Smartengeld rugletsel

De schadevergoeding bij rugletsel bestaat onder andere uit smartengeld. Voor de hoogte van smartengeld bij rugklachten vergelijken we bedragen die andere personen met letsel aan hun rug of wervelkolom ontvingen. De hieronder opgenomen smartengeld voorbeelden geven inzicht in uw recht op smartengeld bij rugletsel.

De letselschadevergoeding bestaat uit een vergoeding van alle materiële schade en uit smartengeld. De materiële schade bestaat onder andere uit schade aan uw eigendommen, inkomensschade en alle kosten die u maakt door het rugletsel. De hieronder genoemde bedragen bestaan alleen uit smartengeld. De totale schadevergoeding is dus aanzienlijk hoger dan alleen het genoemde bedrag.

Voor de hoogte van het smartengeld zijn alle persoonlijke omstandigheden relevant. De hieronder genoemde bedragen geven slechts een indicatie van het smartengeld bij rugletsel. Neem contact op en bespreek uw schadeclaim met onze deskundigen voor inzicht in uw recht op smartengeld bij letsel aan uw rug. Bekijk ook onze andere smartengeld voorbeelden om uw recht op smartengelkd te berekenen. .

smartengeld rugletsel, smartengeld rugpijn, smartengeld rugklachten, smartengeld rugpijn

Smartengeld rugkneuzing door val

Een 71 jarige man brengt zijn auto naar de garage. In zijn bijzijn wordt een band van zijn auto opgepompt. De ban klapt. De man valt en loopt een rugkneuzing op. Hierdoor heeft de man een enige tijd last van rugpijn. De garage handelde onrechtmatig door de band in de directe nabijheid van het slachtoffer op te pompen. Bij het oppompen van een autoband bestaat immers het risico op een ontploffing. De man krijgt daarom € 1.225,– smartengeld voor zijn rugklachten.

Smartengeld rugletsel na auto ongeluk

Een 60 jarige vrouw wordt in een stilstaande auto van achteren aangereden. Door de achter aanrijding ontstaan rugklachten. Als gevolg van het ongeluk kan de vrouw niet meer zwaar tillen. De rugklachten bepreken de vrouw ook bij langdurig staan, voorovergebogen staan en zittend werken. De vrouw werkt als zelfstandig fotograaf. Door de beperkingen van het rugletsel raakt de vrouw arbeidsongeschikt. De vrouw kan bovendien niet meer sporten. Ook lijdt de vrouw veel pijn. Voor het rugletsel krijgt de vrouw € 4.675,– smartengeld.

Smartengeld rugletsel na aanrijding

Een 29 jarige man loopt rugletsel op bij een aanrijding door een vrachtwagen. Dit rugletsel was zonder het vrachtwagen ongeluk op een later moment ontstaan. Door de aanrijding treden de rugklachten echter eerder op. De man kan enige tijd niet werken. Bovendien is er sprake van gederfde levensvreugde. De man krijgt € 6.425,– smartengeld voor de rugklachten.

Smartengeld wervelbreuk bij aanrijding

Een 57 jarige man komt in zijn auto in aanrijding met een lesauto. De lesauto verleende ten onrechte geen voorrang. Bij de aanrijding breekt de man een ruggenwervel. De man ligt 12 dagen in het ziekenhuis. Zittend werken, langdurig staan, voorovergebogen werken en meer dan 500 meter lopen zijn hierdoor onmogelijk. De blijvende invaliditeit van de man is 13 %. Ook psychisch weegt het ongeval zwaar op het slachtoffer. De man krijgt € 11.125,– smartengeld voor de gevolgen van de gebroken rugwervel.

Smartengeld rugletsel door zwaar tillen

Na vier jaar werk in de horeca loopt een barmedewerker rugletsel op bij het tillen van een bierfust. De man herstelt en gaat weer aan het werk. De werkgever neemt geen beschermingsmaatregelen, zoals het beschikbaar stellen van hulpmiddelen. 5 jaar later gaat het weer mis bij het tillen van een bier vat. De man krijgt van zijn werkgever € 26.350,– smartengeld voor het rugletsel.

Smartengeld rugletsel medische fout

Een vrouw gaat naar het ziekenhuis met lage rugklachten. Bij de behandeling worden een aantal medische fouten gemaakt. Dit resulteert in een dwarslaesie. De vrouw heeft geen spierkracht meer in haar benen en het onderste deel van haar romp. Daarnaast ervaart de vrouw veel pijn. De fysieke invaliditeit wordt vastgesteld op 78 %. De vrouw is de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg. De rechtbank kent € 89.134,– aan smartengeld toe.

Het letsel van de vrouw is ontstaan in 1993. In 1993 kregen mensen minder smartengeld. Hiermee houdt de rechtbank rekening. Het toegekende bedrag is om die reden relatief laag.

Smartengeld gecompliceerde wervelbreuk

Bij een ongeluk op een koopvaardij schip breekt een officier een rugwervel. Bij de breuk komen fractuurdelen (botsplinters) in het wervelkanaal. Door het wervelkanaal loopt het ruggenmerg. Door het letsel ontstaan blijvende stoornissen van de beenfunctie en de uitscheidingsfunctie van urine en ontlasting. Ook is er sprake van een erectiestoornis. Voor lange afstanden gebruikt de man een rolstoel. Korte afstanden legt de man af met behulp van krukken. Als gevolg van het letsel aan zijn rug is werken op een schip niet meer mogelijk. De man werkt daarom inmiddels aan wal. De rechtbank kent een bedrag van € 126.100,– toe aan smartengeld.

Smartengeld claimen bij rugletsel

Onze specialisten kunnen uw schadeclaim tot in de details afhandelen. Zo krijgt u moeiteloos de schadevergoeding waar u recht op heeft. Onze bijstand is in de meeste gevallen bovendien geheel kosteloos. Maak een afspraak of neem contact op om uw letselschade te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief