Elektrische fiets volgens Europees Hof van Justitie geen motorvoertuig

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelde in een recente uitspraak vast dat een elektrische fiets (met trapondersteuning) geen motorvoertuig is waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering moet worden afgesloten.

De zaak ziet op een aanrijding in de buurt van Brugge, België. Bij de aanrijding zijn een auto en een elektrische fiets betrokken. De Belgische wet maakt, net als de Nederlandse wet, een onderscheid tussen voertuigen en zwakke verkeersdeelnemers. Voor de afhandeling van het ongeluk is daarom belangrijk om vast te stellen of de elektrische fiets een voertuig is of een zwakke verkeersdeelnemer.

Een fiets die niet uitsluitend door mechanische kracht wordt voortbewogen, fiets met trapondersteuning, is volgens het hof geen motorvoertuig. Het Hof van Justitie verwijst in haar uitspraak naar het verschil tussen het risico dat wordt veroorzaakt door een elektrische fiets en motorvoertuigen.

´Vervoermiddelen die niet uitsluitend door mechanische kracht worden aangedreven, zoals een elektrische fiets die zonder trappen kan versnellen tot een snelheid van 20 km/u, kunnen derden namelijk geen lichamelijke of materiële schade berokkenen die qua ernst of omvang vergelijkbaar is met de schade die kan worden veroorzaakt door motorfietsen, auto’s, vrachtwagens of andere voertuigen die wel uitsluitend door mechanische kracht worden aangedreven, waarbij laatstgenoemde vervoermiddelen aanzienlijk sneller kunnen rijden.´

Elektrische fiets volgens Europees Hof van Justitie geen motorvoertuig

Fietsen met trapondersteuning

De uitspraak betekent dat er in veel Europese landen waarschijnlijk recht bestaat op een schadevergoeding bij een aanrijding tussen een elektrische fiets en een motorvoertuig. De uitspraak heeft voor Nederland geen gevolgen. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat een fiets met trapondersteuning geen motorrijtuig is. In artikel 1 lid 1 sub c Wegenverkeerswet staat:

c.motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning;

Fiets of motorrijtuig

De kwalificatie van elektrische voertuigen speelt ook in de Nederlandse rechtspraak steeds vaker een rol. Niet alle elektrische fietsen zijn fietsen met trapondersteuning. Na aanrijdingen zal daarom steeds vaker de vraag worden gesteld of een elektrische fiets een motorrijtuig is of een fiets met trapondersteuning.

Contact


Bron: curia.europa.eu

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief