Aanrijding motoren

Aanrijding motoren: Voorgesorteerde voertuigen mag je links inhalen, maar was er sprake van voorsorteren bij deze aanrijding tussen twee motoren? Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam laat zien hoe de rechter een ingewikkelde aanrijding tussen motoren beoordeelt.

Een motorrijder rijdt weg uit een parkeervak. Daarbij verleent een andere motorrijder hem voorrang. Op het moment van wegrijden haalt een derde motorrijder de voorrang verlenende motorijder rechts in. Vervolgens probeert hij de net weggereden motorrijder links te passeren. De motoren raken elkaar en de net uit het parkeervak weggereden motorrijder valt en loopt ernstig letsel op bij het motorongeluk.

Rechtszaak aanrijding motoren

De uit het parkeervak weggereden motorijder stelt de rechts inhalende motorrijder aansprakelijk voor zijn letselschade. De rechtbank Rotterdam beoordeelt wie er aansprakelijk is. Daarvoor is vooral van belang dat duidelijk wordt hoe de aanrijding plaatsvond. Dit noemen we de toedracht. Om de toedracht van de aanrijding tussen de motoren vast te stellen, kijkt de rechter naar de verklaringen van de betrokkenpartijen, de ingevulde schadeformulieren en al het andere bewijs. De belangrijkste vragen zijn:

 • Was de voorrang verlenende motor voorgesorteerd en mocht deze daarom rechts worden ingehaald?;
 • Was de motorrijder aan het wegrijden uit het parkeervak of had hij het parkeervak al verlaten? Bij het verlaten van een parkeervak moet al het andere verkeer voorrang krijgen. De vraag is dus of de motor in het parkeervak voorrang moest verlenen.
Aanrijding motoren, rechts inhalende motor
Rechts inhalen mag als een voertuig is voorgesorteerd. Of een weggebruiker voorsorteert, is niet altijd duidelijk.

Afweging maken tussen uiteenlopende verklaringen

De rechtbank legt de verklaringen van de drie motorrijders naast elkaar. Van deze verklaringen heeft de verklaring van de rechts ingehaalde motorrijder volgens de rechter het meeste waarde. Hij is niet bij de rechtszaak betrokken. Hij is daarom geen zogenaamde partijgetuige. Omdat de verklaring van deze ‘derde’ aansluit bij de verklaring van de eiser (de motorrijder die het parkeervak verliet) gaat de rechter uit van de juistheid van beide verklaringen. De rechter gaat daarom uit van de volgende feiten:

 • De motorrijder die midden op de weg reed, had geen knipperlicht aan, was daarom niet voorgesorteerd en mocht daarom niet rechts worden ingehaald;
 • De motorrijder die wegreed uit het parkeervak had dat parkeervak al ruimschoots verlaten. Er was daarom geen sprake meer van het verrichten van de bijzondere manoeuvre wegrijden uit het parkeervak.

Rechts inhalende motor

De rechter stelt vast dat de rechts inhalende motorijder twee verkeersfouten maakte. Hij overtrad artikel 11 en 19 van de Wegenverkeerswet. Artikel 11 bepaalt dat we links inhalen, tenzij een voertuig is voorgesorteerd. Artikel 19 WVW bepaalt dat een bestuurder op tijd moet kunnen stoppen zonder een aanrijding te veroorzaken.

Omdat de ingehaalde motor geen richting aangaf, was er geen sprake van voorsorteren. De rechter stelt daarom vast dat rechts inhalen niet was toegestaan.

Onvoorzichtig inhalende motorrijder

De aansprakelijkgestelde motorrijder wordt ook verweten dat hij onvoorzichtig inhaalde. Omdat uit de verklaringen blijkt dat de andere motorrijder de parkeerplaats al ruime tijd had verlaten, is er geen sprake meer van wegrijden uit het parkeervak. De motorrijder reed dus gewoon op de weg en voerde geen bijzondere manoeuvre uit. Toen de aanrijding plaatsvond, was er daarom sprake van een inhaalmanoeuvre.

Onvoldoende uitkijken bij verlaten parkeervak

De motorrijder die wegreed uit het parkeervak had volgens de rechter beter moeten uitkijken. Er was onvoldoende ruimte voor een auto om de voorgesorteerde motor in te halen, maar voor een motorrijder was voldoende ruimte. De rechter vindt dat de motorrijder daarom een ‘gering verwijt’ kan worden gemaakt.

De rechter stelt daarom vast dat de inhalende motor voor 90% van de schade aansprakelijk is. Er zou dus sprake zijn van 10% eigen schuld. Omdat de weg rijdende motorrijder ernstig letsel opliep en de inhalende motorrijder geen letsel past de rechter een billijkheidscorrectie toe. Dit kan als de rechter de uitkomst van de schadeverdeling niet eerlijk vindt. De wegrijdende motorrijder krijgt daarom zijn volledige (100%) schade vergoed.

Advies aanrijding motoren

Laat uw schade gratis afhandelen door een expert. Neem contact op. Bel naar 08000-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief