Incidentele en structurele risico’s: gevallen bakplaat

Het verschil tussen incidentele en structurele risico’s bepaalt welke maatregelen een werkgever moet nemen om letsel door een arbeidsongeval te voorkomen.

Een Hema medewerkster laat een bakblik op haar voet vallen en loopt hierdoor blijvend letsel op. De rechter beoordeelt of werkgever Hema aansprakelijk is. Voor aansprakelijkheid na een bedrijfsongeval kijken we wat de kans is dat bij de handeling letsel ontstaat. We onderscheiden incidentele en structurele risico’s. De werkgever moet maatregelen nemen om structurele risico’s te voorkomen. Dit is anders bij incidentele risico’s. Daarbij is ook altijd van belang wat de kosten zijn om het gevaar van een incidenteel of structureel risico weg te nemen.

Huis-, tuin-, en keukenongeval

De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een huis-, tuin- en keukenongeval. Dit zijn alledaagse gevaren die ook deel uitmaken van het dagelijks leven. Zoals het opensnijden van een broodje met een broodmes. Bij een huis-, tuin en keukenongeval wordt niet snel aansprakelijkheid van de werkgever aangenomen. De rechter beschrijft het als volgt:

“Verzoekster merkt terecht op dat zij thuis niet met gebakplaten loopt maar de definitie van een huis- , tuin- en keukenongeval is breder dan een ongeval dat uitsluitend in en om het huis kan plaatsvinden. Op het werk een gebakplaat uit je handen laten glijden is vergelijkbaar met thuis een dienblad met koffie of een hete ovenschotel uit je handen laten vallen.”

Incidentele en structurele risico’s, indenteel risico, structureel risico
Een bakplaat op je voet laten vallen op het werk is volgens de rechter vergelijkbaar met thuis een dienblad koffie of ovenschotel laten vallen.

Incidenteel risico en structureel risico

De rechter overweegt dat voor de maatregelen die Hema bij het werken met bakplaten moet nemen belangrijk is of er een incidenteel of structureel risico op letsel bestaat:

“Als het uit de handen glippen van een gebakplaat, nogmaals: een op zichzelf niet gevaarlijk object, een incidenteel risico is, kan en hoeft van Hema niet verwacht te worden dat zij maatregelen neemt om dit te voorkomen. Dit zou anders zijn als het gaat om een structureel risico, dus als structureel kans op letsel en schade bestaat bij het werken met gebakplaten.”

Een bakplaat is volgens de rechter geen gevaarlijk object. De kans op letsel door het uit je handen laten vallen van een bakplaat is klein. Werkgevers, zoals Hema, hoeven daarom geen maatregelen te nemen om te voorkomen dat iemand een bakplaat uit zijn vingers laat glippen.

Hoe bepaalt de rechter of een risico incidenteel is?

In dit geval noemt de rechter de maten en het gewicht van de bakplaat. Ook heeft de rechter partijen gevraagd of dergelijke ongelukken vaker voorkwamen. De gewonde medewerkster verklaart dat zij sinds het begin van haar dienstverband in 1985 nog nooit hoorde dat iemand gewond raakte door een vallend bakblik. Hema verklaart ook dat een dergelijk ongeval nog niet eerder is gebeurd.

Maatregelen werkgever bij incidenteel risico

De medewerkster geeft in haar vordering een opsomming van maatregelen die de Hema had kunnen nemen om de schade te voorkomen. Zij noemt onder andere het verplicht stellen van veiligheidsschoenen, het gebruik van kunststof bakplaten, het verplichten van het gebruik van handschoenen en het geven van instructies. De rechter overweegt het volgende:

“Van Hema te verwachten maatregelen moeten wel in verhouding staan tot het gevaar dat ermee voorkomen wordt.”

Omdat het risico op letsel door een vallende bakplaat incidenteel en klein is en de genoemde maatregelen Hema veel geld zouden kosten vindt de rechter het onredelijk om te verwachten dat Hema deze maatregelen neemt. Hema zou in dat geval hoge kosten maken om iets te voorkomen dat eigenlijk nooit gebeurd.

Claim uw schadevergoeding

Laat uw schade gratis door ons claimen. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief