Aanrijding bij het keren / maken van een U-bocht

In een recente uitspraak beoordeelt de rechter bewijs van een aanrijding bij het keren op de weg.

Een taxi rijdt een bezorger op een scooter aan tijdens het keren op de weg (maken van een U-bocht). Maar de taxi-chauffeur claimt dat de scooter inhaalde tijdens de aanrijding. De scooterrijder vraagt de rechter het recht op een letselschadevergoeding vast te stellen. Om recht te hebben op een schadevergoeding moet de scooterrijder bewijzen dat de taxi keerde en daarom een:

‘‘verkeersmanoeuvre en/of een verkeersfout heeft gemaakt en gevaar zettend heeft gehandeld’’

De rechter vindt uiteindelijk dat de verklaring van het slachtoffer en de andere bekende feiten bewijzen dat de aansprakelijke partij een U-bocht maakte. Hieronder bespreken we het bewijs en de waardering van het bewijs door de rechter.

Aanrijding bij het keren, aanrijding keren op de weg, aanrijding U bocht, schadeclaim u bocht, verkeersongeval keren op de weg

Beschikbaar bewijs aanrijding keren op de weg

De rechter beoordeelt de zaak op grond van verklaringen van de twee betrokken partijen en een politierapport. Er zijn geen verklaringen van derden beschikbaar. De rechter stelt allereerst uit het bewijs vast dat blijkt dat de aanrijding heeft plaatsgevonden en hoe deze plaatsvond/wat de gevolgen zijn:

‘‘De taxi is geraakt bij de linkerachterportier en de scooter heeft schade aan alle kanten.’’

Harde klap is frontale aanrijding

De taxibestuurder verklaart dat de aanrijding een ‘goede knal’ gaf. De scooterrijder noemt het in zijn verklaring een ‘harde botsing’. Bij een aanrijding tijdens het inhalen bewegen beide voertuigen dezelfde kant op. Goede knal en harde botsing passen beter bij een aanrijding tijdens het keren. Daarom is een min of meer frontale botsing volgens de rechter geloofwaardiger:

‘‘De verklaring van [eiser] over een harde botsing past wel bij een min of meer frontale aanrijding tegen de zijkant van de taxi, terwijl die een draai aan het maken was. De verklaring van [eiser] is hierdoor geloofwaardiger dan die van [taxibestuurder] .’’

Drie verschillende situatietekeningen

De taxibestuurder, scooterrijder en politie maakten alle drie een situatieschets. Alle drie de situatieschetsen verschillen van elkaar. De rechter bepaalt dat de situatieschets van de politie het uitgangspunt is voor de verdere beoordeling. De rol en de deskundigheid van de politie bij het onderzoeken van aanrijdingen geeft de informatie uit het politierapport extra gewicht.

Geen ruimte om in te halen

De aanrijding vond plaats op een plek waar de weg erg smal is. De rechter stelt vast dat daar weinig ruimte is om in te halen en dat een aanrijding tijdens het inhalen daarom niet aannemelijk is.

Geen sporen aanrijding

De politie vond op de plaats waar de aanrijding volgens de taxichauffeur plaatsvond geen sporen van een aanrijding. Ook deze vaststelling in het politierapport maakt de verklaring van het slachtoffer betrouwbaarder.
Taxichauffeurs keren op de weg en eerdere verkeersovertredingen
Het maken van een U-bocht is volgens de rechter aannemelijk, vanwege eerder verkeersovertredingen van de bestuurder en omdat de taxi klanten had. De taxichauffeur verklaarde dat hij klanten had tijdens de aanrijding. (Een verklaring van de klant(en) is blijkbaar niet beschikbaar.)

De rechter lijkt aan te nemen dat het een feit van algemene bekendheid is dat taxichauffeurs keren op de weg. Uit de beschikbare systemen blijken bovendien meerdere eerdere verkeersovertredingen. Daarom neemt de rechter aan dat aannemelijk is dat de taxi een U-bocht maakte waar dat verboden was:

‘‘Als overtuigende elementen wordt nog overwogen dat [taxibestuurder] in het verleden meerdere verkeersovertredingen blijkt te hebben begaan, dat hij net bij het Parkhotel vandaan kwam en klanten in zijn auto had, dat het daarom verklaarbaar was dat hij een U-bocht wilde maken om zijn klanten naar de juiste plek te brengen, maar dat hij dit deed op een plaats waar dat niet is toegestaan.’’

Overeenkomende opvolgende verklaringen over kerende bestuurder

Drie opeenvolgende verklaringen van het slachtoffer verschillen niet van elkaar. De rechter vindt de verklaringen van de scooterrijder daarom overtuigend. Dat het verhaal van een slachtoffer niet verandert, is voor de rechter dus een reden om De scooterrijder legde een verklaring af bij de politie op de plaats van het ongeluk en tweemaal in de rechtszaal:

‘‘Die verklaringen zijn in essentie gelijk, hetgeen tot extra overtuiging leidt.’’

Keren is een bijzondere manoeuvre: voorrang verlenen en knipperlicht

Deze aanrijding vond plaats op een plek waar keren op de weg niet is toegestaan. Bij een aanrijding met een kerende auto kan ook bewijs van het verlenen van voorrang en het gebruik van richtingaanwijzers belangrijk zijn.

Keren is net als achteruitrijden en het verlaten van een uitrit een zogenaamde bijzondere manoeuvre. Artikel 54 RVV bepaalt dat keren een verrichting is waarbij al het andere verkeer voorrang heeft. Artikel 55 RVV verplicht het gebruik van richtingaanwijzers bij het keren.

Meld je als getuige

Het bewustzijn dat we slachtoffers direct na een ongeval ook kunnen helpen succesvol een schadevergoeding te eisen, zou een grote stap vooruit zijn. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Getuigen zelf benaderen was daarom niet mogelijk. Met een verklaring van de passagiers van de taxi was deze procedure waarschijnlijk niet nodig geweest. Ook een verklaring van een omstander had de aansprakelijke verzekeraar (waarschijnlijk) overtuigt.

Bron: rechtspraak.nl

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief