Aanrijding met een lijnbus op een kruispunt

Aanrijding met een lijnbus op een kruispunt: Een scooterrijder botst op een kruispunt op een lijn bus van het GVB. De man loopt letselschade op en stelt de busmaatschappij aansprakelijk. De rechtbank Amsterdam beoordeelt of de scooterrijder na de aanrijding met een lijnbus op een kruispunt recht heeft op een letselschadevergoeding. Onduidelijk is welke bestuurder groen licht had. De rechter oordeelt dat de bus het kruispunt blokkeerde en de scooterrijder beter uit had moeten kijken. Het vervoersbedrijf is daarom aansprakelijk voor 75% van de schade van de gewonde scooterrijder.

Als onduidelijk is wie er voorafgaand aan een aanrijding door rood reed, nemen we aan dat beide weggebruikers groen licht hadden. In het geval van de aanrijding tussen een scooter en een lijnbus op een kruising stelt de rechter vast dat de bus het kruispunt niet tijdig verliet. Het blokkeren van een kruispunt is een verkeersfout. De rechter bepaalt daarom in een recente uitspraak dat de bus aansprakelijk is voor 75% van de letselschade van de scooterbestuurder. De scooterrijder had daarnaast beter moeten kijken of de kruising vrij was en draagt daarom 25% van zijn schade zelf.

Geen bewijs dat bus door rood reed

Als er geen bewijs is dat een van beide partijen door rood reed, gaan we er van uit dat beide weggebruikers door groen reden. Vervolgens kijken we of er andere verkeersfouten zijn gemaakt om de (letsel)schade tussen de betrokken partijen te verdelen. In dit geval had de bus het kruispunt sneller moeten verlaten en is er sprake van het blokkeren van het kruispunt. De scooterrijder had beter moeten uitkijken bij het oprijden van het kruispunt. De rechter oordeelt dat het vervoersbedrijf aansprakelijk is voor 75% van de schade die de scooterbestuurder lijdt.

Aanrijding met een lijnbus op een kruispunt
De buschauffeur had het kruispunt sneller vrij moeten maken en wordt verweten dat hij het kruispunt blokkeerde.

Twee weggebruiker niet door rood gereden

Na een aanrijding blijken stoplichten soms wonderlijke apparaten. Iedereen had groen licht. Als niet vast staat dat iemand door rood reed, nemen we aan dat deze verkeersgebruiker groen licht had. In dit geval is daarom het uitgangspunt van de beoordeling dat de bus en de scooter groen licht had:

‘Omdat, anders dan [verzoeker] meent, niet vaststaat dat de bus door rood reed, moet er vanuit gegaan worden dat de bus, zoals de buschauffeur overigens zelf ook heeft verklaard, ook door groen reed.’

Aanrijding met voertuig dat kruising blokkeert

De eiser kan niet aantonen dat de bus door rood reed. De aansprakelijkheid kan uiteindelijk wel worden vastgesteld, omdat er volgens de rechter sprake is van het blokkeren van een kruispunt. In artikel 14 RVV staat namelijk dat een bestuurder een kruispunt niet mag blokkeren. De buschauffeur had moeten zorgen dat het kruispunt weer vrij was toen de scooterbestuurder groen licht kreeg. De rechter stelt daarom vast dat de vervoersmaatschappij aansprakelijk is voor de letselschade van de scooter bestuurder:

‘De bus, een 18 meter lang voertuig, reed volgens de verklaring van de buschauffeur met een rustige snelheid de kruising op. Kennelijk ook om op een beheerste manier de (slinger)beweging naar links te maken, van de rijbaan naar de busbaan op de Johan Huizingalaan. Bij de manier waarop de buschauffeur de kruising overstak (waaronder de snelheid waarmee hij reed) had hij er echter rekening mee moeten houden dat de volledige lengte van de bus tijdig voorbij het kruisingsvlak moet zijn, zodat het kruisend verkeer (waaronder [verzoeker] ) ongehinderd door moet kunnen gaan omdat hun verkeerslicht ondertussen groen licht geeft. In dit geval heeft de bus de kruising niet op tijd verlaten, waardoor (de helft van) de bus het fietspad blokkeerde op het moment dat het verkeerslicht voor [verzoeker] op groen ging. Dit is in strijd met artikel 14 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), waarin is bepaald dat “Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren.”. Dit betekent dat GVB in beginsel aansprakelijk is voor de aanrijding.’

Eigen schuld wegens aanrijding met voertuig dat kruispunt blokkeert

Tegenover het blokkeren van de kruising door de bus staat de onvoorzichtigheid van de scooterbestuurder. De buschauffeur reed te langzaam en had het kruispunt eerder moeten vrijmaken. De scooter bestuurder had moeten kijken of de kruising daadwerkelijk vrij was. Er is daarom volgens de rechter sprake van eigen schuld. Dit betekent dat het slachtoffer zelf een deel van de eigen schade draagt. De rechter vindt de overtreding van de scooterbestuurder blijkbaar minder ernstig en oordeelt dat door het handelen van de buschauffeur 75% van de schade is ontstaan:

‘De rechtbank is van oordeel dat het handelen van de buschauffeur voor 75% heeft bijgedragen tot schade en het handelen van [verzoeker] van 25%. Daartoe is het volgende redengevend. De schade is ontstaan doordat (i) de buschauffeur met onvoldoende snelheid heeft gereden waardoor zijn achttien meter lange bus het kruisingsvlak nog blokkeerde toen het kruisende verkeer al groen licht kreeg, hetgeen – zo wordt aangenomen – werd veroorzaakt door de omstandigheid dat de bus van de rijbaan naar de busbaan ging, en (ii) doordat [verzoeker] , nadat hij groen licht kreeg, niet heeft gekeken of hij de kruising daadwerkelijk kon oversteken en bij het oversteken van de kruising dus geen rekening heeft gehouden met/geanticipeerd heeft op verkeersfouten van (een) ander(e) verkeersdeelnemer(s), in dit geval de buschauffeur.’

Kanttekening blokkeren kruispunt

De rechtbank verwijt de buschauffeur dat deze het kruispunt niet op tijd verliet. De scooterrijder rijdt blijkbaar zonder te kijken het kruispunt op. Het is aannemelijk dat het door drukte of de omvang van een voertuig niet altijd mogelijk is om te voorkomen dat een kruispunt wordt geblokkeerd. Dat een bestuurder van een bus van 18 meter lang of een lange vrachtwagen combinatie meer tijd nodig heeft op een bepaald kruispunt lijkt niet onlogisch.

Bespreek uw schadeclaim

Onze letselschade advocaten handelen uw schade kosteloos voor u af. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl Rechtbank Amsterdam 10 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8542

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief