeidsongeschiktheidsverzekering met letselschadevergoeding

Schadevergoeding bij letselschade

De Hoge Raad heeft hierover op 1 oktober 2010 uitspraak gedaan. Het gaat over de verrekening van een AOV-uitkering met de schadevergoeding uit een letselschadezaak. Het uitgangspunt hierbij is dat de gedupeerde met letselschade zelf de premie betaalde voor zijn AOV verzekering. In dat geval vindt de Hoge Raad in Den Haag dat verrekening in principe niet mag plaatsvinden. Dit kan dus anders zijn als niet het slachtoffer zelf maar een ander de premie betaalde.

Ook in recentere uitspraken wordt dit standpunt overgenomen. Zowel het gerechtshof Den Bosch (11 februari 2014) en Rechtbank Rotterdam 6 januari 2014) hebben dit standpunt bevestigd. Ook in 2015 werd door de Hoge Raad dit nog eens bevestigd in een arrest op 19 juni 2015 (zaaknummer 14/02484).

ZZP-er en arbeidsongeschiktheid door letsel

Volgens het cassatie rekest is het beroep ingesteld door Achmea en BTB Riedas B.V., gevestigd te Zaltbommel. Hierbij was de oorspronkelijke eiser een ZZP-er die werkzaam was voor BTB Riedas. Hij raakte gewond bij een ongeval op de bouwplaats. Hij verrichtte werk in opdracht van Riedas. De verzekeraar Achmea erkende aansprakelijkheid voor de letselschade ontstaan door het bedrijfsongeval.

Omdat de ZZP-er ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering had gesloten, keerde deze verzekeraar uit. Tussen partijen rees discussie over de vraag in hoeverre de uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering in mindering mocht worden gebracht op de schadevergoeding vanwege verlies aan arbeidsvermogen, c.q. inkomstenderving. Verzekeraar doet hierbij een beroep op voordeelsverrekening conform artikel 6:100 BW. De ZZP-er startte een deelgeschilprocedure bij de kantonrechter. De kantonrechter beslist dat de uitkeringen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet in mindering mogen worden gebracht op de schadevergoeding te betalen door de aansprakelijke partij. Geen toestemming dus voor verrekenen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Achmea gaat –na  verlof te hebben gevraagd om tussentijds hoger beroep in te stellen op de voet van artikel 1019cc lid 3 en onder a RV, tegen deze beslissing in de deelgeschillenprocedure in beroep. Zij vordert dat de uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering in mindering mag worden gebracht op de schadevergoeding als voordeelverrekening, minus de door de ZZP-er betaalde premies. Ook het Hof wijst de vordering van Achmea af, e Hoge Raad bekrachtigd dit.

Hulp bij letselschade en arbeidsongeschiktheid

Bent u zelf verwikkeld geraakt in een discussie over verrekenen arbeidsongeschiktheidsverzekering en letselschadevergoeding door een ongeval, bel voor geheel vrijblijvend advies met onze advocaten en specialisten in letselschade 0800-4455000 (gratis). Wij werken landelijk en zijn lid van het Keurmerk Letselschade.

Door: mr. O.A.M. (Oscar) Hijink, letselschade advocaat Nijmegen, Amsterdam

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Wij bellen u op werkdagen binnen 15 minuten terug.

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief