Would be onderzoek: carrièrekansen en letselschade

Met een would be onderzoek stellen we vast wat de redelijke verwachtingen over toekomstige ontwikkelingen zijn en wat het slachtoffer zonder ongeluk in de toekomst had verdiend. Het would be onderzoek stelt vast wat de meest aannemelijk situatie zonder ongeval zou zijn. De situatie zonder ongeval is het uitgangspunt voor de berekening van het verlies aan arbeidsvermogen.

Een internationale student wordt aangereden op de fiets. Bij de aanrijding loopt de student hersenletsel op. Na het afronden van zijn studie gaat de student aan het werk. Door het niet aangeboren hersenletsel ontstaan concentratie en cognitieve problemen. De loopbaan van de aangereden fietser verloopt daarom niet zoals gedacht of gehoopt. De familieleden van het slachtoffer zijn hoger opgeleid en hebben zich opgewerkt tot een directie functie (en het bijbehorende salaris). De aangereden student vindt dat hij door het hersenletsel een top functie en het bijbehorende top salaris misloopt.

would be onderzoek

Wat is een would be onderzoek?

Een would be onderzoek is een onderzoek naar de hypothetische situatie zonder ongeval. Om de schade van een ongeval te berekenen, moeten we weten wat het verschil is tussen de huidige situatie en de (hypothetische) situatie zonder ongeval. Met een would be onderzoek stellen we vast ‘wat geweest had kunnen zijn’ als het ongeval nooit had plaatsgevonden.

Misgelopen carrière door hersenletsel

De student vraagt aan de aansprakelijke verzekeraar om de inkomensschade die ontstaat door de volgens hem gemiste carrièremogelijkheden te vergoeden. De aansprakelijke verzekeraar weigert. In het deelgeschil stelt de rechter vast wat de redelijke verwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen zijn. Om deze vraag te beantwoorden, wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld om een would be onderzoek uit te voeren.

Would be onderzoek: Hypothetische situatie zonder ongeluk

Verlies van verdienvermogen is meestal een van de grootste schadeposten bij letselschade. De uitganspunten voor het berekenen van gemist inkomen zijn soms lastig vast te stellen. Hoe de hypothetische situatie zonder ongeluk er precies zou hebben uitgezien, weet namelijk niemand. De rechter laat in deze zaak daarom een ‘Would be’ onderzoek uitvoeren door een arbeidsdeskundige. De rechter vraagt de arbeidsdeskundige specifiek om startsalaris, eindsalaris en de tussenliggende salarisontwikkeling van het slachtoffer in beeld te brengen.

Inhoud would be onderzoek

Voor het would be onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige naar de specifieke situatie van het slachtoffer en naar hetgeen algemeen gebruikelijk is. Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden binnen een bepaalde sector, welke salarisschalen zijn er binnen een bedrijf, welke mogelijkheden biedt een bepaalde studie? Deze en veel andere vragen beantwoordt het would be onderzoek. Uiteindelijk is het vaststellen van een (fictief) salaris het zwaartepunt. Het verlies aan verdienvermogen bestaat namelijk uit het verschil tussen dit hypothetische salaris en de daadwerkelijke inkomsten.

In dit geval stelt de arbeidsdeskundige vast dat de kans groot was dat de aangereden student op termijn een bedrag van € 8.000,– per maand zou gaan verdienen. Dit bedrag is daarom het uitgangspunt bij de verdere onderhandelingen tussen partijen.

Inkomensverlies bespreken

Na een ongeval direct weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem contact op om uw schadevergoeding te bepreken. Bel naar 0800-4455000 of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief