Garagebedrijf aansprakelijk voor schade door slechte reparatie

Garagebedrijf aansprakelijk voor schade door slechte reparatie: Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs uitspraak in een interessante aansprakelijkheidskwestie. Een trein rijdt een stilgevallen tractor aan op een spoorwegovergang. Het spoor en de trein raken bij de aanrijding beschadigd.

De schade aan het spoor en de trein loopt flink op. De (verzekeraar van de) eigenaar van de tractor betaalt de schade. De eigenaar van de tractor probeert de schade vervolgens te verhalen op een reparateur van de tractor.

Garagebedrijf aansprakelijk voor schade door slechte reparatie

Schade door slechte reparatie

De tractor valt stil op een spoorwegovergang. De eigenaar van de tractor stelt een reparateur aansprakelijk die onderhoud verrichtte aan de tractor en reparatiewerkzaamheden aan de versnellingsbak. Een deskundige beoordeelt de werkzaamheden van de monteur. De deskundige en met hem de rechter concludeert dat de monteur zijn werk niet goed deed. Het garagebedrijf is daarom aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij de aanrijding op het spoor:

“Al met al is de monteur tekortgeschoten in de zorg die van hem verwacht mocht worden. Hij heeft dan ook een fout gemaakt waarvoor [geïntimeerde], als zijn werkgever, aansprakelijk is.”

Relativiteit

Een van de vereisten voor een schadevergoeding is dat de geschonden norm beschermt tegen de schade. De reparateur vindt dat de zorgvuldigheidsnormen De rechter vindt dat de zorgvuldigheid die verwacht mag worden bij de reparatie ook bedoelt is om te beschermen tegen de schade die is ontstaan door de slechte reparatie:

“De bij een zorgvuldige reparatie in acht te nemen normen zijn dan ook, voor zover schending ervan tot een defect aan de tractor kan leiden, veiligheidsnormen, die bij een reparatie ook strekken tot bescherming van de belangen van anderen dan de eigenaar van de tractor en/of de opdrachtgever van de reparatie van de tractor.”

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op!

Bron: rechtspraak.nl

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief