Letsel bij voetbalwedstrijd: onrechtmatige sliding

Letsel bij voetbalwedstrijd: Bij een voetbalwedstrijd loopt een speler door een sliding een gecompliceerde enkelbreuk op. Na een aantal operaties wordt het onderbeen geamputeerd. Wanneer is een sliding onrechtmatig? Wanneer bestaat er recht op een schadevergoeding na een gevaarlijke sliding? Is het mogelijk om een schadevergoeding te krijgen na een potje voetbal?

De gecompliceerde enkelbreuk ontstond na een sliding van een tegenstander. De scheidsrechter nam de sliding niet goed waar. Tijdens de wedstrijd is dan ook geen kaart gegeven voor de sliding. Het slachtoffer stelt de speler van de tegenstander aansprakelijk. Het Hof Arnhem Leeuwarden beoordeelt of de voetballer aansprakelijk is voor het letsel dat hij veroorzaakte door een sliding. De rechtbank had de aansprakelijkheid eerder afgewezen. Het slachtoffer stelde beroep in tegen de uitspraak van de rechtbank.

Blijvend letsel na een sportwedstrijd of spelletje is verschrikkelijk. We sporten voor onze gezondheid, omdat het leuk is en voor de gezelligheid. Sporten is echter niet altijd even veilig. Maar wanneer gaat een overtreding op een voetbalveld zo ver dat een speler een letselschadevergoeding betaalt?

letsel bij voetbalwedstrijd, onrechtmatige sliding

Rechtspraak over overtredingen op het voetbalveld

De Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechter) heeft eerder al het een en ander gezegd over letsel bij voetbalwedstrijden in een arrest van 28 juni 1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0300, NJ 1992, 622).

“De vraag of de deelnemer aan een sport als voetbal onrechtmatig handelt door een gedraging waardoor letsel is toegebracht moet minder snel bevestigend worden beantwoord dan wanneer die gedraging niet in het kader van de sportbeoefening zou hebben plaatsgevonden. Deelnemers aan een sport als voetbal hebben tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar te verwachten, ook als vergelijkbare gedragingen buiten het kader van de sport niet aanvaardbaar zijn.”

Verder overwoog de Hoge Raad dat het enkele overtreden van de spelregels, waaronder regels ter bevordering van de veiligheid van de speler, niet onrechtmatig is, maar dat overtreding van een spelregel wel een factor is die meeweegt bij de beoordeling van de rechtmatigheid.

In een arrest van 20 februari 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO1239, NJ 2004/238) overwoog de Hoge Raad dat:

“…deelnemers aan het spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte handelingen of andere gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar hebben te verwachten.”

KNVB spelregels slidings

In dit geval is van belang hoe we de sliding beoordelen op grond van de geldende spelregels. De Spelregels veldvoetbal van de KNVB onderscheidt drie soorten overtredingen:

  • Onvoorzichtig (geen sanctie) Bij “onvoorzichtig” gaat de speler een duel ondoordacht aan of handelt hij onbezonnen.;
  • Onbesuisd (een waarschuwing – gele kaart) Bij “onbesuisd” handelt de speler zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen;
  • Met buitensporige inzet (de speler wordt weggestuurd – rode kaart) Bij “buitensporige inzet” overschrijdt de speler de noodzakelijke inspanning ver en loopt hij het risico zijn tegenstander te blesseren.

Verder bepalen de Spelregels dat een rode kaart op zijn plaats is bij “ernstig gemeen spel” en “gewelddadig gedrag”.

Aanvullende instructies spelregels veldvoetbal

In de Aanvullende instructies spelregels veldvoetbal staat nog het volgende:

“Een reglementaire “sliding tackle” moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het woord “sliding” komt van het Engelse “to slide”, wat glijden betekent. Het enige wat dus geoorloofd is, is glijdend met een of beide benen over de grond, de bal voor de voeten van de tegenstander weg te spelen. Daarbij moet dan de bal gespeeld/geraakt worden. Indien dit laatste niet gebeurt zal de scheidsrechter deze tackle moeten bestraffen met een directe vrije schop. Bij het maken van een sliding tackle loopt de speler altijd bewust het risico dat hij de bal niet speelt of raakt en dus te laat komt en daardoor zijn tegenstander bewust ten val brengt. Bedenk ook dat voor een “sliding tackle” ruimte nodig is, namelijk ruimte om een glijdende beweging over de grond te kunnen uitvoeren. Als de “sliding tackle” van te dichtbij wordt ingezet, valt de aangevallen speler vrijwel zeker over het (uitgestoken) been van zijn tegenstander.”

De aanvullende instructies zeggen ook nog het volgende over de sliding:

“Als de tegenstander wordt geraakt, dan is dat altijd een overtreding, maar ook nog een gevaarlijke actie. Dat geldt in nog sterkere mate als dit soort ‘sliding tackle” met het nodige geweld gepaard gaat. De disciplinaire straf zal afhangen van de daarbij gepaard gaande inzet. Bij een “onvoorzichtig” en niet correcte tackle zal de scheidsrechter kunnen volstaan met alleen een directe vrije schop. Indien deze onbesuisd is zal er een gele kaart getoond moeten worden. Als de overtreding gepaard gaat met buitensporige inzet of de veiligheid van de tegenstander in gevaar wordt gebracht zal er een rode kaart worden getoond.”

en;

“In feite is een groot deel van de zogenaamde “sliding tackles” strafbaar. Het aantal blessures ten gevolge van acties die “sliding tackles” worden genoemd, is groot en het is de taak van de scheidsrechter op dit punt streng op te treden.”

Uitspraak gerechtshof letsel bij voetbalwedstrijd

Een toeschouwer filmde de voetbalwedstrijd. Ook de sliding en het ontstaan van de blessure staan op film. Het gerechtshof beoordeelt de beelden en stelt vast wat hierop waar te nemen is.

Beide partijen schakelen deskundigen in. Onder andere een docent scheidsrechtersopleiding van de KNVB, een adviseur spelregelzaken van de KNVB en twee oud scheidsrechters die internationale wedstrijden vloten, geven hun mening over de sliding/tackle. De deskundigen geven ieder een andere lezing van het voorval. Het Hof beoordeelt welke verklaring zij doorslaggevend vindt.

Een oud scheidsrechter kwalificeert de overtreding als “onvoorzichtig” danwel “onbesuisd”. Bij een dergelijke overtreding hoort volgens hem sanctie geen of een gele kaart. De beschrijving die deze scheidsrechter geeft van de overtreding komt overeen met de beelden van de overtreding zoals het Hof deze waarneemt. De feiten van het deskundigen oordeel van de (oud) scheidsrechter en de feiten die de rechtbank vaststelde komen dus overeen. Om die reden gaat het Hof uit van de juistheid van de beoordeling van deze scheidsrechter.

Geen onrechtmatige sliding

Gezien de beoordeling van de overtreding/sliding door de scheidsrechter vindt het Hof het oordeel van de rechtbank juist. De rechtbank wees de letselschade vordering van het slachtoffer terecht af. De voetballer waarvan een onderbeen geamputeerd werd, heeft geen recht op een schadevergoeding.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:319.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief