Een medische expertise is een onafhankelijk medisch onderzoek door een medisch deskundige. Een medische expertise wordt dus niet uitgevoerd door een partijdeskundige maar door een onafhankelijke derde.