Letselschade

Letselschade jurisprudentie

Broodmes arrest

Het Broodmes arrest, ook wel Laudy/Fairplay arrest, beantwoordt de vraag hoever de aansprakelijkheid van de werkgever voor letselschade van een werknemer reikt. Het arrest introduceert het huis-tuin-en-keukenongeluk

Een werkgever kan niet al het gevaar op de werkvloer voorkomen. Niet alle ongelukken kunnen worden voorkomen. Maar hoever reikt de zorgplicht van de werkgever om arbeidsongevallen te voorkomen? Wanneer heeft een werknemer recht op een letselschadevergoeding.

Hoge Raad, 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4090

Het Broodmes arrest, Hoge Raad, 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4090, ziet op een procedure tussen mevrouw Laudy en haar werkgever Fairplay. Laudy stelt gaar werkgever aansprakelijk voor de arbeidsongeschikt die het gevolg is van het gebruik van een pas geslepen mes op haar werk.

Lees hier het volledige arrest

broodmes arrest, Hoge Raad, 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4090, LAudy Fairplay

Feiten Broodmes arrest

Mevrouw Laudy werkt in een speelhal. Zij bedient de kassa, houdt toezicht en smeert broodjes. Bij het opensnijden van een zacht puntje snijdt Laudy zichzelf in haar hand. Daarbij raakt ze een zenuw in haar wijsvinger. Na een operatie ontstaat posttraumatische dystrofie. Laudy raakt uiteindelijk arbeidsongeschikt.

Het broodmes dat Laudy gebruikte was net geslepen en vlijmscherp. Dat het mes scherp was, heeft de werkgever niet meegedeeld aan Laudy. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor haar letselschade.

Kanton en rechtbank

De kantonrechter wijst de vordering toe. Naast Laudy sneden nog 2 werknemers zich aan het scherpe mes. De werkgever had daarom volgens de kantonrechter moeten waarschuwen voor het scherpe mes en is daarom aansprakelijk voor de schade.

De rechtbank wijst de vordering van Laudy vervolgens af. Dat een mes scherp kan zijn is volgens de rechtbank algemeen bekend. De werkgever hoefde hiervoor dan ook niet te waarschuwen. Volgens de rechtbank is de werkgever dus niet aansprakelijk.

De zaak komt uiteindelijk bij de Hoge Raad.

Oordeel Hoge Raad Broodmesarrest

De Hoge Raad volgt de rechtbank. Het is algemeen bekend dat een broodmes scherp kan zijn. Artikel 7:658 lid 1 BW roept een zorgplicht in het leven en verplicht de werkgever maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van werkzaamheden schade lijden.

Wat is een huis-tuin-en-keukenongeluk?

De zorgplicht van de werkgever in artikel 7:658 lid 1 BW is dus beperkt. De werkgever hoeft een werknemer niet te beschermen tegen‘algemeen bekende gevaren’ of ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. Voorbeelden van een huis-tuin-en-keukenongeluk uit de rechtspraak zijn onder andere:

 • het dichtslaan van een (auto) deur door de wind;
 • uitglijden bij het schoonmaken van een koffievlek;
 • uitglijden over gemorste koffie;
 • een val van een ongeschikt trapje in een magazijn.

Zorgplicht en huis-tuin-en-keukenongeluk

Werkgevers moeten voorkomen dat werknemers schade lijden. Maar de werkgever kan niet alle schade voorkomen. De grens voor een schadevergoeding na een ongeluk op het werk is niet altijd helder. In het Broodmes arrest heeft de Hoge Raad bepaalt dat artikel 7:658 lid 1 BW geen absolute waarborg biedt voor de werkgever. De details geven in een specifiek geval altijd de doorslag.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding bespreek ik uw zaak dan met een van onze specialisten. Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief