Ik ben aangereden wat moet ik doen?

‘Ik ben aangereden wat moet ik doen?’ Deze vraag en een groot aantal varianten wordt ons vaak gesteld. Bijvoorbeeld ‘Ik ben aangereden, wie betaalt mijn schade?’ of ‘Ik ben aangereden, waar moet ik aan denken?’

Ik ben aangereden wat moet ik doen? Na een aanrijding is uw herstel het belangrijkst. Maar gewond raken heeft ook een praktische kant. Er komt veel op u af. Persoonlijke eigendommen die beschadigd zijn, medische kosten en misschien kunt u tijdelijk niet of minder werken. Contact opnemen met een letselschadebureau is daarom een goede eerste stap als u bent aangereden. Het afhandelen van uw letselschade kunt u namelijk kosteloos laten uitvoeren door een specialist.

Om de vraag ‘Ik ben aangereden en nu?’ te beantwoorden, bekijken we waar u na een aanrijding aan moet denken en hoe we het recht op een schadevergoeding vaststellen.

Veiligheid

Zorg allereerst dat u en vervolgens anderen veilig zijn en dat er geen gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat.

Neem contact op met de politie als er mensen gewond zijn geraakt of als sprake is van een gevaarlijke wegsituatie.

Ik ben aangereden, ik ben aangereden wat kan ik doen, ik ben aangereden krijg ik een schadevergoeding, ik ben aangereden en gewond geraakt, ik ben aangereden hoe krijg ik een schadevergoeding

Naam en adres tegenpartij

Schrijf naam en adres van de tegenpartij op. Deze gegevens zijn zeer belangrijk om uw schade te claimen.

Weigert u tegenpartij na een aanrijding om naam en adres op te geven, neem dan contact op met de politie. Bekijk ook onze letselschade tips voor meer informatie.

Schadeformulier

Vul het schadeformulier zorgvuldig in en lees het formulier nogmaals goed door voor het te ondertekenen. Bent u het met bepaalde informatie niet eens geef dit dan nadrukkelijk aan op het formulier of onderteken het formulier niet. Het schadeformulier is dwingend bewijs. Bij de schaderegeling gaan we uit van de juistheid van de informatie op het formulier.

Ontstaat er een essentieel meningsverschil met uw tegenpartij? Neem dan contact op met de politie.

Leg bewijs vast: foto’s en getuigen

De feitelijke situatie, het rijgedrag en de details van een ongeval zijn belangrijke om het recht op een schadevergoeding vast te stellen. Getuigen verlaten de plaats van een ongeluk vaak snel. Vraag getuigen als het mogelijk is daarom zo snel mogelijk om contactgegevens.

Foto’s en getuigenverklaringen helpen u aan te tonen hoe een ongeluk ontstond. Ook informatie uit stoplichten, auto’s en mobiele telefoons, medische verklaringen en onderzoeksrapporten worden vaak als bewijs gebruikt. Een belangenbehartiger helpt u deze informatie te verzamelen.
Politie agenten leggen hun bevindingen (waarnemingen en gevoerde gesprekken) vast in een proces-verbaal. Ook voor het vastleggen van bewijs kan het daarom verstandig zijn contact op te nemen met de politie.

Bezoek een arts

Bezoek zo snel mogelijk na de aanrijding een arts. Met het bezoeken van een arts legt u belangrijk bewijs vast. Als u niet binnen twee dagen een dokter bezoekt, is de kans dat u een schadevergoeding krijgt kleiner.
Houd een overzicht bij van uw kosten en klachten
Houd een gedetaileerd overzicht bij van uw kosten en klachten. Bewaar daarnaast bonnen, betalingsbewijzen en ander bewijs van uw schade en kosten.

Schakel zo snel mogelijk gratis juridische bijstand in

Juridische bijstand is bij letselschade kosteloos. De aansprakelijke veroorzaker betaalt de rechtsbijstandskosten van het slachtoffer. Door juridische bijstand in te schakelen krijgt u zonder moeite en kosten een rechtvaardige schadevergoeding.

Ik ben aangereden

Ik ben aangereden, heb ik recht op een schadevergoeding?

Om te beoordelen wie er recht heeft op een schadevergoeding na te zijn aangereden, kijken we naar verkeersovertredingen en rijgedrag. Bijvoorbeeld wie reed er door rood, wie had er voorrang, werd er ingevoegd, ingehaald of acheruitgereden? Ook algemene normen spelen vaak een grote rol bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld het aanpassen van de snelheid aan de verkeerssituatie en voldoende afstand houden van andere weggebruikers om tijdig tot stilstand te kunnen komen.

Daarnaast is het belangrijk hoe u en de veroorzaker van het ongeluk deelnamen aan het verkeer.

Bekijk hieronder de informatie die op uw situatie van toepassing is.

Waar twee botsen hebben twee schuld?

Het is bij een aanrijding altijd mogelijk dat meerdere betrokken weggebruikers fouten maakten waardoor de aanrijding ontstond. De betrokkenen delen dan de aansprakelijkheid. Dit drukken we uit in een percentage. Bijvoorbeeld 50/50 of 70/30. De aansprakelijke veroorzaker betaalt in dat geval een deel van de schade. Het slachtoffer draagt de schade die door eigen schuld ontstond.

Ik ben aangereden in de auto, op de motor, scooter etc.

Bij een aanrijding tussen twee motorvoertuigen (auto’s, motoren, vrachtauto’s, scooters etc.) beoordelen we het recht op een schadevergoeding aan de hand van de gemaakte verkeersfouten.

Ik ben lopend of op de fiets aangereden door een motorvoertuig

De wet beschermt fietsers en voetgangers. Bij een aanrijding met een motorvoertuig krijgt de fietser of voetganger vrijwel altijd minimaal 50% van de schade vergoed. Dit geldt ook als de fietser of voetganger zelf verkeersovertredingen maakt en de aanrijding min of meer zelf veroorzaakt. Voor motorvoertuigen is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Niet de bestuurder maar een verzekeraar betaalt de schade.
Voor de overige 50% van de schade kijken we naar de gemaakte verkeersfouten. Raakt een voetganger of fietser ernstig gewond dan betaalt de bestuurder vaak een groter deel van de schade.

Ik ben lopend of fietsend aangereden door een fietser

#Bij een aanrijding tussen een fietser en een voetganger of twee fietsers beoordelen we het verkeersgedrag voorafgaand aan het ongeluk om de schuldige aan te wijzen.

Ik ben aangereden door een onbekende

In Nederland is er gelukkig een mogelijkheid om een schadevergoeding te krijgen als een bestuurder van een motorvoertuig onbekend of onverzekerd is. Het Waarborgfonds Motorverkeer betaalt in die gevallen een schadevergoeding.

Neem contact op met de politie als de veroorzaker van een aanrijding de plaats van het ongeval verlaat.

Ik ben aangereden en wil een specialist spreken

Wij helpen u graag verder. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief