Voldoende gewaarschuwd voor het risico op schade

Voldoende gewaarschuwd voor het risico op schade: Bij het vellen van een boom ontstaat schade als de boom op een schuur en kennel valt. De grondeigenaar stelt het bedrijf dat is ingehuurd om de boom te vellen aansprakelijk. De aansprakelijk gestelde partij kan bewijzen dat voldoende gewaarschuwd is voor het risico op schade.

Schade is niet altijd te voorkomen. Het vellen/kappen van een boom is een gevaarlijke bezigheid. De ingehuurde expert heeft bepaalde verplichtingen, maar kan schade niet altijd voorkomen. In deze procedure beoordeelt de rechter of de opdrachtnemer de eigenaar voldoende gewaarschuwd heeft voor het risico van het kappen van een boom. De rechter stelt vast dat de ingehuurde partij de opdrachtgever heeft ingelicht over de gevaren van het vellen van de boom. De schade die ontstond bij het kappen van de boom blijft daarom voor rekening van de eigenaar van het perceel.

Boom veroorzaakt schade bij het kappen

Over de gang van zaken bij het vellen van de boom bestaat geen duidelijkheid. De rechter weegt diverse verklaringen af om vast te stellen wat er is gebeurd. De rechter gaat uiteindelijk uit van de volgende gang van zaken. Het kappen van de boom door er in te klimmen en telkens een stuk af te zagen, was volgens de opdrachtnemer door het rotten van de boom en de wind niet veilig. De ingeschakelde partij stelde herhaaldelijk voor om de boom te laten vallen in een weiland van de buurman. De opdrachtgever weigerde dit. Bovendien drong de opdrachtgever er op aan om de boom op die dag te vellen. De gebruikte tractoren en spanbanden zijn eigendom van de opdrachtgever. De gebruikte spanband knapt een eerste keer en wordt weer aan elkaar geknoopt. Als de spanband een tweede keer knapt, valt de boom de verkeerde kant op waardoor schade ontstaat.

Voldoende gewaarschuwd voor het risico op schade

Tegenbewijsopdracht waarschuwen voor risico op schade

Een regel in het Nederlands recht is: wie stelt bewijst. De partij die een vordering instelt bij de rechtbank levert bewijs. Maar de bewijslast ligt niet altijd bij de eiser. Het is mogelijk dat de bewijslast wordt omgekeerd of zoals in dit geval dat bepaalde stellingen op voorhand bewezen worden geacht. In dit geval moet de opdrachtnemer daarom bewijzen dat de kans op schade voor de opdrachtgever duidelijk was:

‘De rechtbank heeft voorshands bewezen geacht dat [A] niet heeft aangedrongen op de uiteindelijke werkwijze en niet door [gedaagde] is gewaarschuwd. [gedaagde] werd in de gelegenheid gesteld hiervan tegenbewijs te leveren. Deze tegenbewijsopdracht werd als volgt geformuleerd:
laat [gedaagde] toe tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen stelling dat [A] niet door [gedaagde] is gewaarschuwd voor het aan de uiteindelijke werkwijze verbonden risico en dat [A] niet heeft aangedrongen op de uiteindelijke werkwijze’

Bewijs voldoende gewaarschuwd voor het risico op schade

De ingeschakelde ondernemer kan met verklaringen aantonen dat duidelijk is gewaarschuwd voor het gevaar van het vellen van de boom op deze wijze. De opdrachtnemer en zijn broer leggen geloofwaardige verklaringen af. De verklaringen van de opdrachtgever zijn tegenstrijdig en daarom minder geloofwaardig. De rechter wijst de schadeclaim daarom af.

Belang uitspraak

Het aansprakelijkheidsrecht draait om schade. Het vaststellen van de schadevergoedingsplicht is niet altijd eenvoudig. In dit geval kan de ingeschakelde partij aantonen dat de opdrachtgever was ingelicht over de risico’s van de voorgestelde werkwijze. Het bewijs wordt geleverd door middel van verklaringen. Het vastleggen van afspraken of schriftelijk bevestigen van een gesprek voorkomt mogelijk dat u als ondernemer aansprakelijk bent voor de fouten van een ander.

Bespreek uw schade

Het bespreken van uw schade met een advocaat aansprakelijkheidsrecht geeft direct inzicht in uw mogelijkheden. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Overijssel 10 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1708

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief